کلکسیون روش های مطالعه

برای مشاهده روش های مطالعه ی برتر ها، گروه و درس مورد نظر را انتخاب نماید و در قسمت نظرات با دوستانتان در مورد روش ها گفتگو کنید

محمدطاها سالاری
محمدطاها سالاری از شهر كهنوج- تراز 7254 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : یکشنبه 3 آذر 1398 )

در این درس چند از ده خود را از 5 به 7 افزایش دادم.

این درس را به صورت موضوعی مطالعه می کنم.

درس به درس مطالب را مطالعه می کنم و سه تایم مطالعاتی 2 ساعته در هفته به آن اختصاص می دهم.

ابتدا هر درس را به طور کامل مطالعه می کنم و تست های آن درس را حل می کنم.

از کتاب آبی کانون به صورت موضوعی از همان درس هایی که کار کرده ام تست می زنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 78 نفر

مهرگان شاهرخی
مهرگان شاهرخی از شهر خرم آباد- تراز 7533 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : جمعه 1 آذر 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا کتاب درسی را به طور کامل مطالعه می کنم.

سپس درسنامه کتاب آبی را به طور دقیق و خط به خط مطالعه می کنم.

پس از تسلط به درس، از روی کتاب آبی کانون تست می زنم.

تست ها را به صورت زمان دار حل می کنم و تست های مهم را نشان دار می کنم.

هر روز برای این درس 30 دقیقه وقت می گذارم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 239 نفر

الهام وطن خواه
الهام وطن خواه از شهر تبريز- تراز 7625 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : جمعه 1 آذر 1398 )

در این درس چند از ده خود را از 6 به 8 افزایش دادم.

این درس را به صورت موضوعی مطالعه می کنم.

در این درس ابتدا کتاب درسی را مطالعه می کنم و سپس تعدادی تست از روی کتاب آبی کانون حل می کنم.

در هنگام حل تست ، سوالات مهم را نشان دار می کنم.

نکات مهم تست ها را یادداشت می کنم.

روز قبل از آزمون کانون مطالب را مرور می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 91 نفر

آرمان نمازی
آرمان نمازی از شهر خوي- تراز 7665 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : دوشنبه 28 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا کتاب درسی و درسنامه را مطالعه می کنم و سپس از روی کتاب آبی کانون تست می زنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 167 نفر

کیمیا درمیانی
کیمیا درمیانی از شهر بيرجند- تراز 7577 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : دوشنبه 28 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا کتاب درسی را مطالعه می کنم و سپس به صورت زمان دار تست می زنم.

چند شب در هفته درس را به صورت خیلی کوتاه مرور می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 118 نفر

فاطمه وشوشادی
فاطمه وشوشادی از شهر اصفهان- تراز 7571 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : دوشنبه 28 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا کتاب درسی را مطالعه می کنم و سپس لغات را می خوانم و از روی کتاب آبی کانون تست می زنم و نکات آن را وارد کتاب درسی می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 69 نفر

پویا پرهیزکار
پویا پرهیزکار از شهر لاهيجان- تراز 7663 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : دوشنبه 28 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

برای مباحث پایه ابتدا جزوه دبیر را به طور کامل مطالعه می کنم و سپس بلافاصله تست های کتاب کمک درسی را به صورت زمان دار پاسخ می دهم.

برای مباحث دوازدهم ابتدا جزوه دبیر را مطالعه می کنم و سپس درسنامه کتاب کمک درسی را می خوانم و پس از یک روز تست های آن مبحث را پاسخ می دهم.

قبل از آزمون کانون و امتحان مدرسه لغات را مطالعه می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 100 نفر

سعید محمدزاده
سعید محمدزاده از شهر تربت حيدريه- تراز 7795 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : دوشنبه 28 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 10 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا کتاب درسی را به طور کامل مطالعه می کنم و سپس به صورت موضوعی مباحث آزمون را مطالعه می کنم.

در این درس از کتاب آبی پایه کانون استفاده می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 190 نفر

امیر نجفی
امیر نجفی از شهر تبريز- تراز 7664 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : دوشنبه 28 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

این درس را به صورت موضوعی مطالعه می کنم.

هر روز یک مبحث را کار می کنم و از روی کتاب آبی کانون تست می زنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 95 نفر

مریم صادقی
مریم صادقی از شهر آستانه اشرفيه- تراز 6775 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : پنج شنبه 17 مرداد 1398 )

من تست ها را در درس ادبیات به صورت مبحثی کار می کنم و حتی تست های هر درس از کتاب را به بخش های لغت و آرایه و قرابت و زبان فارسی تقسیم می کنم و جداگانه کار می کنم.

خواندن لغت تقریبا هر روز در برنامه من است و لغات را از کتاب لغتی که تهیه کرده ام می خوانم.

تست های آرایه و زبان فارسی را به طور عمده از جزوه معلم کار می کنم و برای قرابت معنایی هم کتاب جداگانه دارم.

البته معلم خوب هم در پیشرفت من نقش مهمی داشت.

ارسال شده توسط : مهدیه صابری 170 نفر

فاطمه مومنی
فاطمه مومنی از شهر كرمان- تراز 7672 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : چهارشنبه 16 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا کتاب درسی را مطالعه می کنم و سپس آرایه را مطالعه می کنم.

ابتدا تعدادی از تست های کتاب آبی را به صورت آموزشی و سپس بقیه را به صورت زمان دار پاسخ می دهم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 27 نفر

مهلا قادری پور
مهلا قادری پور از شهر كرمان- تراز 7462 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : چهارشنبه 16 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

این درس را به صورت موضوعی کار می کنم.

ابتدا به صورت زمان دار تست می زنم و سپس کتاب درسی را مطالعه می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 49 نفر

محمدامین فرج زاده
محمدامین فرج زاده از شهر مياندوآب- تراز 7577 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : چهارشنبه 16 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا متن کتاب درسی را مطالعه می کنم و لغات را بررسی می کنم.

سپس از روی کتاب آبی کانون تست می زنم. در هفته دوم ادامه تست ها را پاسخ می دهم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 41 نفر

منیره کیاقادی
منیره کیاقادی از شهر آمل- تراز 7568 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : سه شنبه 15 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

این درس را به صورت موضوعی مطالعه می کنم.

در این درس ابتدا مطالب را از روی کتاب درسی مطالعه می کنم و سپس از روی کتاب آبی کانون تست می زنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 18 نفر

فرهنگ رحمن پور
فرهنگ رحمن پور از شهر لاهيجان- تراز 7543 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : سه شنبه 15 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا جزوه دبیر را مطالعه می کنم و مفهوم شعرها را وارد کتاب درسی می کنم.

سپس از روی کتاب آبی کانون تست می زنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 20 نفر

رضا گل محمدیان
رضا گل محمدیان از شهر مراغه- تراز 7417 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : سه شنبه 15 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 6 از ده پاسخ می دهم.

این درس را به صورت موضوعی مطالعه می کنم. ابتدا لغات و آرایه را مطالعه می کنم و سپس بقیه موضوعات را مطالعه می کنم و تست می زنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 23 نفر

ریحانه فرخی ملکی
ریحانه فرخی ملکی از شهر رشت- تراز 7515 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : سه شنبه 15 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا لغات را مطالعه می کنم و سپس متن درس را مطالعه می کنم و سپس تعدادی تست به صورت زمان دار از روی کتاب آبی کانون حل می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 68 نفر

سید علی موسوی
سید علی موسوی از شهر تبريز- تراز 7377 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : سه شنبه 15 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم. 

در این درس ابتدا لغات را از روی کتاب درسی مطالعه می کنم و سپس درسنامه را مطالعه می کنم.

سپس تست می زنم و پس از حل تست برای مرور مطالب از درسنامه استفاده می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 25 نفر

ساحل غلامی
ساحل غلامی از شهر تبريز- تراز 7437 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : سه شنبه 15 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا لغات کتاب درسی را به طور کامل مطالعه می کنم و سپس متن کتاب درسی را با دقت مطالعه می کنم.

پس از مطالعه کامل کتاب درسی تعدادی تست از روی کتاب آبی کانون حل می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 26 نفر

محمد سجاد ترکمان
محمد سجاد ترکمان از شهر بروجرد- تراز 7431 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : سه شنبه 15 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

این درس را به صورت موضوعی مطالعه می کنم. ابتدا موضوعات مختلف را مطالعه می کنم و سپس از روی کتاب آبی کانون تست می زنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 18 نفر

حسین گله دار
حسین گله دار از شهر كرمان- تراز 7837 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : سه شنبه 15 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 10 از ده پاسخ می دهم.

این درس را به صورت موضوعی کار می کنم.

در این درس ابتدا کتاب درسی را مطالعه می کنم و تست می زنم و نکات تست ها را وارد کتاب درسی می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 60 نفر

علی عشرتی ملکی
علی عشرتی ملکی از شهر ملكان- تراز 7732 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : سه شنبه 15 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

ابتدا کتاب درسی را مطالعه می کنم و سپس به صورت موضوعی تست می زنم.

تست های مهم را نشان دار می کنم و در هفته دوم آن ها را مجددا پاسخ می دهم.

برای ادبیات پایه از کتاب آبی کانون استفاده می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 23 نفر

علی طرزمنی
علی طرزمنی از شهر تبريز- تراز 7606 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : یکشنبه 13 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 6 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا جزوه دبیر را مطالعه می کنم و نکات مهم آن را در کتاب درسی یادداشت می کنم.

سپس مجددا کتاب درسی را مطالعه می کنم و تست می زنم.

برای مباحث دوازدهم تست ها را به صورت آموزشی و برای مباحث پایه تست ها را به صورت زمان دار حل می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 11 نفر

بنیامین بوستانی
بنیامین بوستانی از شهر كاشان- تراز 6339 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : پنج شنبه 10 مرداد 1398 )

 درس ادبیات نقطه ضعف من بود و درصدهایی که در آزمون‌ها به دست می‌آوردم بسیار نوسانی بود به این دلیل سعی کردم روش مطالعه‌ام را از درس به درس به جامع خواندن تغییر بدهم.

به‌طوری‌که برای لغت و تاریخ ادبیات و املا کتاب‌های جمع‌بندی را استفاده می‌کنم تا تسلط کامل روی تمام مباحث رو به دست بیاورم .

هم چنین سعی مي‌كنم در قرابت معنایی به جای خواندن، تست بزنم تا مفاهیم رو در تست‌ها یاد بگیرم و این موضوع خیلی به من کمک کرد و در نهایت توانستم ادبیات را خوب بزنم.

ارسال شده توسط : الهام محمدی 27 نفر

آیدا آدم
آیدا آدم از شهر اردبيل- تراز 6544 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : پنج شنبه 10 مرداد 1398 )

بتدا به این درس 3 از 10 و اکنون 7 از 10 پاسخ می‌دهم.

شیوة مطالعة من در درس ادبیات به این صورت است که ابتدا اشعار را بدون این‌که به معنی اصلی نگاه کنم معنی می‌کنم و آن را برای خودم توضیح می‌دهم.

پس از آن آرایه‌های موجود در شعر و سپس دستور زبان را مطالعه می‌کنم. بعد از این لغات و تاریخ ادبیات مربوط به هر درس را مطالعه می‌کنم و در کلاس

مدرسه نیز برای این درس با کمک دبیر مثال‌ها و نکات را تمرین و تکرار می‌کنم .

سپس بعد از دو یا سه روز مطالعة تشریحی با کمک کتاب آبی ادبیات دوازدهم ابتدا نکات موجود در کتاب را مطالعه کرده و شروع به تست‌زنی می‌کنم.

ارسال شده توسط : الهام محمدی 31 نفر

بیتا جاوید
بیتا جاوید از شهر اردبيل- تراز 6290 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : پنج شنبه 10 مرداد 1398 )

من این درس را 5 از 10 پاسخ می‌دادم اما اکنون به 8 از 10 رسیده‌ام.

علت افزایش درصد من در درس ادبیات استفاده از کتاب آبی کانون می‌باشد.

 روش مطالعة من در درس ادبیات به این صورت است که ابتدا در متن کتاب، به ویژه مفاهیمِ ابیات و جملات بسیار مهم و دارای معانی ارزشمند کنکوری، کاملاً تسلط پیدا می‌کنم. 

 سپس لغات و تاریخ ادبیات را می‌خوانم البته لازم به ذکر است که برای من یادگیری لغات و تثبیت آن در ذهن، نیازمند مرور زیاد است.

بعد از مراحل ذکر شده حتماً تست می‌زنم زیرا تثبیت معانی ابیات و درک آن ها فقط و فقط برای من با تست زدن اتفاق می‌افتد.

از نظر من ویژگی اصلی و بسیار مهم و قابل تحسین کتاب آبی ادبیات کنکور، جمع‌آوری شمار زیادی تست‌های شناسنامه‌دار شامل تست‌های کنکورو کانون است. در این کتاب تمامی مطالب کتاب درسی پوشش

 داده شده است به گونه‌ای که هیچ موضوعی و زیر موضوعی از قلم نیفتد. تمام عنصر و اجزای کتاب درسی متناسب با اهمیت و جایگاه آن تثبیت و تقویت و در صورت لزوم گسترش داده شدند.

ارسال شده توسط : الهام محمدی 21 نفر

نرگس صادقی
نرگس صادقی از شهر اردبيل- تراز 6228 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : پنج شنبه 10 مرداد 1398 )

من قبلاً این درس را 5 از 10 پاسخ می‌دادم اما اکنون 7 از 10 پاسخ می‌دهم.

ادبیات را به‌صورت موضوعی و درس به درس مطالعه می‌‌کنم و معمولاً 3 زنگ مطالعاتی 1:30 الی 2 ساعت به آن اختصاص می‌دهم.

ابتدا درس‌ها را کامل خوانده و برای هر درس تعدادی تست می‌زنم.

از کتاب آبی کانون که هم به صورت موضوعی است و هم به صورت درس به درس نیز استفاده می‌کنم.

بعد از تست زدن درس به درس، به صورت موضوعی  از همان درس‌هایی که مطالعه کردم نیز تست کار می‌کنم.

من هفتة دوم بیشتر تست کار می‌کنم.

ارسال شده توسط : الهام محمدی 22 نفر

زهرا عاشرى
زهرا عاشرى از شهر كرج- تراز 7532 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : شنبه 5 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می‌دهم.

این درس را مطابق با برنامه راهبردی پیش می‌روم.

ابتدا درس را از روی کتاب و جزوه می خوانم و سپس تعداد زیادی تست حل می‌کنم

 این درس را به صورت موضوعی مطالعه می کنم. 

لغت، املا و قرابت را هر دو روز یک بار مطالعه می‌کنم.

این برنامه را مطابق با برنامه آزمون ها پیش می روم.

در هفته اول متن کتاب و درسنامه را مطالعه می‌کنم و در هفته دوم تعداد زیادی تست حل می‌کنم و برای آزمون آماده می‌شوم.

ارسال شده توسط : الهام محمدی 24 نفر

آریا خضرپور
آریا خضرپور از شهر سردشت- تراز 7710 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : شنبه 5 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از ده پاسخ می دهم.

این درس را به صورت درس به درس و مطابق با برنامه راهبردی آزمون ها پیش می روم.

لغات و قرابت و آرایه را به صورت موضوعی مطالعه می کنم.

سپس برای قرابت تست می زنم و پس از چند روز برای بقیه موضوعات از روی کتاب آبی کانون تست می زنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 41 نفر

پریسا کفایتی
پریسا کفایتی از شهر لاهيجان- تراز 7963 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : شنبه 5 مرداد 1398 )

این درس را در آزمون های کانون 10 از ده پاسخ می دهم.

در این درس در ابتدا حدود 7 از ده پاسخ می دادم اما توانستم با تغییر روش مطالعه خود به موضوعی پیشرفت چشم گیری داشته باشم.

در این درس ابتدا قرابت و سپس آرایه را می خوانم. در این دروس در هنگام تدریس دبیر با دقت به درس گوش می دهم و دید اولیه نسبت به درس پیدا می کنم.

سپس جزوه و کتاب درسی را به طور کامل مطالعه می کنم و به آن ها مسلط می شوم.

سپس از روی کتاب آبی تعدادی تست می زنم.

در هنگام تست زنی سوالات مهم را نشان دار می کنم و پاسخ تشریحی آن ها را می خوانم و نکات آن را وارد کتاب درسی می کنم.

برای جمع بندی مطالب از کتاب زرد عمومی استفاده می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 647 نفر

علی حیدری
علی حیدری از شهر سنندج- تراز 7632 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : شنبه 5 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

این درس را به صورت موضوعی مطالعه می کنم و در برنامه روزانه من قرار دارد.

در این درس مطابق با برنامه راهبردی کانون، به طور موضوعی این درس را مطالعه می کنم و تست می زنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 24 نفر

درسا قربان سروی
درسا قربان سروی از شهر آمل- تراز 7680 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : پنج شنبه 3 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

این درس را به صور موضوعی مطالعه می کنم.

لغت و املا را مطابق با برنامه راهبردی پیش می روم و قبل از آزمون کانون تاریخ ادبیات را مطالعه می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 17 نفر

دانیال نظری
دانیال نظری از شهر گنبد- تراز 7423 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : پنج شنبه 3 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا متن کتاب درسی را به طور کامل مطالعه می کنم و سپس لغات درس را به صورت جداگانه می خوانم.

پس از مطالعه کتاب درسی تعدادی تست حل می کنم.

قبل از آزمون کانون، تعدادی تست به صورت زمان دار حل می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 16 نفر

محمدجواد یارعلی دارائی
محمدجواد یارعلی دارائی از شهر داران- تراز 7954 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : دوشنبه 31 تیر 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

این درس را به صورت موضوعی مطالعه می کنم. سپس تست های این درس را پاسخ می دهم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 89 نفر

هانیه سهیلی مقدم
هانیه سهیلی مقدم از شهر نيشابور- تراز 7609 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : دوشنبه 31 تیر 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

این درس را به صورت موضوعی مطالعه می کنم.

ابتدا مطالب را مطالعه می کنم و سپس تعداد زیادی تست حل می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 17 نفر

مهرداد بهبودی
مهرداد بهبودی از شهر شيراز- تراز 7606 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : دوشنبه 31 تیر 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

این درس را به صورت موضوعی مطالعه می کنم.

در این درس ابتدا کتاب درسی را مطالعه می کنم و سپس تست می زنم.

چند روز مانده به آزمون کانون، به صورت زمان دار تست جمع بندی حل می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 16 نفر

آذر نجاتی
آذر نجاتی از شهر اردبيل- تراز 7289 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : شنبه 29 تیر 1398 )

ابتدا من شروع به مطالعه کتاب درسی به صورت کامل و مفهومی میکنم و از کتاب درسی خلاصه نویسی و نکته برداری میکنم .

سپس خلاصه نویسی ها و مطالبی که خوانده ام را مرور می کنم.

از درسنامه کتاب کمک اموزشی خود استفاده میکنم. ضمن اینکه آن ها را با مطالب کتاب ارتباط میدهم.

پس از حل کتاب تست خود به سراغ کتاب کمک آموزشی میروم و از تست های آن همراه با نکته برداری به صورت کامل کار میکنم.

قبل از آزمون کانون تمام نکات و خلاصه ها را مرور می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 21 نفر

سیده نشاط سرابی
سیده نشاط سرابی از شهر سنندج- تراز 6351 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : پنج شنبه 20 تیر 1398 )

من این درس را 8 از ده پاسخ می دهم.

ادبیات یکی از دروس چالش‌ برانگیز برای بسیاری از دانش‌آموزان میباشد و کسب درصد بالا در آن کمک شایانی به نتیجه نهایی خواهد کرد.

مبحث آرایه‌های ادبی عمدتاً سه و گاهی چهار تست در دفترچه عمومی کنکور دارد . 

من برای تسلط یافتن در این مبحث ابتدا آرایه‌های چالش‌برانگیز که تسلط کافی بر آن‌ها نداشتم را مطالعه کردم .

 سپس با توجه به این‌که برای آرایه فقط چند تیپ خاص سؤال داریم به بررسی تیپ‌های مختلف سؤال پرداختم.

 از آن روز، هرشب آزمونی 15 سؤاله از کتابهای کانون میزدم و نکاتی که در آزمون فراگرفتم را در دفترچه نکات یادداشت میکردم.

ارسال شده توسط : فرزانه پورعلیرضا 13 نفر

احسان گلگون
احسان گلگون از شهر مرودشت- تراز 6227 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : پنج شنبه 20 تیر 1398 )

 من توانستم این درس را به 7 از ده برسانم

درس عربی را با خواندن کتاب درسی شروع میکنم.

سپس درسنامه را می خوانم تا به آن مبحث مسلط باشم و از روش بازیابی هم استفاده کردم.

یک یا دو روز بعد از مطالعه کتاب درسی از کتاب آبی تست می زنم.

سپس سوالات تشریحی حل می کنم.

این کتاب برای افزایش درصد درس ادبیات ام در آزمون ها خیلی موثر بود.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 3 نفر

عباس فتحی جوزدانی
عباس فتحی جوزدانی از شهر نجف آباد- تراز 7006 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : پنج شنبه 20 تیر 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا متن کتاب درسی را به طور دقیق خوانده و آرایه ها و لغات را بررسی می کنم.

سپس یک مجموعه تست از مباحثی که خواندم می زنم.

پس از آن به سراغ دستور زبان می روم.

پس از مطالعه درسنامه کتاب کمک آموزشی ( آبی ) و کتاب درسی تست های مربوطه به آن را می زنم .

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 4 نفر

فائزه خسروی
فائزه خسروی از شهر بردسير- تراز 6274 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : پنج شنبه 20 تیر 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ میدهم.

من ابتدا كتاب درسي را بطور كامل و مفهومي مي خوانم و مثال ها و تمرين هاي تشريحي را بطور دقيق حل ميكنم.

سپس براي تسلط بيشتر بر مباحث از كتاب آبي كانون تست ميزنم.

بعد از حل تست به سراغ پاسخنامه تشريحي ميروم و يادگيري هاي ناقص خود را به كامل تبديل ميكنم.

كتاب آبي كانون بسيار برايم مفيد بوده و در پيشرفت من تاثير بسزايي داشته است.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 6 نفر

هانیه سهرابی
هانیه سهرابی از شهر اصفهان- تراز 6804 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : پنج شنبه 20 تیر 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ میدهم.

با توجه به اینکه فارغ التحصیل هستم هنوز هم برای مطالعه و حل تست ها به آموخته های مدرسه و کتاب های درسی ام اعتماد میکنم.

ابتدا جزوات ، سپس کتاب درسی ، بعد با درسنامه های کتاب کمک درسی آبی کانون و حل تمرین های مثال زده شده مرحله یادگیری خود را تکمیل میکنم.

در طول هفته حدود ۶ ساعت را به حل تست های سه سطحی و گاهی جمع بندی های تخصصی اختصاص میدهم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 9 نفر

زهره بروشان
زهره بروشان از شهر عنبرآباد- تراز 6841 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : سه شنبه 18 تیر 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا کتاب درسی را می خوانم چون کتاب درسی برای من خیلی مهم است.

سپس درس نامه کتابهای آبی را می خوانم و نکات مهم درس نامه را در کتاب خودم یادداشت می کنم.

با استفاده از کتاب های آبی کانون و سه سطحی تست کار می کنم و با تست زدن اشکالاتم را متوجه می شوم.

آخر کار هم کتاب را مرور می کنم و چند روز قبل از آزمون نکات مهم را می خوانم و تست هایی را که نشانه دار کرده بودم را تحلیل می کنم.

در کتاب آبی ابتدا درس نامه را کامل می خوانم و نکات مهم آن را یادداشت می کنم.

بیش تر تست سراسری کار می کنم و تست های مهم را نشانه دار می کنم و سه روز قبل از آزمون این تست ها را بررسی می کنم.

با استفاده از کتاب سه سطحی ابتدا سوالات نسبتا دشوار و سپس سوالات دشوار و در پایان نیز سوالات بسیار دشوار را بررسی می کنم و با استفاده از روش هدف گذاری چند از ده به تست ها پاسخ می دهم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 7 نفر

فاطمه زارعی
فاطمه زارعی از شهر بوشهر- تراز 7610 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 )

این درس را در آزمون های کانون 7 از ده پاسخ می دهم.

كتاب درسي را مطالعه و تمرين ها را حل مي كنم.

بعد از تسلط به مبحث هاي كتاب درسي حجم زيادي تست متنوع كار مي كنم

و در روزهاي باقي مانده آزمون با استفاده از كتاب سه سطحي جمع بندي مي كنم 

خودم از خط به خط كتاب درسي سوال طراحي ميكنم و مفاهيم آن ها را خودم استخراج مي كنم

سپس از يك منبع تست كار ميكنم و تحليل آزمون را براي اين درس جدي تر از قبل انجام مي دهم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 14 نفر

فائزه سادات حسینی
فائزه سادات حسینی از شهر هشتگرد- تراز 6931 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 6 از ده پاسخ می دهم.

 ابتدا جزوه معلم را می خوانم وبعد از ان 10 تست از آن قسمت کار می کنم تا ببینم که توانسته ام خوب این درس را یاد بگیرم  یا نه

سپس به سراغ خواندن مفاهیم قرابت معنایی و تست های زمان دار 20 تایی می روم وسعی می کنم یک روز درمیان حتما این تست ها را کار کنم.

البته کشیدن شکل برای کلماتی که یادم می رود و همچنین تضادها و مترادف ها را برای خودم می نویسم. و از قسمت دستور زبان و آرایه

تست های زیادی کار می کنم تا در ذهنم کاملا تثبیت شوند و خوب یاد بگیرم.

ارسال شده توسط : الهام محمدی 10 نفر

فاطمه نجفی بیرگانی
فاطمه نجفی بیرگانی از شهر اهواز- تراز 6489 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 6 از ده پاسخ می دهم.

فارسی را به صورت موضوعی می خوانم

هر شب را یه یک موضوع اختصاص می دهم یک شب زبان فارسی یک شب قرابت یک شب ارایه و یک شب لغت و املا اما زمانی که به قرابت اختصاص می دهم 

بیشتر  است و هر شب قرابت را در کار خود قرار می دهم.

عامل موفقیت من در این درس پیوسته خواندن این درس است.

ارسال شده توسط : الهام محمدی 32 نفر

زهرا جوهرى
زهرا جوهرى از شهر شيروان- تراز 6334 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 )

توانسته‌ام از 5 از 10 به 8 از 10 برسم.

 • سال گذشته درس‌ها را به ترتیب از روی کتاب می‌خواندم . اما امسال موضوعی می‌خوانم .

 • لغت‌ها را پیش‌خوانی می‌کنم و معنی هر لغت را می‌نویسم .

 • چون دوشنبه‌ها ادبیات داریم یکشنبه حتما ادبیات می‌خوانم.

 •  در روزهای تعطیل هم از 3 ساعتی که برای دروس عمومی وقت می‌گذارم ، حتما یک ساعت و نیم را به ادبیات اختصاص می‌دهم .

 • برای تست ابتدا درسنامه کتاب کمک آموزشی را می‌خوانم و بعد تست می‌زنم.

 • اگر تعداد تست‌ها در مبحثی زیاد باشد به صورت زوج و فرد تقسیم می‌کنم و برای دور اول تست‌ها ، تست‌های فرد و بعد تست‌های زوج را کار می‌کنم .

 • تیپ بندی سوالات کنکور را در تابستان خواندم و مسیر مطالعه‌ام را پیدا کردم .

ارسال شده توسط : الهام محمدی 17 نفر

سحر نوروزی
سحر نوروزی از شهر بوشهر- تراز 6914 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : پنج شنبه 12 اردیبهشت 1398 )

ادبیات را توانستم به 9 از ده برسانم

:با دوستانم که هم سطح هستیم چن تست تیپ را برای هم توضیح میدهیم تا مفهوم برایمان جا بیفتد

سپس به سراغ تست سرعتی میرویم و مشخص میکنیم مه در بازه ای مشخص تعدادی مشخص تست حل کنیم

زنگ های تفریح و یا وقت های اضافه در مدرسه را به خپاندن لغات ادبیات و زبان انگلیسی اختصاص میدهم و در خانه تست های ان را میزنم

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 10 نفر

امیر محمد یاوری
امیر محمد یاوری از شهر چرام- تراز 6435 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 )

من این درس را به 9 از ده رساندم

در مطالعه ی درس ادبیات ابتدا کتاب درسی را میخوانم .یک بار کل مطالب را میخوانم بعد مطالب را دسته بندی میکنم.مثلا تاریخ ادبیات واژگان و...

ودوباره مطالب را جدا جدا مرور میکنم.از درسنامه ها کمک میگیرم.تست درس های عمومی را حتما با رعایت فاصله ی مطالعه کار میکنم.

برای درس ادبیات از کتاب آبی کانون استفاده میکنم که تمام تست های کنکور سراسری را دارد وبه مرور وتثبیت مطالب به من بسیار کمک میکند.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 12 نفر

محمد هنرور
محمد هنرور از شهر مرودشت- تراز 6352 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 )

درس عربی را به 8 از ده رساندم

بیشتر در مدرسه یاد می گیرم و سعی میکنم درس هر روز را در همان روز بخوانم. تکالیفم را به موقع انجام میدهم چون علاقه ی زیادی به ریاضی دارم با علاقه و اشتیاق می خوانم و باعث می شود بهتر یاد بگیرم.

بعد از یادگیری کامل شروع به تست زدن میکنم و با روش تست زنی تکرار و تمرین میکنم هر روز 30 عدد برای درس ریاضی تست می زنم همراه با مباحث جدید از مباحث قبلی هم تست میزنم تا فراموششان نکنم.

برای تست زنی از کتاب سه سطحی استفاده می کنم.

بعد از آزمون، سوال‌هایی را که اشتباه پاسخ داده ام حتما در دفتر می نویسم و قبل از آزمون بعد هم آن‌ها را مرور میکنم و هم آزمون دفترچه ی غیرحضوری را مطالعه می کنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 5 نفر

بیژن عمادی
بیژن عمادی از شهر مرودشت- تراز 6502 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 )

 ادبیات را به 7 از ده میزنم

من برای این درس از کتاب آبی ادبیات کنکور استفاده می کنم.

این کتاب همانند همه کتاب های آبی دیگر دارای ویژگی های موثر فراوانی از جمله دارا بودن سوالات کنکوړ و سوالات کانون سال های گذشته می باشد و به صورت کامل به حل و بررسی سوالات پرداخته است .

از دیگر ویژگی های مهم این کتاب این است که که ادبیات به دلیل این که باید این درس به صورت موضوعی خوانده میشود این کتاب نیز به صورت کامل و موضوعی به کل موضوعات ادبیات پرداخته است .

این درس دارای موضوعات مختلف : قرابت معنایی و آریه های ادبی و لغات و املا و دستور زبان می باشد که مهم ترین بحث آن قرابت معنایی می باشد که در این کتاب به صورت کامل و مفهومی به این موضوع پرداخته شده است که به صورت کامل تمامی تست های چند سال اخیر کنکور و کانون سال های گذشته در این کتاب آورده شده است .

از دیگر ویژگی های مهم این کتاب این است که حجم آن بسیار مناسب می باشد و به راحتی قابل خواندن است .

از مهم ترین ویژگی های مهم این کتاب این است که تکنیک های مختلفی که در تست ها برای رسیدن به جواب موثر هستند در این کتاب آورده شده اند .

این کتاب به خصوص در بخش آرایه و قرابت معنایی به صورت مفهومی به این موضوع ها پرداخته است و به صورت جامع و کامل آرایه ها را توضیح داده است .

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 3 نفر

محمد قهرمانی
محمد قهرمانی از شهر مرودشت- تراز 6680 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 )

من در این درس موفق شدم چند از 10 خود را از 3 از 10 به 7 از 10 برسانم.

طبق راهنمایی و مشاوره‌های پشتیبانم تصمیم گرفتم روش مطالعه‌ام را تغییر دهم و به جای چند بار خواندن از روش بازیابی استفاده کنم.

وعدة مطالعاتی خودم رابه‌جای بازخوانی با حل چند نمونه تست شروع می‌کردم.

من ابتدا متن کتاب درسی به همراه معنی کلمات و اعلام مربوطه به درس را می‌خوانم.

نکات مربوط به آرایه آن درس را بررسی می‌کنم و سپس سراغ تست می‌روم.

کتاب سه سطحی ادبیاتکانون از نظرتنوعسؤالاتبسیار عالی است.

منوعده مطالعاتی خود را با تست‌های بیش‌تر جایگزین کردم و همین کار باعث دقت و افزایش تمرکز من در آزمون و تست‌زنی شد.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 4 نفر

پرنيان خلخالى شريفى
پرنيان خلخالى شريفى از شهر رشت- تراز 6224 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : دوشنبه 9 اردیبهشت 1398 )

ابتدا لغات هر درس را به طور دقیق مطالعه و حفظ می‌کنم.

سپس به سراغ متن درس می‌روم و متن درس را مطالعه می‌کنم.

سپس قواعد درس را مطالعه می‌کنم و تمارین کتاب درسی را حل می‌کنم.

سپس تعدادی تست از روی کتاب آبی کانون به صورت زمان‌دار حل می کنم

برای مباحث پایه ابتدا متن کتاب درسی را مطالعه می‌کنم و خلاصه نکات را یادداشت می کنم.

برای مباحث در روزهای تعطیل ابتدا کتاب درسی را به صورت روزنامه وار مطالعه می کنم.

پس از چند روز کتاب درسی را به طور دقیق مطالعه می کنم و سپس نکات مهم را یادداشت می کنم.

ارسال شده توسط : الهام محمدی 8 نفر

لعیا تقی زاده
لعیا تقی زاده از شهر اروميه- تراز 6284 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : یکشنبه 8 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 یا ۸ از ده پاسخ می دهم.

درس ادبیات را من موضوعی می خوانم مثلا لغات را جدا و تاریخ ادبیات را جداگانه مطالعه کرده و برای قرابت معنایی و آرایه زیاد تست کار میکنم و روز قبل آزمون هم مرور لغات و تاریخ ادبیات رو انجام میدم.  

 


ارسال شده توسط : سپیده عرب 7 نفر

اسما انوری
اسما انوری از شهر مراغه- تراز 6340 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : یکشنبه 8 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون ۸ از ده پاسخ می دهم.

این درس را به صورت موضوعی مطالعه می کنم.

ابتدا کتاب درسی را به طور کامل مطالعه می کنم.

سپس از روی کتاب آبی کانون تست می زنم

تست های نکته دار را نشان دار کرده و روز قبل از آزمون آنها را مرور می کنم.

ارسال شده توسط : سپیده عرب 5 نفر

سینا عزیزی
سینا عزیزی از شهر خرم آباد- تراز 6257 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : یکشنبه 8 اردیبهشت 1398 )

ادبیات را 8 یا 9 از ده میزنم 

سوال: برای مطالعه درس ادبیات چه روشی داشتیدکه توانستید در این درس پیشرفت کنید؟

درس ادبیّات به علت ضریب بالایی که دارد از اهمّیّت زیادی در کنکور برخوردار است . برخلاف آنچه برخی باشد، داوطلبان تصوّر می کنند و در موقع مطالعه زمان بسیار زیادی را به مطالعه ی دستور زبان فارسی اختصاص می دهند، تعداد پرسش های کمی از این درس به دستور زبان فارسی اختصاص دارد و اکثر پرسش های کنکور از متون ادب فارسی است

متون ادبیات فارسی که بخش اعظم پرسش ها از آن طرح می شود، شامل معانی لغات ، اصطلاحات ، عبارت ها و یا واژه ها و همچنین معنای اشعار، نثر ساده و مسجّع و کنایه های ادبی به اضافه ی ضرب المثل ها، آرایه ها و صنایع ادبی (تشبیه جناس و…) می باشد.

در مطالعه ی درس ادبیّات به درس هایی که سؤال خیز هستند مانند حسنک وزیر، پله پله تا ملاقات خدا و یا اشعار حافظ ، سعدی و مولانا و… توجّه ویژه ای دارم  زیرا آن ها از اهمّیّت خاصّی برخوردار می باشند. بنابراین، این درس ها را با دقت بیش تری مطالعه می کنم.

 کتاب ادبیّات را از ابتدای آن ، شروع به مطالعه می کنم و درس به درس پیش می روم. بهتر است برای درس ادبیّات، دو سری خلاصه برداری یا فیش برداری می کنم: یک سری مربوط به معانی لغات ، اصطلاحات و واژه ها و قسمت دیگر مربوط به تاریخ ادبیّات ، که هر کدام کتابی جداگانه دارند.


ارسال شده توسط : سپیده عرب 4 نفر

امید دهی
امید دهی از شهر ملكان- تراز 6199 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : یکشنبه 8 اردیبهشت 1398 )

ادبیات را 8 یا 9 از ده میزنم 

از مجموع ۲۵ تست ادبیات و زبان فارسی در آزمون سراسری بین هشت تا ده تست قرابت معنایی اختصاص دارد. این تعداد تقریباً ۴۰% پرسش ها را در شامل می شود.

هدف:

دانش آموز باید به مهارتی از تفکر ذهنی برسد که بتواند مفهوم اصلی و نهایی هر بیت یا عبارت را درک کند و پس از مقایسه ی یک مفهوم با مفاهیم دیگر، قدرت تمیز و تشخیص شباهت یا تفاوت معنایی را پیدا کند.

شیوه های معمول طرح پرسش قرابت معنایی :

۱- بیت یا عبارت پرسش از کتاب و عبارات گزینه ها خارج از کتاب مثال: بیت «آب چه دانست که او گوهر گوینده شود/ خاک چه دانست که او غمزه ی غمازه شود؟» با کدام بیت تناسب معنایی دارد؟ (سراسری ۸۹)

۱) این لطف بین که با گل آدم سرشته اند/ وین روح بین که در تن آدم تنیده اند
۲) تا در این آب و گلی، کار کلوخ اندازی است/ گفت و گو، جمله کلوخ است و یقین دل شکن است
۳) همچو گرد این تن خاکی نتواند برخاست/ از سرکوی تو زان رو که عظیم افتاده ست
۴) چو گه خدمت شه آید من می دانم/ گر زآب و گلم ای دوست، نیم پای به گل ”

در بین پرسش های قرابت معنایی سال های گذشته این شکل طرح پرسش بیشتر مدنظر بوده است.

۲- بیت یا عبارت پرسش از کتاب و یک یا دو گزینه از کتاب و بقیه خارج از کتاب

مثال: بیت «دریاب کنون که نعمتت همت به دست/ کاین دولت و ملک می رود به دست به دست» با همه ی ابیات به جزء بیت ………….. تناسب معنایی دارد؟ (سراسری ۸۶)
۱) به نوبت اند ملوک اندر این سپنج سرای/ کنون که نوبت توست، ای ملک به عدل گرای
۲) ده روز مهر گردون افسانه است و افسون/ نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا
۳) پادشاهی که طرح ظلم افکند/ پای دیوار ملک خویش بکند
۴) خیری کن ای فلان شمارعمر/ زان پیشتر که بانگ برآید فلان نماند.
۳- بیان مفهومی کلی در صورت پرسش ها و گزینه ها خارج از کتاب

مثال: کدام بیت بیانگر فضای حکومتی ضحاک است؟ (سراسری ۸۹)
۱) از فکر تفرقه با زآی تا شوی مجموع/ به حکم آن که چو شد آهرمن، سروش آمد
۲) رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار؟/ کار ملک است آن که تدبیر و تامل بایدش
۳) خلوت دل نیست جای صحبت اضداد/ دیو چو بیرون رود فرشته در آید
۴) پری نهفته رخ و دیو در کرشمه ی حسن/ بسوخت دیده ز حیرت که این چه بوالعجبی است

۴- مقایسه ی چهار گزینه ی خارج از کتاب با یکدیگر و مشخص نمودن تفاوت مفهومی یک بیت یا عبارت با ابیات یا عبارات دیگر
مثال: مفهوم کدام بیت یا ابیات دیگر متفاوت است؟ (سراسری ۸۸)
۱) بی عشق مباش تا نباشی مرده/ در عشق بمیر تا بمانی زنده
۲) مرگ آشامیدن زعشق زنده اند/ دل زجان و آب جان برکنده اند
۳) هرگز نمیرد آن دلش زنده شد به عشق/ ثبت است بر جریده ی عالم دوام ما
۴) عشق می ورزم و امید که این فن شریف/ چون هنرهای دگر موجب حرمان نشود

۵- بیت و عبارت پرسش از کتاب و ابیات و عبارات گزینه های خارج از کتاب
مثال: عبارت «هر عصب و فکر به منبع شائبه ی ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشیت الهی می پذیرفت» با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟
۱) جایی اگر ز غیبت او تیره شد جهان/ جای دگر زپرتوش آفاق با ضیاست
۲) توکار خویش به فضل خدای کن تفویض/ به روز دولت و نکبت که کار کار خداست
۳) بدان قدر که تو جدی نمایی و جمدی/ گمان مبر که دگرگون شود هر آن چه قضاست
۴) سرم به دینی و عقبی فرو ن می آید/ تبارک الله از این فتنه ها که در سرماست

۶- آوردن آیه یا حدیث در صورت پرسش و ابیات و عبارات هم مفهوم در گزینه ها (سراسری ۸۷)

چند نکته:

برای پیدا کردن مفهوم کلی یک بیت راه های مختلفی وجود دارد که به چند مورد آن اشاره می شود:
الف) مشخص کردن یک یا چند کلمه ی اصلی و کلیدی بیت مثال: «گر در خلد را کلیدی هست/ پیش بخشیدن و کم آزاری است»
کلمات کلیدی: کلید خلد- بخشیدن- کم آزاری
مفهوم: بخشیدن و کم آزاری کلید بهشت است.
ب) تقسیم کردن بیت به چند قسمت و دریافت مفهوم هر قسمت و ترکیب کلی آن ها
مثال: «من/ خفته بدو/ به ناز/ درکتم عدم حسن تو/ به دست خویش/ بیدارم کرد»

نحوه ی مطالعه قرابت معنایی :

عمده مشکل اغلب داوطلبان این است که ذهن خود را عادت نداده اند که رابطه ی منطقی بین کلمات بیت برقرار کنند در حالی که ممکن است معنی تمام کلمات را بدانند.
پس توصیه می شود که داوطلبان معانی اشعار را حفظ نکنند بلکه تمرین کنند تا بتوانند، درک درستی از ابیات داشته باشند.
لازمه ی این که دانش آموزان به این مهم دست یابند این است که در این زمینه تست های فراوانی بزنند و حتی اگر می توانند هر شب ۱۵ دقیقه به خواندن شعر و تمرین درک آن بپردازند. این تمرین سبب می شود که ذهن ایشان به این کار عادت کند.

ارسال شده توسط : سپیده عرب 19 نفر

صمد حیدری زاد
صمد حیدری زاد از شهر تبريز- تراز 6401 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : یکشنبه 8 اردیبهشت 1398 )

درس ادبیات فارسی:  رشد درصد از 20به 60

در این درس با وجود اینکه در امتحانت مدرسه خوب نمره می گرفتم و جزو دانش اموزان برتر در این درس بودم، اما به دلیل عدم اگاهی از روشهای مختلف و تمایز مطالعه ی تشریحی و تستی در تست زنی عملکرد خوبی نداشتم و در اکثر ازمونها پایین ترین درصد و تراز را در بین دروس عمومی را در درس ادبیات کسب میکردم.

با مشورت با دبیر مدرسه و پشتیبان متوجه شدم که روش مطالعه ی درس باید به صورت موضوعی محور باشد نه اینکه مثل امتحاانتا مدرسه فقط درس به درس کتاب را بخوانم و متوجه شدم که مباحثی مانند قرابت معنایی و ارایه های ادبی نیاز به تست زنی کافی و تسلط بیشتر دارند . از این رو درصدم پیشرفت کرد . منبع من برای این درس کتاب ابی کانون است

ارسال شده توسط : سپیده عرب 11 نفر

زهرا عبدالرشیدی
زهرا عبدالرشیدی از شهر كرج- تراز 6391 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : جمعه 6 اردیبهشت 1398 )

من ادبیات را 7 یا 8 از ده میزنم

ادبیات  شامل واژگان تاریخ ادبیات و قرابت و آرایه است و من در هر درس جداگانه انها را میخواندم.هرشب  در تمرین از کتاب زرد عمومی قرابت ها و آرایه ها را قرار میدهم. کتاب زرد کتاب بسیار خوبی برای  دوران جمع بندی است.


ارسال شده توسط : سپیده عرب 2 نفر

ساغر محمد زاده
ساغر محمد زاده از شهر تهران- تراز 6129 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : جمعه 6 اردیبهشت 1398 )

من ادبیات را 8 از ده میزنم

روش مطالعه ادبیات:

من این درس را به صورت موضوعی میخوانم.لغت و املاء و تاریخ ادبیات را که بخش های حفظی تر ادبیات هستند مطابق با آزمون و در طول دو هفته ی قبل از آزمون میخوانم و تست میزنم.زبان فارسی را از کتاب میخوانم و درس به درس تست میزنم تا مسلط شوم.

 ۲ بخش باقی مانده آرایه و قرابت معنایی مطالعه بیشتری می طلبند و نمیتوان با مدت کوتاهی خواندن و تست زنی در این دو بخش تسلط پیدا کرد.این دو بخش را باید به مرور زمان و در طول سال تمرین کرد.من هفته ای سه روز تست قرابت و هفته ای سه روز تست آرایه به مدت ۲۰ دقیقه میزدم. این روش تاثیر زیادی در افزایش درصد ادبیات من داشت.

ارسال شده توسط : سپیده عرب 6 نفر

میرامین  حسینی
میرامین حسینی از شهر شوط- تراز 6270 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : جمعه 6 اردیبهشت 1398 )

من ادبیات را 8 از ده میزنم 

1 – مطالعه عمیق و مفهومی کتاب درسی ( لغات – تاریخ ادبیات – قرابت و ... )

2 – نوشتن خلاصه و نکات مهم در یک برگ

3 – تست زنی قرابت معنایی از کتاب آبی قلم چی

4 – شرکت در آزمون قلم چی با انرژی

5 – بررسی سوالات بعد از آزمون در منزل و مطالعه پاسخنامه تشریحی

ارسال شده توسط : سپیده عرب 12 نفر

عادله شفقی
عادله شفقی از شهر فردوس- تراز 6629 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : جمعه 6 اردیبهشت 1398 )

 این درس را 9 از 10 جواب میدهم

در سال گذشته مبنای یادگیری ادبیات را بر تست زنی گذاشته بودم و با اینکه تست میزدم پیشرفت زیادی نداشتم در تابستان روش خودم را تغیرر دادم و  در ابتدا کتاب درسی را دقیق مطالعه کردم

و سپس درس به درس تست کار زدم  و بعد که به تسلط رسیدم تست ها را به صورت موضوعی ( آرایه ها_ دستور _ قرابت معنایی _ املا و لغت ) زدم و توانستم به تراز 7000 ادبیات برسم .

در تابستان برای آشنایی با سبک طراحی سوالات کنکور و مدیریت بهتر زمان در آزمون ها از کتاب زرد عمومی استفاده میکردم .


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 6 نفر

امیرمحمد همتی
امیرمحمد همتی از شهر خرم آباد- تراز 6422 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 )

 ادبیات میانگین درآزمون ۵۰ درصد

من برای خواندن درس ادبیات ابتدا به صورت کلی درس می خوانم سپس به صورت مبحثی تست میزنم تا ایراد خود را در هر مبحث بفهمم مثلا برای لغات و قرابت به صورت جدا گانه تست میزنم

ارسال شده توسط : سپیده عرب 4 نفر

حسین  محمودزاده
حسین محمودزاده از شهر تبريز- تراز 6099 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 )

ادبیات را  8 از 10 میزنم 

در این درس با وجود اینکه در امتحانت مدرسه خوب نمره می گرفتم و جزو دانش اموزان برتر در این درس بودم، اما به دلیل عدم اگاهی از روشهای مختلف و تمایز مطالعه ی تشریحی و تستی در تست زنی عملکرد خوبی نداشتم و در اکثر ازمونها پایین ترین درصد و تراز را در بین دروس عمومی را در درس ادبیات کسب میکردم.

با مشورت با دبیر مدرسه و پشتیبان متوجه شدم که روش مطالعه ی درس باید به صورت موضوعی محور باشد نه اینکه مثل امتحاانتا مدرسه فقط درس به درس کتاب را بخوانم و متوجه شدم که مباحثی مانند قرابت معنایی و ارایه های ادبی نیاز به تست زنی کافی و تسلط بیشتر دارند . از این رو درصدم پیشرفت کرد . منبع من برای این درس کتاب ابی کانون است


ارسال شده توسط : سپیده عرب 5 نفر

شیلا زارعی
شیلا زارعی از شهر كرمانشاه- تراز 6283 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 )

پیشرفت 2 به 9 در درس ادبیات

روش مطالعه: من در سال گذشته وضعیت خوبی در درس ادبیات داشتم.به همین دلیل تصور میکردم این درس نیاز به مطالعه ی چندانی ندارد.اما امسال با افت ترازهایم متوجه شدم باید بیش از پیش به این درس توجه کنم.لذا تست های قرابت و آرایه را هر کدام 20  تا شبانه در برنامه خود قرار دادم.وبرای زبان فارسی سعی کردم با حل تست های کنکوری و استاندارد به مهارت در حل این تست ها برسم.

برای درس ادبیات از کتاب جامع قلم چی استفاده میکنم وبه صورت شبانه تست های آرایه و قرابت آن را میزنم.هنوز از تستهای تاریخ ادبیات و لغات این کتاب استفاده نکرده ام.تست های متنوع در مبحث آرایه در این کتاب کمک زیادی به افزایش تراز ادبیات من کرده است.

ارسال شده توسط : سپیده عرب 5 نفر

نوید  الماسی
نوید الماسی از شهر باغملك- تراز 6279 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 )

ادبیات را 9 از ده میزنم

دستاوردها:

افزایش تسلط بر روس عمومی به ویژه ادبیات

راهکارها: افزایش ساعت مطالعه و اصلاح روش های مطالعه

هدف گذاری:

کاهش تعداد غلط ها با خودشناسی و انجام هدف گذاری

ارسال شده توسط : سپیده عرب 11 نفر

مریم دانش
مریم دانش از شهر ياسوج- تراز 6275 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 )

ادبیات را 9 از ده میزنم

اول درسنامه را مطالعه می کنم و بعد رفع اشکال به کمک کتاب درسی . تکمیل کردن کامل مطالعات و رفع اشکال و تست کار کردن از مباحث و قبل از آزمون را هم دارم. خلاصه نویسی و یادداشت برداری به عنوان راهکاری مهم و تاثیرگذار برای مطالعه این درس است. 

ارسال شده توسط : سپیده عرب 4 نفر

عارفه طباطبایی فر
عارفه طباطبایی فر از شهر تهران- تراز 6356 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 )

من ادبیات را 8 از ده میزنم

ادبیات را موضوعی مطالعه میکنم

املا و معنا و تناسب را هرکدام جدا و در زمان مختلف

کتاب ها:بعد از مطالعه از کتاب آبی تست های کنکور را به صورت موضوعی حل میکنم

ارسال شده توسط : سپیده عرب 2 نفر

علیرضا  محمدیان
علیرضا محمدیان از شهر نورآباد- تراز 6346 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 )

من ادبیات  را 7 یا 8 از ده میزنم

در این درس ابتدا قرابت و سپس آرایه را می خوانم در این دروس در هنگام تدریس دبیر با دقت به درس گوش می دادم و دید اولیه

نسبت به درس پیدا می کردم و سپس جزوه و کتاب درسی را به طور کامل مطالعه می کنم و به آن ها مسلط می شوم و بعد از آن از

روی کتاب آبی تعدادی تست می زنم در هنگام تست زنی سوالات مهم را نشان دار می کنم و پاسخ تشریحی آن ها را می خوانم و

نکات آن را وارد کتاب درسی می کنم . برای جمع بندی مطالب از کتاب زرد عمومی استفاده می کنم


ارسال شده توسط : سپیده عرب 8 نفر

ابولفضل فتاحی
ابولفضل فتاحی از شهر اليگودرز- تراز 6244 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 )

من ادبیات را 8 از ده میزنم

درس زبان فارسی درسی است که من سعی میکنم به صورت مبحثی آن را بخوانم به این صورت که ابتدا سعی میکنم برای هر کدام از مباحث یک زمان معین را مشخص میکنم  سپس در زمان جمع بندی کل این مباحث را یکجا میخوانم... و روش من به این صورت است که این درس را مانند دروس مفهومی مثل ریاضی یا فیزیک بخوانم و همیشه سوالات این درس را کاملا مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهم... برای این درس از کتاب آبی استفاده میکنم زیرا به تسلط من بر این درس کمک زیادی میگن

ارسال شده توسط : سپیده عرب 17 نفر

محمد امين زارعى
محمد امين زارعى از شهر شهريار- تراز 6014 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 )

 من در درس ادبیات ابتدا کتاب درسی و جزوهی معلم را مطالعه میکنم. 

2) پس از مطالعه‌ی تست‌های منابع درسی خود و کتاب آبی را به صورت آموزشی پاسخ می‌دهم. 

3) نکات مهم تستها را برای مرور و بررسی دوباره یادداشت می‌کنم.

4) پس از حل تست‌های آموزشی از تست‌ها به صورت زماندار نیز استفاده می‌کنم.

از کتاب آبی ادبیات استفاده می‌کنم. 

این کتاب به علت داشتن تستهای مفید و نکتهدار و استاندارد بودن سوالات و همچنین پیمانهای بودن سوالات منبع خوبی برای کنکور است. 

ارسال شده توسط : الهام محمدی 2 نفر

الهه صفری
الهه صفری از شهر شيراز- تراز 6384 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 )

من ادبیات را 8 از ده میزنم 

مطابق بودجه بندی کانون درس ها را موضوعی می خوانم و بعد از تسلط به محتوای درس هایم برای چهار دسته تست غرابت معنایی،آرایه و تاریخ ادبیات و معنی تست های موضوعی میزنم.نزدیک به آزمون های جامع کتاب زرد عمومی را خیلی استفاده میکنم.

کتاب های کانون

برای کلیه دروس عمومی از کتاب زرد عمومی استفاده می کنم و با استفاده از پاسخ نامه تشریحی هر نکته ای که جدید باشد را به کتاب درسی ام اضافه می کنم. سعی می کنم ابتدا تست ها را به صورت موضوعی کار کنم بعد یک آزمون جامع بدهم

ارسال شده توسط : سپیده عرب 2 نفر

مهدیار فلاح
مهدیار فلاح از شهر سبزوار- تراز 6225 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 )

این درس را 7 از ده میزنم 

ابتدا کتاب درسی را به دقت مطالعه نموده سپس از کتاب ابی تست کار می کنم و  بعدا که درصدم بالای شصت شد از کتاب سه سطحی استفاده کردم

ارسال شده توسط : سپیده عرب 3 نفر

لیلا رضایی شاهی
لیلا رضایی شاهی از شهر تنكابن- تراز 6255 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 )

ادبیات را 8 از ده میزنم

من چون پشت کنکوری ام پارسال این درس رو مبحثی کار کرده بودم و امسال چون بیشتر آرایه ها رو مشکل دارم سعی می کنم ازش هر شب چند تا تست کار کنم.طبق برنامه قلم چی لغت  و تاریخ ادبیات را از دو کتاب تست استفاده می کنم  که یکی از این کتاب ها آبی قلم چی است.این کار تا دوشنبه هفته دوم تموم میشه از سه شنبه تا پنجشنبه تستهای نشان دار را بررسی  می کنم و سعی می کنم  لغت و تاریخ ادبیات را مرور کنم و بعد از آزمون هم اشکالاتم را پیدا می کنم و سعی می کنم از آن بخشها تست های بیشتری را کار کنم  تا مشکلم رفع شود. 

ارسال شده توسط : سپیده عرب 7 نفر

کیمیا کارگر
کیمیا کارگر از شهر زنجان- تراز 6459 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 )

 این درس را در کانون 9 از 10 جواب میدهم

روشی که من استفاده کردم این بود که این درس را به صورت موضوعی خواندم و تست های همان مبحثی که می خواندم را به صورت دقیق و زیاد کار میکردم.

برای این درس سعی میکنم همیشه تست بزنم و بشتر با تست زدن تمرین می کنم.

برای استفاده از کتاب سه سطحی ابتدا تست ها را انتخاب می کنم و بعد شروع به تست زدن می کنم.

ابتدا از سوالات آسان شروع می کنم تا به سوالات دشوارتر برسم. هرچه مطلب جدید در کتاب یافتم که مهم و ضروری باشد در کتابم یادداشت می کنم. چون می دانم بعدا به دردم خواهند خورد.


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 3 نفر

سارا دلسوز
سارا دلسوز از شهر اسلام‌شهر- تراز 6426 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 )

ادبیات را 8 از ده میزنم

1- ابتدا کتاب درسی را به دقت مطالعه می کنم.

2-هر شب به صورت موضوعی (درک مطلب،آرایه، دستور زبان،تاریخ ادبیات)مطالعه می کنم.

3-نکات مهم را وارد کتاب درسی می کنم.

4-تست های کنکور سراسری را حل می کنم.

مطالعه کتاب آبی 

1-پیمانه ایی بودن کتاب های آبی در برنامه ریزی زمان روی مباحث به من کمک می کند.

2-ابتدا سوال های کنکور سراسری را حل کرده و نکات آن ها  را وارد کتاب درسی می کنم، سپس تست های تالیفی را  حل کرده و تسلط

ارسال شده توسط : سپیده عرب 7 نفر

روژینا قاسمی
روژینا قاسمی از شهر تهران- تراز 6336 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 )

ادبیات را 9 از ده میزنم

روش مطالعه من در درس ادبیات به این گونه است که پس از مطالعه جزوه به سراغ کتاب رفته و موضوعی پیش میروم ابتدا قرابت معنایی و سپس لعت و املا و تاریخ ادبیات و زبان فارسی به این ترتیب میخوانم و بعد از مطالعه تست جامع کارمیکنم و به صورت مجموعه ای از کتاب زردعمومی کانون  استفاده میکنم

ارسال شده توسط : سپیده عرب 4 نفر

سارا آقاجری
سارا آقاجری از شهر بهبهان- تراز 6235 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 )

من اين درس را در آزمونهاي كانون 8 از ده جواب ميدهم

یک بازه زمانی وقت میگذارم و کتاب درسی ام را مطالعه میکنم. برای آزمون و با توجه به برنامه راهبردی همه درسها را بصورت تشریحی میخوانم و بعد از روی تست آنها کار میکنم. تست ها را بصوت روزانه در برنامه قرارداده ام و هر روز حتما تست ادبیات میزنم.


ارسال شده توسط : سپیده عرب 3 نفر

نوا امجدی
نوا امجدی از شهر كرج- تراز 6257 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 )

من اين درس را در آزمونهاي كانون 7 از ده جواب ميدهم

١-اين درس را به صورت موضوعي ميخوانم ابتدا كتاب درسي را با دقت ميخوانم تا لغت ها و املاها را به طور كامل ياد بگيرم

٢-سپس به صورت موضوعي از كتابهاي آبي تست ميزنم و در نهايت براي جمع بندي از كتابهاي زرد عمومي استفاده ميكنم

(منابع كتاب درسي،كتاب آبي ادبيات كنكور،كتاب زرد عمومي)

ارسال شده توسط : سپیده عرب 1 نفر

فاطمه محمدپور كلخوران
فاطمه محمدپور كلخوران از شهر اردبيل- تراز 6749 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 )

من از 5 از 10 به 7 از 10 رسیده‌ام.

من کتاب درسی را حتما به صورت کامل هم به صورت حفظی و هم به صورت مفهومی مطالعه می‌کنم 

و سپس به سراغ  جزوه  و درسنامه  می‌روم.

پس از اینکه کاملا به مفاهیم مسلط شدم به تست رجوع میکنم . تست ها را هایلایت می‌کنم.

در هفتهی دوم برای تسلط بیشتر از کتاب کمک آموزشی تست می‌زنم و به صورت بازیابی مجدد نقاط ضعف را مطالعه می‌کنم.

ارسال شده توسط : الهام محمدی 1 نفر

عرفان قلعه نوى
عرفان قلعه نوى از شهر سبزوار- تراز 6664 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 )

من در تک تک درس هایم از وقتی که هدف گذاری چند از ده انجام داده ام موفق شدم درصد هایم را بالا ببرم 

همچنین یکی از درس های که ضعف داشتم درس ادبیات بود که توانستم با اختصاص زمان شبی 45 دقیقه زدن تست موضوعی در این درس ضعف را کم رنگ تر کنم و درصد 

خوبی در این درس کسب کنم و پیشرفت نمایم.

ارسال شده توسط : الهام محمدی 2 نفر

مهدی عطارد
مهدی عطارد از شهر خوي- تراز 6356 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 )

این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

در این درس در ابتدا حدود 7 از ده پاسخ می دادم اما توانستم با تغییر روش مطالعه خود به موضوعی پیشرفت چشم گیری داشته باشم.

در این درس ابتدا قرابت و سپس آرایه را می خوانم. در این دروس در هنگام تدریس دبیر با دقت به درس گوش می دهم و دید اولیه نسبت به درس پیدا می کنم.

ارسال شده توسط : سپیده عرب 2 نفر

حدیث ایزدی برج
حدیث ایزدی برج از شهر قوچان- تراز 6868 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 )

 ادبیات را در کانون 8 از 10 میزنم

اول کتاب درسی را دقیق مطالعه میکردم

درسنامه ها را مطالعه میکردم و تست ها را میزدم

در مرحله اول اموزشی میزدم بعد زمان دار کار میکردم

و در پایان هر هفته تست های مارک شده را مرور میکردم

و با همین شیوه ادبیات را از کتاب ابی ادبیات نیز مطالعه میکردم


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 6 نفر

فاطمه نادریان
فاطمه نادریان از شهر شيراز- تراز 6387 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 )

من ادبیات را 8 از ده میزنم 

چون مهمترین درس عمومی درکنکور سراسری درس ادبیات است به خاطر همین من کامل روی مباحث آن کار میکنم و بعد سعی می کنم  روی تستها مسلط شوم ، ادبیات چون درس مبحثی هست، من ابتدا مطالعه مبحثی دارم و بعد از آن  تستهای مربوط به آن مبحث را حل میکنم ، من یک روز در میان درس ادبیات را مطالعه میکنم.

روش استفاده از کتاب ابی و زرد عمومی:

من از کتاب آبی برای مطالعه تستهای کنکور سراری و تسلط بر روی این سوالات استفاده میکنم.

ارسال شده توسط : سپیده عرب 3 نفر

ساجده سرباز دلير
ساجده سرباز دلير از شهر سبزوار- تراز 6408 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 )
 • من به سوالات این درس 7 از 10 پاسخ می دهم

 • تقریبا هر شب تست قرابت می‌زنم

 • تست آرایه و دستور را 2 شب یک‌بار کار می‌کنم.

 • هفته‌ای دو بار لغات و املا و تاریخ ادبیات را می‌خوانم.

 • روز قبل از آزمون حتما مرور دارم.

 • تقریبا یک یا دو روز بعد از مطالعه تست کار می کنم.

ارسال شده توسط : الهام محمدی 9 نفر

اميررضا فلاح
اميررضا فلاح از شهر تهران- تراز 6472 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 )

من ابتدا قبل از مطالعه‌ی درس لغات و املا را کامل مطالعه می‌نمایم.

 سپس تک تک نکات و مفاهیم کتاب درسی را که در کلاس خوانده‌ام بررسی می‌نمایم.

سپس در کتاب آبی کانون قبل از تست‌ها در صفحه‌ای مفاهیم کلی نوشته شده است که آن‌ها را کامل مطالعه می‌نمایم

 و اکثرا برای ادبیات اولین بار که تست میزنم تک تک تست‌ها را بررسی می‌کنم تا مطمئن شوم درست پاسخ داده‌ام و تست‌های نکته‌دار را مشخص می‌نمایم تا دوباره تمرین 

نمایم

 و مواردی که اشکال دارم جمع بندی نموده و در کلاس با دبیرم رفع اشکال می‌کنم.

ارسال شده توسط : الهام محمدی 3 نفر

کیان رحمانی
کیان رحمانی از شهر بوكان- تراز 4133 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 )
 • در این درس پیشرفت زیادی کردم

 • بررسی کتاب درسی

 • نوشتن تمام لغات و نکات مهم درسی

 • استفاده از درسنامه کتاب آبی

 • بررسی تمام گزینه ای تست های آبی

 • یادداشت برداری از نکات تست

 • استفاده از تست های کتاب  جمع بندی

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 7 نفر

زهرا نادری
زهرا نادری از شهر شهريار- تراز 6355 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 )

من ادبیات را 8 از ده میزنم

اول مطالعه کتاب درسی که شامل لغات و تاریخ ادبیات و...است میروم بعد به سراغ کتاب آبی قلم چی

رفته و تست این کتاب را کار میکنم و اگر نیاز باشد به مرور سریع برای لغات و تاریخ ادبیات انجام میدهم.

 نحوه  استفاده از کتاب سه سطحی               


ارسال شده توسط : سپیده عرب 2 نفر

علیرضا مصلح آرانی
علیرضا مصلح آرانی از شهر كاشان- تراز 6472 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 )

من ادبیات را 8 از ده میزنم

من درس ادبیات را از بچگی دوست داشتم و الان نیز به عنوان نقطه قوت خود در آزمون ها می دانم. برای موفقیت در آن سعی می کنم تست های قرابت کار کنم همچنین گاهی اوقات املا کار می‌کنم. ضمناً کتابهای گوناگونی را برای موفقیت در آن استفاده می کنم. همچنین لازم می دانم تا در اوقات بیکاری خود اشکالاتم را از معلمم بپرسم.

کتاب مورد مطالعه: ادبیات آبی کانون

ارسال شده توسط : سپیده عرب

فائزه سنجری
فائزه سنجری از شهر نهبندان- تراز 6385 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )

 این درس را 9 از 10 میزنم

1-گوش دادن به توضیحات معلم سر کلاس

2-مطالعه ی کتاب درسی و حل تمرین درس جدید

3-مرور درس در خانه و انجام تمرین های اضافی و کتاب کمک درسی

4-حل تمرین از کتاب های کانون و تست

مرور و جمعبندی اموخته ها

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 11 نفر

عرفان ایمانی
عرفان ایمانی از شهر مرند- تراز 6478 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )

من ادبیات را 7 از ده میزنم

مهمترین روش برای حل سوالات مربوط به آرایه، آشنایی با آرایه استعاره و ایهام و ایهام تناسب است. چنانچه این آرایه ها حل شود به راحتی به سوالات جواب داده میشود. بهترین روش آشنایی با ایهام، یادگیری لغات مربوط است. باید سعی کنیم این کلمات مهم را در حد حفظ کردن یادبگیریم.

کتاب مورد استفاده:

بنده روی تستهای مختلف و استاندارد قلمچی و کتاب آبی تمرکز دارم

ارسال شده توسط : سپیده عرب 8 نفر

نرگس رضادوست
نرگس رضادوست از شهر نيشابور- تراز 6073 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )

من ادبیات را 6 یا 7 از ده میزنم 

من در درس ادبیات هر شب تست های لغت آرایه و قرابت را کار میکنم به این صورت که به طور میانگین در روز حدود نیم ساعت از زمان مطالعه خودم را به ادبیات اختصاص میدهم و با این روش درصد ادبیات من از 30 به 65 رسیده است 

ارسال شده توسط : سپیده عرب 3 نفر

سارا علمداری
سارا علمداری از شهر خوي- تراز 6517 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )

من ادبیات را 8 از ده میزنم

1-ابتدا لغت و تاریخ ادبیات را جداگانه مطالعه می کنم

2-مفهوم های کتاب کار را با متن کتاب مطابقت می دهم

3-برای ارایه های ادبی و قرابت بطور جداگانه کار و تست میزنم

4-تست های قرابت و ارایه ها را جدا از برنامه بطور مداوم  پیوسته را انجام می دهم

ارسال شده توسط : سپیده عرب 4 نفر

زهرا طهماسبى
زهرا طهماسبى از شهر خرم آباد- تراز 6782 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )
 • قوی ترین درسم  ادبیات است. 

روش مطالعه در این درس

روش مطالعه درس ادبیات برای من اینگونه است که اول کتاب درسی و بعد جزوه معلم را به خوبی می خوانم و بعد از آن از کتاب آبی استفاده می‌­کنم.

از مهمترین دلایلی که باعث شده من از کتاب آبی استفاده کنم منطبق بودن کتاب با برنامه راهبردی است یعنی هر وقت می خواهم مطالعه کنم مبحث برنامه راهبردی را دیده 

و به سراغ همان مبحث کتاب درسی می روم و سپس تست‌های همان مبحث را از کتاب آبی استفاده می‌کنم.

ارسال شده توسط : الهام محمدی 4 نفر

نرگس اميدى
نرگس اميدى از شهر ايلام- تراز 6875 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )

اولويت اولم خواندن تشريحي مطالب است ، 

هرشب تست قرابت و آرايه كار مي كنم.

هفتهاي سه روز لغات را مرور مي‌كنم ،

مطالعه پيوسته و مكرر باعث موفقيت من شده است.

ارسال شده توسط : الهام محمدی 19 نفر

علی حیدرنژاد
علی حیدرنژاد از شهر خميني شهر- تراز 6798 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ میدهم.

من درس ادبیات را به صورت موضوعی میخوانم.

یعنی برای هر مبحث به صورت جداگانه مطالعه می کنم.

برای لغات ، برای املا ، برای دستور زبان ، برای آرایه و برای قرابت همیشه به صورت تفکیکی تست می زنم.

برای دستور زبان باید به صورت مداوم کار کرد که من همیشه همین گونه عمل می کنم.

برای بقیه می توان حتی در زمان های مرده هم آن ها را خواند.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 4 نفر

فاطمه قمری
فاطمه قمری از شهر ملاير- تراز 6225 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ میدهم.

برای دروس عمومی روزهای تعطیل از آزمون های کتاب زرد عمومی به صورت شبیه سازی به کنکور کار میکنم.

بعد از آن بررسی این آزمون را انجام می دهم و با تیپ های سوال کنکور و سبک سوالات آشنا میشوم و مدیریت زمان را در حین آزمون تمرین میکنم و این کار به پیشرفت من کمک میکند.

بعد از آن از کتاب آبی پیمانه ای به صورت زمان دار و سه سطحی تست کار می کنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 3 نفر

فاطمه امیری
فاطمه امیری از شهر كرمانشاه- تراز 6291 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ میدهم.

شب ها قبل از خواب به مطالعه این درس می پردازم و یک ساعت کامل را به مطالعه این درس اختصاص می دهم.

دسته‌بندی خاص و موضوع‌ محور در ادبیات عبارت است از : املا و معنی لغت ، اعلام و اشخاص ، قرابت معنایی ، زبان فارسی.

برای کسب نتیجه‌ی بهتر روش مطالعه‌ ام را با این دسته‌بندی پیش می برم : یعنی در حین مطالعه‌ی یک درس از ادبیات مباحث آن را تقسیم‌بندی میکنم.

لغات : برای یادگیری بهتر معانی به املای آن و ریشه‌ی کلمه دقت کنیم من از لغات آخر کتاب استفاده می کنم و هرشب  تعداد 15 لغت برای خودم مشخص میکنم و با مارکر رنگی آن را علامت می زنم و در شب بعد یک مرور کوتاه برای لغات شب های قبل دارم و اگر معنی لغتی را فراموش کرده باشم با رنگ دیگری ان را علامت می زنم تا به آن لغت در روزهای بعدی توجه بیشتری داشته باشم.

اعلام و اشخاص : آنها را حفظ نمی کنم بلکه هر شب یا در فواصل زمانی مشخص آن را مرور می کنم از انتهای کتاب درسی با همان روشی که برای معنی لغت اختصاص داده ام این کار را انجام میدهم.

قرابت معنایی : توجه به مفهوم شعر ضروری است. 

معنی شعر را به زبان خودم بازگردانی می کنم تا بهتر به مفهوم آن پی ببرم.

پس از پیش بردن این روش ها از ابزارهای مورد نیازم استفاده میکنم.

از جعبه لایتنر و فلش کارت استفاده می کنم تا به تسلط کافی برسم از کتاب های آبی کنکور برای تست زنی استفاه میکنم به این شکل که هر شب 20 تست برای خودم با زمان بندی حل میکنم.


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 4 نفر

زهرا محمد نیا بنهنگی
زهرا محمد نیا بنهنگی از شهر تربت حيدريه- تراز 6353 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )

من این درس را 8 از 10 پاسخ میدهم.

ادبیات را به صورت موضوعی و یک شب در میان می‌خواندم و ۱۵ دقیقه هم آرایه و قرابت کار می‌کردم. هفته ای ۲ ساعت هم زبان فارسی کار می‌کردم.

من در ادبیات هم مانند زیست به کتاب متکی بودم به طوری که نکات مختلف اعم از آرایه و مفهوم را در کتاب نوشته بودم در کنار آن از تست های موضوعی استفاده کردم.

ادبیات در ابتدا نقطه ضعف من بود که با تغییر روش مطالعه به مطالعه مبحثی و موضوعی درصدم در این درس افزایش پیدا کرد.

مطالعه ی مبحثی و برنامه ی جدا برای مطالعه قرابت معنایی و املا و آرایه بسیار ب من کمک کرد.

من در ابتدای سال در درس ادبیات مشکل زیادی داشتم به گونه ای که درصد من معمولا حدود40۰ درصد بود. پس از آن تصمیم گرفتم ادبیات خود را تقویت کنم.. پس ا با زدن تعداد زیادی تست از درس ادبیات به تسلط بالایی در این درس رسیدم که حتی باعث شد، در ازمون کانون نیز در این درس76درصد بزنم.

کتاب زرد عمومی بسیار ب من کمک کرد.کتاب ادبیات جامع کانون ابی هم منبع مناسبی برای من بود

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

سارا حسینی سوته
سارا حسینی سوته از شهر فريدون كنار- تراز 6538 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )

6 از ده

یکی از بیش‌ترین سؤالات دانش‌آموزان این است که درس ادبیات را موضوعی بخوانند یا درس به درس. ازطرفی اگر بخواهند طبق برنامه‌ی آزمون پیش بروند و نمره‌ی خوبی در آزمون داشته باشند باید درس به درس بخوانند.

پاسخ این سؤال ترکیب این دو مورد است؛ یعنی برای هر آزمون هر تعداد درسی را که در آزمون مورد پرسش قرار می‌گیرد لغات و املای آن‌ را در یک بازه‌ی مطالعاتی و قرابت معنایی آن را در یک بازه‌ی مطالعاتی دیگر و تاریخ ادبیاتش را در وعده‌ی دیگر مطالعاتی بخوانید. حتی بهتر است لغات درس‌های پایه و پیش را با هم و تاریخ ادبیات آن‌ها را با هم بخوانید.

برای آرایه‌های ادبی با توجه به شناختی که از خود دارید آن را در برنامه‌ی مطالعاتی‌تان قرار دهید. مثلاً اگر توانایی دارید به جزوه‌ی معلم خود در آن درس‌هایی که در آزمون مورد پرسش قرار می‌گیرد رجوع کنید و آرایه‌های بیت‌های آن درس‌ها را بخوانید یا اگر احساس می‌کنید در مبحث آرایه به طور پایه‌ای ضعف دارید دو شب در میان ۲۰ الی ۲۵ دقیقه از یک منبع مطالعاتی خوب برای تمرین آرایه‌ها استفاده کنید و بعد از خواندن توضیح، مثال‌ها و نمونه‌ها را با دقت بررسی کنید و دلایل را در ذهن خود تحلیل کنید. مهم‌ترین نکته در خواندن آرایه‌های ادبی، بررسی آن‌ها در نمونه‌سؤالات است.

ارسال شده توسط : شقایق راهبریان 3 نفر

فاطمه طاهرى
فاطمه طاهرى از شهر تهران- تراز 6811 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : جمعه 30 فروردین 1398 )

اولويت اولم خواندن تشريحي مطالب است ، 

هرشب تست قرابت و آرايه كار مي‌كنم.

هفتهاي سه روز لغات را مرور مي‌كنم ،

 مطالعه پيوسته و مكرر باعث موفقيت من شده است .

ارسال شده توسط : الهام محمدی 4 نفر

مريم على زاده
مريم على زاده از شهر بناب- تراز 6758 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : جمعه 30 فروردین 1398 )

من برای مطالعهی درس فارسی دوازدهم ابتدا کتاب فارسی را هر درس جدید که تدریس می‌شود را به خوبی مطالعه می‌کنم.

 بعدا از کتاب فارسی آبی به شکل اجمالی درسنامه را می‌خوانم و تستهای پیمانهای را تمرین میکنم. 

ابتدا 20یا 40 تست را کار می‌کنم وبا توجه به اهمیتی که درس فارسی دارد به مرور به تعداد تستهایی که کار میکنم اضافه می‌کنم تا تمام جوانب درس برایم جا بیفتد.

 در دفعههای بعدی و به خصوص برای دوره کتاب و مرور  آن و مطالعه فارسی که در برنامهام دارم به شکل پیمانهای از تستهای کتاب آبی فارسی استفاده می کنم و سعی 

می‌کنم  این تست زدن‌ها به شکل زماندار باشد.  

ارسال شده توسط : الهام محمدی 2 نفر

بهرام حیدرپور
بهرام حیدرپور از شهر باغ بهادران- تراز 6545 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

من در آزمون های کانون این درس را 7 از 10 پاسخ میدهم.

*این درس را به صورت موضوعی ( مبحثی ) مطالعه میکنم .

*از مبحث قرابت شبی 10 یا 20 تست حل میکنم و جواب تشریحی آن ها را بررسی میکنم و اگر نکته ای داشت خلاصه برداری میکنم.

*مبحث تاریخ ادبیات را به صورت تصویری  (برای به یاد ماندن) و کد گذاری مطالعه می کنم.

*تست های کتاب آبی را بعد از خواندن درس و یادگیری حل میکنم.

*بعد از ظهر هر آزمون تست های آنرا تحلیل کرده و بررسی میکنم.

*لغات ستاره دار را هر شب قبل خواب مطالعه میکنم.ارسال شده توسط : سپیده عرب 7 نفر

محمود نوری
محمود نوری از شهر گنبد- تراز 6294 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

من ادبیات را 7 یا 8  از ده میزنم 

من در درس ادبیات خیلی مشکل داشتم و جزو کابوس های من برای کنکور بود اما با کمک پشتیبان و مشاور خودم توانستم با روش هایی این مشکل رو از میان بردارم یک مسئله بخش معنایی درس بود که توانستم با استفاده از فلش کارت و تایم مازاد شبانه برای تست های  اضافی به خوبی به این بخش مسلط شوم و برای این درس من هر یک روز درمیان 2 الی 3 ساعت وقت میگذاشتم تا به اندازه کافی پیشرفت کنم.در بخش قرابت هم چند جایی که مشکل داشتم از معلم خصوصی استفاده کردم.  ارسال شده توسط : سپیده عرب 4 نفر

دنیا بهین
دنیا بهین از شهر رامهرمز- تراز 6256 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : چهارشنبه 28 فروردین 1398 )

فیزیک نقطه ی قوت پایدار من است،

دراین درس من ابتدا کتاب درسی و جزوه دبیر و درسنامه کتاب کمک درسی را مطالعه میکنم و سپس به طور متناوب تست میزنم و تست های اشتباه و نزده خود را نشان دار میکنم

 روز قبل ازآزمون تمام اشتباهاتم را در این درس مرور کنم در آزمون های جمع بندی(ایستگاه های جبرانی)از کتاب سه سطحی برای جمع بندی این درس استفاده میکنم .

 سال دهم این درس جزو ضعیف ترین درس های من بود و مشکل من این بود که این درس را به طور مفهومی مطالعه نمیکردم و درک صحیحی از سوالات نداشتم و تمرین و تست زیاد نقش زیادی در تثبیت درصد بالای من در این درس داشت.

ارسال شده توسط : جعفر مفتاح 3 نفر

مهدی مشترى سرند
مهدی مشترى سرند از شهر تبريز- تراز 6393 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : چهارشنبه 28 فروردین 1398 )

من ادبیات را 8 از ده میزنم 

برای یادگیری قرابت معنایی و آرایه­ها در تابستان امسال زمان زیادی صرف کردم و با توجه به اینکه این دو مبحث جزو مباحث مهارتی هستند، الان نیاز چندانی به خواندن دوباره­ی آن­ها ندارم و در زمانم صرفه ­جویی زیادی می­شود. در هر آزمون فقط بخش­های حفظی مثل لغت و تاریخ ادبیات و زبان فارسی را مرور می­کنم.


ارسال شده توسط : سپیده عرب 2 نفر

اریا قربانپور
اریا قربانپور از شهر لاهيجان- تراز 7078 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : سه شنبه 27 فروردین 1398 )

درس زیست شناسی از نقاط قوت من است و ان را 9 از ده میزنم

.هر روز برنامه مطالعاتی ام را با خواندن درس زیست شروع می کنم.

ابتدا طبق برنامه آزمون متن کتاب را می خوانم.تا دیدگاه کلی از مطالب در ذهنم شکل بگیرد.

بار دوم متن را دقیق تر می خوانم چون تمرکز اصلی من روی  متن کتاب درسی  است

.زیر نکات مهم خط می کشم و بعد از تسلط اولیه شروع به تست زدن می کنم .

بعضی از تست های مهم را علامت گذاری می کنم.تا در دوران جمع بندی مجدا آنها را مرور کنم.

.درآزمون های کانون زیست را 9 از 10 می زنم.منابع مورد استفاده من کتاب های آبی و سه سطحی هستند.

این کتاب ها همه تیپ سوالات را پوشش می دهند و می توانم میزان یادگیری ام را در هر درس بسنجم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 4 نفر

علیرضا عبدالهی خلیل آباد
علیرضا عبدالهی خلیل آباد از شهر كاشمر- تراز 6488 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : سه شنبه 27 فروردین 1398 )

 

در این درس چند از ده خود را از 5 به 7 افزایش دادم.

2.اولين منبع من براي يادگيري جزوه معلم است.

3.بعد از مطالعه دقيق جزوه به سراغ كتاب‌هاي تستي مي‌روم.

4.تست‌هاي زوج يا فرد را حل مي‌كنم تا تسلط پيدا كنم .

5.براي آمادگي آزمون و دوره ، تست‌هايي كه نزده بودم را حل مي‌كنم.

6براي جمع بندي نيز از كتاب سه سطحي استفاده مي كنم.

7من آزمون غيرحضوري را قبل از آزمون كانون حل مي‌كنم هرجا مشكلي داشتم از معلم فيزيكم كمك مي‌گيرم.

8من بررسي آزمون را در همان روز و بعد از آزمون انجام مي‌دهم و تست‌هايي كه برايم وقت گير بودند يا اشتباه زده بودم يا حل نكرده بودم را دوباره در منزل حل مي‌كنم تا ياد بگيرم.


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

ساجده عزمی
ساجده عزمی از شهر كاشمر- تراز 5965 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : سه شنبه 27 فروردین 1398 )

 این درس را 9 از 10 میزنم

روش مطالعه من در دروس عمومی اکثرا موضوعی می باشد.

 هر روز دو واحد درس عمومی در برنامه روزانه ام قرار می دهم و تست های موضوعی بیشتر برای قرابت معنایی ادبیات، درک مطلب عربی و زبان کار میکنم و قبل از آزمون آنها را مرور می کنم.

به نظر من مهم ترین ویژگی این کتاب مجموعه ای و زماندار بودن سوالات است که به من کمک کرد تا بتوانم خودم را محک بزنم و با شیوه های مدیرت زمان برای دروس عمومی کاملا آشنا شوم و اشکالات خودم را دراین زمینه برطرف کنم.

درسنامه خلاصه در ابتدای هر آزمون برای مرور نکات اصلی بسیار عالی است.

با استفاده از این کتاب من توانستم اکثر دروس عمومی را به نقطه قوت نبدیل کنم و در طول سال آن ها را حفظ کنم.


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 3 نفر

محمدرضا تشکر
محمدرضا تشکر از شهر فسا- تراز 6265 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : دوشنبه 26 فروردین 1398 )

من ادبیات را 9 از ده میزنم

این درس را به صورت موضوعی می خواندم.

در تایم استراحتم، لغت و املا را می خواندم. یک روز در میان قرابت و آرایه را کار می کردم.

ارسال شده توسط : سپیده عرب 7 نفر

ماندانا حاتمی
ماندانا حاتمی از شهر ايذه- تراز 6407 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : دوشنبه 26 فروردین 1398 )
 • من ادبیات را 8 از ده میزنم

 • پیش مطالعه از کتاب درسی (خط به خط)

 • نکته برداری و خلاصه نویسی.

 • درسنامه را کامل میخوانم و تست میزنم

 • از فلش کارت استفاده میکنم

 • کتاب قرابت کنکور را مطالعه میکنم

 • مرور قبل از ازمون دارم

ارسال شده توسط : سپیده عرب 2 نفر

سمیرا هومن
سمیرا هومن از شهر اروميه- تراز 6492 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : دوشنبه 26 فروردین 1398 )

من ادبیات را 7 یا 8 از ده میزنم 

در اولین زمان مطالعاتی ادبیات ابتدا تمامی تاریخ ادبیات و لغات واملای دروس مربوط آزمونم را جدا روی برگه مینویسم و در طول هفته مدام مرور میکنم.هر شب هم تست قرابت معنایی و آرایه را  به طور جداگانه کار میکنم

ارسال شده توسط : سپیده عرب 7 نفر

على طالبى ترك آباد
على طالبى ترك آباد از شهر اردكان- تراز 6322 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : دوشنبه 26 فروردین 1398 )

این درس را 8 از 10 پاسخ می‌دهم.

در این درس جزوه دبیر و درس‌نامه را مطالعه می‌کنم و سپس تعداد زیادی تست می‌زنم تا مطالعه‌ام کامل شود. 

این درس را به صورت موضوعی مطالعه می کنم.

همه مباحث را هرروز مرور کوتاه می کنم.

ارسال شده توسط : الهام محمدی 2 نفر

مهدیه حسینی
مهدیه حسینی از شهر بيرجند- تراز 6415 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : یکشنبه 25 فروردین 1398 )

در این درس در ابتدا حدود 7 از ده پاسخ می دادم اما توانستم با تغییر روش مطالعه خود به موضوعی پیشرفت چشم گیری داشته باشم.

در  درس ادبیات ابتدا قرابت و سپس آرایه را می خوانم. در هنگام تدریس دبیر با دقت به درس گوش می دهم و دید اولیه نسبت به درس پیدا می کنم.

سپس جزوه و کتاب درسی را می خوانم و سپس از روی کتاب آبی کانون تست می زنم.

در هنگام تست زنی سوالات مهم را نشان دار می کنم و پاسخ تشریحی آن ها را می خوانم و نکات آن را وارد کتاب درسی می کنم.

برای جمع بندی مطالب از کتاب زرد عمومی استفاده می کنم.

ارسال شده توسط : سپیده عرب 2 نفر

امیر حسین حسین پور
امیر حسین حسین پور از شهر بابل- تراز 6606 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : یکشنبه 25 فروردین 1398 )

شیوه مطالعه درس زبان دوازدهم که من 7 از ده میزنم

درس زبان جز نقاط ضعف من محسوب میشد .اما بعد از مشورت های که با دوستم که در درس زبان

خوب کار میکرد داشتم تصمیم گرفتم روش خواندن این درس را عوض کنم بعد مشورت هایی که با

با پشتیبانم اقای اقاپور داشتم تصمیم گرفتم از روش تست اموزشی و زمان دار  در این درس استفاده کنم

به این صورت که ابتدا لغات هر درس را میخوانم وسپس سراغ گرامر همان درس میروم سپس از کتاب

ابی کانون استفاده میکنم به دین صورت که اول تست های اموزشی ان را میزنم سپس بعد از چند روز

دوباره همان درس را تست میزنم تا در ذهنم تثبیت بشود

یکی از عمده مشکل های من در زبان ریدینگ بود که برای این حا این مشکل هر شب حدود 15دقیقه

یه ریدینگ را میزنم وبررسی میکنم که خیلی به من در این راه کمک کرد

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

سید علیرضا علوی
سید علیرضا علوی از شهر بابل- تراز 6264 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : یکشنبه 25 فروردین 1398 )

1.من این درس را  7 از ده میزنم

به صورت درس به درس در کتاب درسی میخوانم

2. لغات انرا پیدا میکنم

3. اریه های موجود در اشعار یا متن ان را پیدا میکنم

4.بعد تست های انرا در کتاب های ابی میزنم

5.تست هارا دقیق بررسی میکنم

6. تا روزازمون به طور مداوم همین کار را انجام میدهم و مرور میکنم

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

مصطفی نوری احمدآبادی
مصطفی نوری احمدآبادی از شهر ميبد- تراز 6439 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : یکشنبه 25 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از ده می زنم.

روش من در این درس:

1) مطالعه موضوعی به صورت مطالعه لغات و...

2) توجه خاص به تمام قسمت های کتاب درسی 

3) پیش خوانی قبل از تدریس

4) استفاده از کتاب زرد عمومی

ارسال شده توسط : سید محمد علی مرتضوی 1 نفر

پرنیان بابایی
پرنیان بابایی از شهر دولت آباد- تراز 6336 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : شنبه 24 فروردین 1398 )

من ادبیات را 7 یا 8 از ده میزنم 

ابتدا واژگان رامطالعه میکنم وسپس معنا ومفهوم عبارات وشعرها را میخوانم، درآخرنیزقواعد زبان فارسی را مطالعه میکنم  و به سراغ تست ها می روم. درطول هفته کلمات رامرورمیکنم و زمانی رابرای مطالعه آرایه های ادبی اختصاص می دهم.

ارسال شده توسط : سپیده عرب 2 نفر

مرضیه بخشش
مرضیه بخشش از شهر بهبهان- تراز 6497 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : شنبه 24 فروردین 1398 )

من ادبیات را 8 از ده میزنم 

ادبیات را به صورت مبحثی میخوانم .درمرحله اول لغات را مطالعه می‌کنم و همراه با املا آن را

تمرین میکنم.

و هرشب به صورت زماندار تست قرابت معنایی کار میکنم

و تاریخ ادبیات را به صورت کلید واژه میخوانم

ارسال شده توسط : سپیده عرب 1 نفر

ساغر قهرمانی
ساغر قهرمانی از شهر همدان- تراز 6514 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : شنبه 24 فروردین 1398 )

من ادبیات را 8 از ده میزنم 

نام درس وکتاب:کتاب آبی ادبیات و زبان فارسی

روش مطالعه: این درس را به صورت موضوعی می خوانم

برای مبحث آرایه هر شب می خواندم و 10 تست می زنم.

برای قرابت معنایی کتاب درسی را می خوانم و تست های کنکور را حل می کنم.

برای لغت، واژه های انتهای کتاب را می خوانم و لغات اضافی که در کتاب های آبی هست را نیز بررسی می کنم.

برای تاریخ ادبیات درآمد های هر فصل را می خوانم.

برای زبان قارسی، آن را به 5 فصل اصلی تقسیم کرده ام و به صورت چرخشی هر روز آن ها را می خوانم و با آزمون کار می کنم.

ارسال شده توسط : سپیده عرب 1 نفر

کیمیا دیو سالار
کیمیا دیو سالار از شهر نوشهر- تراز 6255 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : شنبه 24 فروردین 1398 )

 ادبیات را به 8  از ده رساندم

دفتر برنامه ریزی را همیشه کامل میکنم.

ارزیابی آزمون را روز آزمون انجام میدهم.

نکات مهم را در کتاب خود آموز یادداشت می کنم

.آزمون غیر حضوری را همیشه قبل از آزمون استفاده میکنم.

ساعات درسی هفتگی و همچنین تست زنی در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرد.

از منابع کانونی مانند آبی برای فارسی و سه سطحی فیزیک  هم استفاده میکنم

.آزمون های کانون باعث ایجاد نظم و انگیزیه درس خواندن و تقویت حس رقابت شد.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

پانیذ زارع
پانیذ زارع از شهر يزد- تراز 6463 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : شنبه 24 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از ده می زنم.

در این درس:

1) از کتاب های کانون به صورت مبحثی مطالعه می کنم و تست می زنم.

2) به کمک پشتیبانم و با رقابت سالم با دوستان و امید داشتن، ساعت مطالعه ام را افزایش داده ام.

ارسال شده توسط : سید محمد علی مرتضوی 2 نفر

نجمه السادات حکیمیان
نجمه السادات حکیمیان از شهر يزد- تراز 6258 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : شنبه 24 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 6 از ده می زنم.

روش مطالعه من در این درس:

 • 1) کتاب درسی را به طور دقیق مطالعه مطاله کردم.

 • 2) استفاده همزمان از کتاب تست و بررسی حداقل 80 تست قرابت معنایی در برنامه روزانه ام بوده است.

 • 3) علاقه واشتیاق زیادی به این درس دارم و به مطالعه ی اشعار مختلف می پردازم.

ارسال شده توسط : سید محمد علی مرتضوی 2 نفر

مرتضی حقیقی
مرتضی حقیقی از شهر تنكابن- تراز 7113 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : شنبه 24 فروردین 1398 )

ادبیات چند از 10 من در این درس 9 از 10 تاست.

×موضوع خواندن برای من بسیار اهمیت دارد به این صورت که بخش های دستور،آرایه ،لغات و...را جدا از هم تمرین می کنم.

×به لغت های ضمیمه کتاب توجه فراوانی دارم.

×درصورتی که لازم باشدهمه معانی یک لغت را یاد می گیرم چون در آزمون ها هم گاهی از تمام معانی  یک لغت سوال طرح می شود.

×در مبحث املاء لغت های مهم املایی هر درس را از روی متن درس می خوانم 

علاوه بر آن لغت هایی که در کنکور سال های قبل مورد طرح سوال قرار گرفته را نیز یاد می گیرم.

منبع مطالعه من کتاب زرد عمومی کانون است.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 14 نفر

امیر محمد هدایتی
امیر محمد هدایتی از شهر خرم آباد- تراز 6212 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : شنبه 24 فروردین 1398 )

من در این درس 5 از 10 رپاسخ می‌دهم.

من برای خواندن درس ادبیات ابتدا به صورت کلی می‌خوانم ،سپس به صورت مبحثی تست می‌زنم تا اشکالاتخود را در هر مبحث بفهمم

 مثلا برای لغات و قرابت به صورت جدا گانه تست می‌زنم.


ارسال شده توسط : الهام محمدی 1 نفر

منصور گرجى زاد
منصور گرجى زاد از شهر بهشهر- تراز 7096 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : شنبه 24 فروردین 1398 )

من به این درس 8 از 10 پاسخ می‌دهم.

من در این درس بعد از جزوه‌ی معلم از کتاب جامع ادبیات استفاده می‌کنم.

پس از مدرسه درس را مرور می‌کنم.

قبل از تدریس هر مبحث جدید نیز پیش‌خوانی می‌کنم.

ارسال شده توسط : الهام محمدی 5 نفر

فائزه عاشور محمدی
فائزه عاشور محمدی از شهر گنبد- تراز 6546 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : شنبه 24 فروردین 1398 )

من در این درس پیشرفت کرده‌ام.

در درس ادبیات در ابتدای سال بیشتر، نکات کتاب و دستور را می‌خواندم اما نمی‌توانستم دستور را پاسخ بدهم و به دلیل اینکه حجم زیادی از  

تست‌ها از  قرابت بود مطالعه خود را تغییر دادم و بیشتر تست‌های قرابت می‌زدم و از کتاب پیمانه‌ای شروع کردم

چون تعداد سوالات در حد متعادل بود و خسته نمی‌شدم و ساعت مطالعه ادبیاتم در تست زنی بهتر شد و قرابت را بهتر پاسخ می‌دادم و در این 

درس پیشرفت کردم.

ارسال شده توسط : الهام محمدی 4 نفر

سجاد نوربخش
سجاد نوربخش از شهر فردوس- تراز 6252 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : شنبه 24 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از 10 پاسخ میدهم.

برای مطالعه درس فارسی ابتدا هر فصل را در سه حوضه زیر بررسی میکنم:

1- لغت و املا  2- قرابت معنایی   3- دستور زبان فارسی

برای قسمت لغت و املا بهترین منبع کتاب درسی است.

در کنار کتاب درسی با استفاده از جعبه لایتنری که تهییه کردهام و قرار دادن این مورد در آیتم هرشب(هرشب 10 تا20 دقیقه) توانسته‌ام به طور متوسط در  

هر آزمون از سه سؤال لغت و املا به حداقل 2 سوال پاسخ دهم. 

استفاده از کتاب جامع ادبیات کنکور در این زمینه موثر است.

قرابت معنایی چالشی ترین مبحث درس ادبیات است.

در این حوزه ابتدا سعی میکنم تمام ابیات و عبارات کتاب درسی را از نظر معنی و مفهوم کاملا بررسی کنم سپس در گام دوم با تمرین تست از 

کتاب‌های جامع به تسلط و تثبیت دست پیدا کنم.

در قسمت دستور زبان مهم‌ترین کار حل تست و درک کامل کتاب است.

با استفاده از کتاب های کار و سپس حل تست از کتاب جامع ادبیات می‌توان به تسلط کافی دستور زبان دست یافت.

ارسال شده توسط : الهام محمدی 10 نفر

رضا نجف زاده
رضا نجف زاده از شهر شيراز- تراز 5939 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : شنبه 24 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از 10 پاسخ میدهم.

ابتدا لغات کتاب را مطالعه می کنم و به آن ها مسلط می شوم.

این درس را به صورت درس به درس مطالعه می کنم و به صورت سطحی تست میزنم.

 برای آرایه تست زیاد حل می کنم و تاریخ ادبیات را مطالعه می کنم.

پس از چند روز از روی کتاب آبی کانون تست می زنم و تست های نکته دار را نشان دار می کنم.

برای مرور از روش بازیابی استفاده می کنم. به این شکل که مطالب را با حل تست مرور می کنم.

ارسال شده توسط : الهام محمدی 2 نفر

عارف حيدرزاده
عارف حيدرزاده از شهر تبريز- تراز 7141 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : جمعه 23 فروردین 1398 )

من این درس را 8 از 10 پاسخ می دهم.

همان طور بیشتر دانش آموزان می دانند درس فارسی تقریباً در شش حوزه (املا/لغت/تاریخ ادبیات/ دانش زبانی/ آرایه و قرابت) خوانده می شود ولی یک روش مشترک من برای 

همه آن ها همانند سایر درس ها این است:

وقتی از مدرسه برمی گردم یادداشت ها و نکات مهم تدریس شده را مرور کرده و قلمرو های مشخص شده در هر درس را به عنوان تمرین تشریحی کار می کنم.

بنده برای مباحث املا لغت و تاریخ ادبیات فعلاً تستی کار نمی کنم و به سوالات آزمون ها اکتفا می کنم. و برای این مباحث از جعبه لایتنر استفاده می کنم.

اما برای سایر مباحث به توصیه پشتیبان خود تست های مورد نظر برای بودجه بندی آزمون را به پنج قسمت تقسیم کرده و پنج روز متوالی روزانه نیم ساعت درگیر آن ها

 میشوم

 و در روز های پایانی منتهی به آزمون با استفاده از آزمون های آنلاين سایت کانون مباحث را جمع بندی می کنم.

من فعلا از کتاب های مبحثی برای این درس استفاده نمی کنم اما در تابستان از این منابع استفاده خواهم کرد.

ارسال شده توسط : الهام محمدی 3 نفر

پريسا غلامى
پريسا غلامى از شهر اهواز- تراز 6407 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : پنج شنبه 22 فروردین 1398 )

این درس را 7 از 10 پاسخ می دهم.

ادبیات را مبحثی مطالعه می‌کنم.

قرابت، آرایه، لغات و... هر کدام جداگانه مطالعه می‌کنم و سپس تست آموزشی کار می‌کنم.

نحوه استفاده از کتب کانونی:

کتاب آبی را به صورت پیمانه‌ای حل می‌کنم و بعد از تست آموزشی، تست‌های زماندار را کار می‌کنم.

ارسال شده توسط : الهام محمدی 2 نفر

باقر جمشیدپور
باقر جمشیدپور از شهر نوشهر- تراز 6548 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : پنج شنبه 22 فروردین 1398 )

من ادبیات را در آزمون های کانون 9 از 10 پاسخ میدهم.

برای ادبیات بیشتر زمان میگذارم بخصوص تست و از کتاب ابی استفاده می کنم  ساعت درسی را میانگین 11 ساعت روزانه دارم و توجه بیشتری صرف تست میکنم .

ارزیابی ازمون را حتما انجام میدهم .


ارسال شده توسط : سپیده عرب 3 نفر

علی پناهنده
علی پناهنده از شهر قائم شهر- تراز 6572 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : پنج شنبه 22 فروردین 1398 )

من ادبیات را 9 از ده میزنم 

ابتدا کتاب را به صورت موضوعی مطالعه کرده و تست می زنم و دوباره به صورت کلی تست میز نم و از کتاب ابی به صورت زمان دار تست کار می کنم. از درسنامه کتاب آبی به خاطر این که مختصر و مفید است برای مرور دوباره استفاده می کنم. 


ارسال شده توسط : سپیده عرب 1 نفر

سپیده بارانی
سپیده بارانی از شهر اهواز- تراز 6692 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : پنج شنبه 22 فروردین 1398 )

من ادبیات را 8 از ده میزنم 

اول کتاب درسی را میخوانم بعد جزوه معلم . بعد از کتاب آبی ناریخ ادبیات را کامل می خوانم  و تست های مربوطه به آن را میزنم و بعد از آن قرابت را  مطالعه میکنیم و دوباره تست میزنیم   .تست های مجوعه ای زیاد میزنم.بعد قرابت و ارایه. من تست های ترکیبی هم میزنم.        

ارسال شده توسط : سپیده عرب 4 نفر

هیرو حسینی
هیرو حسینی از شهر مريوان- تراز 6618 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : پنج شنبه 22 فروردین 1398 )

من ادبیات را 8 تز ده میزنم

 کتاب جامع ادبیات کنکور شامل تستهای زیادی از جمله تستهای کنکور .کانون وتستهای تالیفی میباشد و به همه ی مباحث کتاب و کنکور به صورت جداگانه پرداخته است به گونه ای ای که من را از استفاده ی منابع دیگر بینیاز کرده است.

باتوجه به ضریب بالای ادبیات من هر روز این درس را در برنامه دارم ودر وعده هایی به صورت روز در میان مطالب کتاب درس را میخوانم و تسهای این کتاب را برای آن درس کار میکنم و هر شب به مدت 15 دقیقه به  کار کردن تستهای موضوعی میپردازم  که استفا ده از این کتاب و روش درصد ادبیات من را افزایش داده است.

ارسال شده توسط : سپیده عرب 17 نفر

پوریا ایمان علیزاده
پوریا ایمان علیزاده از شهر تبريز- تراز 6691 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : پنج شنبه 22 فروردین 1398 )

ادبیات را 6 یا 7 از ده میزنم 

من هر دو روز یکبار ادبیات را بصورت موضوعی میخوانم و تست و تمرین انجام میدهم. 

و از کتاب های کمک آموزشی استفاده میکنم.   

ارسال شده توسط : سپیده عرب 3 نفر

ابوالفضل غنى هنر
ابوالفضل غنى هنر از شهر بهار- تراز 6499 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : چهارشنبه 21 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از ده می زنم.

ابتدا یک دور متن کتاب درسی را می خوانم سپس با استفاده از درسنامه فارسی کتاب آبی قلم چی بخش های مهم کتاب را مارک می کنم و سپس نکات مهم هر مبحث را در برگه هایی می نویسم و به کتاب می چسبانم و سپس تست آموزشی می زنم و در هفته دوم از کتاب آبی و سایر منابع تست مارکدار و زماندار می زنم.

ارسال شده توسط : سید محمد علی مرتضوی 3 نفر

مصطفى محمودى زو
مصطفى محمودى زو از شهر مشهد- تراز 6700 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : چهارشنبه 21 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 6 از ده می زنم.

روش مطالعه من در درس ادبیات:

1 – مطالعه مبحثی دروس عمومی مخصوصا درس ادبیات

2 – تست زدن هر شب مباحث مهارتی (مثل قرابت معنایی و آرایه)

3 – قرار دادن زمان های پرت برای مطالعه واژگان و املا

4 – افزایش ساعت مطالعه درس ادبیات

ارسال شده توسط : سید محمد علی مرتضوی 5 نفر

محمد حسین طیبی
محمد حسین طیبی از شهر مشهد- تراز 6381 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : چهارشنبه 21 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از ده می زنم.

روش مطالعه من:                                                                   

 • 1) برای تاریخ ادبیات + لغت فقط مطالعه می‌کنم.

 • 2) برای قرابت معنایی و آرایه های ادبی فقط تست زیاد می زنم.

 • ترتیب مطالعه ی مبحثی من نیز چنین است: اول لغت، بعد املا، بعد تاریخ ادبیات، بعد آرایه، بعد قرابت معنایی

 • و در آخر مرور تست هایی که غلط زدم.

ارسال شده توسط : سید محمد علی مرتضوی 11 نفر

محمدعلی اسلامی
محمدعلی اسلامی از شهر شهربابك- تراز 6077 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : چهارشنبه 21 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا قرابت و سپس آرایه را می خوانم.

در این دروس در هنگام تدریس دبیر با دقت به درس گوش می دهم و دید اولیه نسبت به درس پیدا می کنم.

جزوه و کتاب درسی را می خوانم و سپس از روی کتاب آبی کانون تست می زنم.

در هنگام تست زنی سوالات مهم را نشان دار می کنم و پاسخ تشریحی آن ها را می خوانم و نکات آن را وارد کتاب درسی می کنم.

برای جمع بندی مطالب از کتاب زرد عمومی استفاده می کنم

ارسال شده توسط : الهام محمدی 3 نفر

 زهرا مهربان پهمدانى
زهرا مهربان پهمدانى از شهر لاهيجان- تراز 6801 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : چهارشنبه 21 فروردین 1398 )

این درس را 8 از 10 پاسخ می‌دهم. 

در مورد ادبیات من در هفته اول تشریحی خوانی آن را به صورت درس به درس تمام می کنم و تست های کلی و پراکنده از آرایه و لغت و املا و قرابت هر درس 

می‌‌زنم 

سپس در هفته دوم روی تست های مبحثی کار می کنم 

و از آنجایی که قرابت معنایی اهمیت زیادی در ادبیات دارد ، هرشب به مدت چند دقیقه از قرابت تست مبحثی می زنم. 

برای یادگیری لغت و املا از کلمات پشت کتاب و لغات هم آوا استفاده می‌کنم . 

در روز پنج شنبه قبل از آزمون نیز مرور ادبیات با زدن تست‌های کتاب‌های جمع بندی و زرد کانون قلمچی جزو برنامه کارم است

 البته تحلیل  بعد از آزمون نیز بسیار در  یادگیری موثر و کمک کننده است.

ارسال شده توسط : الهام محمدی 8 نفر

سحر دربانى كشيك
سحر دربانى كشيك از شهر مشهد- تراز 7247 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : چهارشنبه 21 فروردین 1398 )

این درس را 8 از 10 پاسخ می‌دهم. 

من برای دروس عمومی ازکتاب زرد عمومی استفاده می‌کنم و از آن به عنوان بازیابی استفاده می‌کنم یعنی ابتدا خودم تست می زنم و بعد از کتاب های آبی قسمت‌هایی که 

مشکل دارم را کبه صورت جدی تر کار می‌کنم. 

منابع مطالعاتی من  زرد عمومی و آبی‌ها هستند.

ارسال شده توسط : الهام محمدی 9 نفر

ژىنا شىخ آقائى
ژىنا شىخ آقائى از شهر تبريز- تراز 6274 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : چهارشنبه 21 فروردین 1398 )

این درس را 7 از 10 پاسخ می‌دهم.

من ادبیات را موضوعی می‌خوانم یعنی ابتدا متن درس را می‌خوانم ونکته‌برداری می‌کنم سپس سعی می‌کنم لغات و تاریخ ادبیات را به طور کامل یاد بگیرم.

پس از ان به سراغ کتاب آبی می‌روم و به صورت موضوعی از هر بخش چندین تست می‌زنم

 بعداز آن به قسمت قلمرو ها که در اخر هر درس است مراجعه کرده  و هر قسمت مثل ارایه و ... را خوب می‌خوانمو

 دوباره به سراغ کتاب آبی می‌روم و تست های مربوطه را می‌زنم.

 در موقع تست زنی ابتدا سوال‌های تألیفیرا می‌زنم سپس سؤالات کنکور را ..

.

ارسال شده توسط : الهام محمدی 2 نفر

زهرا رستمی
زهرا رستمی از شهر قروه- تراز 6425 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : سه شنبه 20 فروردین 1398 )

من ادبیات را 7 از ده میزنم

مباحث ادبیات را تقسیم بندی می کنم و هر قسمت را جدا می خوانم مثلا اگر قرار است 5 درس اول ادبیات دوم دبیرستان را بخوانم هر قسمت را جدا می خوانم مثلا تاریخ ادبیات هر 5 درس را با هم و مطالب مربوط به دستور زبان فارسی را هم با هم می خوانم و مطالب مربوط به املا و معانی لغات را هم با هم می خوانم

در مرحله بعد مطالب را خلاصه نویسی می کنم

سپس مطالب را مروز می کنم این مروز باعث تثبیت مطالب در حافظه من می شود

و در نهایت به سراغ تست زدن از روی کتاب آبی  می روم

ارسال شده توسط : سپیده عرب 7 نفر

شیدا رحیمی
شیدا رحیمی از شهر مهاباد- تراز 6855 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : سه شنبه 20 فروردین 1398 )
 • من ادبیات را 6 یا 7 از ده میزنم 

 • یک ساعت برای ادبیات وقت تعیین می کنم در این یک ساعت هم زمان هر چهار موضوع یعنی:املا لغت آرایه و قرابت را باهم می خوانم و همچنین هر بیت شهر راهم آرایه و دستور زبان و مفهوم قرابت را بررسی می کنم-همه این کارهارا در تست زدن نیز انجام می دهم

ارسال شده توسط : سپیده عرب 13 نفر

نسترن جوادنژاد
نسترن جوادنژاد از شهر اردبيل- تراز 6625 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : سه شنبه 20 فروردین 1398 )

من ادبیات را 7 یا 8 از ده میزنم

من در درس ادبیات اول کتاب درسی را در عرًض چند دقیقه مطالعه می کنم که این می تواندشامل معنی

ومفهوم اشعار ، آرایه هایی  که قبلا معلم درکلاس گفته ولغات وتاریخ ادبیات وسایرنکات باشد .

وبا استفاده ازکتاب آبی ادبیات شروع به تست زنی کرده وتست های مهم وآن هایی که اشتباه پاسخ داده

بودم راعلامت گذاری کرده و اگر درمیان تست ها نکته خاصی باشد درکتاب درسی یادداشت میکنم .

ارسال شده توسط : سپیده عرب 11 نفر

محمدسعید عبادی
محمدسعید عبادی از شهر قائم شهر- تراز 6647 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : سه شنبه 20 فروردین 1398 )

من ادبیات را 8 از ده میزنم

ابتدا کتاب را به صورت مفهومی خوانده و به صورت موضوعی تست کار می کنم سپس درس را به صورت کلی می خوانم و از کتاب ابی تست های کنکور را تمرین می کنم تا به تسلط نهایی برسم و در اخر پاسخنامه تشریحی را نگاه کرده حتی سوال هایی که درست جواب دادم را هم بررسی می کنم

ارسال شده توسط : سپیده عرب 16 نفر

سنا کریمی
سنا کریمی از شهر جوانرود- تراز 6468 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : سه شنبه 20 فروردین 1398 )

من ادبیات را 7 از ده میزنم

ابتدا کتاب درسی درسی و لغات را میخوانم سپس درسنامه های کتاب کمک درسی را مطالعه میکنم پس از مطالعه تمرین های کتاب

درسی را حل میکنم سپس تست میزنم و هردو روز یک بار قرابت معنایی و آرایه های آن را کار میکنم و در نهایت به سراغ کتاب

زرد عمومی برای جمع بندی میروم


ارسال شده توسط : سپیده عرب 12 نفر

دعاء اریش
دعاء اریش از شهر چابهار- تراز 6791 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : سه شنبه 20 فروردین 1398 )

من ادبیات را 7 یا 8 از ده میزنم 

برای دروس عمومی هم ادبیات رو مبحث بندی میکنم به صورت لغت و املا ارایه قرابت و زبان فارسی  و تاریخ ادبیات  -برای ارایه و قرابت هر شب از هر کدوم 10 تست میزنم و برای قرابت بعد از زدن تست جلوی هر گزینه مفهومش رو مینویسم تا قبل از ازمون ی مرور داشته باشم  ارایه رو هم هر هفته دو ارایه رو مطالعه میکنم و بعد در طول هفته هرشب تست های مربوط به همون هارو کار میکنم لغت و املا رو هر شب چهل و پنج دقیقه به صورت کارت های جعبه لایتنر مطالعه میکنم تاریخ ادبیات رو هم به همین صورت و با کمک فلش کارت و جعبه لایتنر میخونم برای زبان فارسی مباحثی ک اغلب در کنکور سوال داشتن رو مطالعه میکنم و برای تست هم از سوالای ازمون های سال قبل کانون با بودجه بندی مشابه امسال استفاده میکنم

ارسال شده توسط : سپیده عرب 11 نفر

حدیث کریمی
حدیث کریمی از شهر اهواز- تراز 6711 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : سه شنبه 20 فروردین 1398 )

درس: ادبیات را 8 ا ده میزنم

روش مطالعه ی این درس

۱.مطالعه ی کتاب درسی و خواندن تمام ابیات کتاب به همراه ارایه ها

۲.تمرین و تست زیاد حل کردن،تست اموزشی ،هر شب تست قرابت و املا زدن

۳.تست زماندار زدن و در مرحله ی دوم تست های مارک دار را دوباره زدن،

۴.حل کردن سوالات ازمون های پارسال و سوالات کنکور های سراسری

من از منابع کانونی:

پارسال از کتاب های ابی استفاده کرده ام امسال از کتاب های

کتاب های زرد عمومی و تخصصی و کتاب های جمعبندی

ارسال شده توسط : سپیده عرب 2 نفر

مریم محروقی
مریم محروقی از شهر نيشابور- تراز 6252 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : سه شنبه 20 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 6 از ده می زنم.

من برای تسلط در این درس از کتاب زرد عمومی 10 مجموعه (دهم و یازدهم) استفاده کردم.

با روش آزمون دادن خودم را محک می زدم.

باسخ های کاملا تشریحی آخر کتاب کامل و خلاصه بود و از زیاده روی و حاشیه پردازی به دور بود.

گزینه های درست و نادرست هرکدام تک تک بررسی شده بود که از آن ها بهره می بردم.

ارسال شده توسط : سید محمد علی مرتضوی 1 نفر

مطهره احمدی
مطهره احمدی از شهر مشهد- تراز 6823 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : سه شنبه 20 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از ده می زنم.

روش مطالعه من: 

1) مطالعه کامل واژگان کتاب درسی

2) وارد کردن لغات جدید ابی در کتاب

3) تکمیل تست های کتاب آبی

ارسال شده توسط : سید محمد علی مرتضوی 21 نفر

فاطمه قمرى
فاطمه قمرى از شهر شيروان- تراز 7299 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : دوشنبه 19 فروردین 1398 )

این درس را از 5 یا 6  از 10 به 7 از 10 رسانده‌ام.

قبلا فارسی را درس به درس می‌خواندم .یعنی ابتدا در کلاس به مباحث گوش می‌دادم و بعد درسنامه کتاب کمک آموزشی را می‌خواندم و سپس به صورت درس به درس تست می‌زدم. اما درحال 

حاضر موضوعی می‌خوانم و تست می‌زنم.

 • تنها درس عمومی که در برنامه هر روزم دارم، ادبیات است.

 • در تحلیل آزمون، تمام سوالات مربوط به آرایه‌های ادبی و زبان فارسی و قرابت معنایی را تحلیل می‌کنم.

 • اما در تاریخ ادبیات و لغات ، فقط سؤالات غلطم را تحلیل می‌کنم.

 • هرروز با توجه به شناخت خودم نسبت به هر موضوع ، تعدادی تست کار می‌کنم.

 • ابتدا با تست‌های کنکورهای سال‌های گذشته شروع می‌کنم و بعد به سراغ تست‌های تالیفی می‌روم.

 • سال گذشته فقط درسی را که در آزمون بوده می‌خواندم اما امسال مفهومی‌تر خواندن مباحث باعث پیشرفت و رضایت خودم شده است.

ارسال شده توسط : الهام محمدی 16 نفر

على اصغر ميرزايى
على اصغر ميرزايى از شهر زرند- تراز 6189 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : دوشنبه 19 فروردین 1398 )

این درس را 7 از 10 پاسخ می‌دهم.

این درس را به صورت موضوعی مطالعه می‌کنم.

هرشب آرایه‌ها را به صورت زمان‌دار تست می‌زنم.

کتاب و آرایه‌ها را از کتاب درسی به طور دقیق مطالعه می‌کنم.

جزوه‌ی معلم و نکاتی را که یادداشت می‌کنم، مرور می‌کنم.

استفاده از کتاب آبی

ابتدا درس‌نامه کتاب را مطالعه می‌کنم.

بعد از مطالعه‌ی کتاب، تست‌های آن را کار می‌کنم.

مباحثی را که در گذشته مشکل داشته‌ام و در دام آموزشی آن افتاده‌ام، مطالعه کرده و نکات آن را یادداشت می‌کنم.

ارسال شده توسط : الهام محمدی 6 نفر

ملیکا اکبری
ملیکا اکبری از شهر تهران- تراز 6850 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : یکشنبه 18 فروردین 1398 )

روش مطالعه ادبیات :

 • ابتدا کتاب درسی را مطالعه می کنم تا لغت و املا را به طور کامل یاد بگیرم

 • سپس برای لغت ، املا و  قرابت معنایی به صورت موضوعی تست می زنم.

 • برای آرایه های ادبی ابتدا مفهوم هر آرایه  و چند مثال از آن را دقیق مطالعه می کنم و سپس برای هر آرایه تست می زنم.

 • در مرحله ی بعد  تست های ترکیبی که چندین آرایه را به صورت همزمان مورد پرسش قرار داده باشد حل می کنم.

 • برای جمع بندی قبل آزمون از کتاب زرد عمومی استفاده می کنم.

ارسال شده توسط : سپیده عرب 5 نفر

امیررضا یوسفی
امیررضا یوسفی از شهر خلخال- تراز 6904 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : یکشنبه 18 فروردین 1398 )

من ادبیات را 8 از ده میزنم 

این درس را به صورت موضوعی مطالعه  و مرور میکنم. برای آرایه های ادبی و دستور زبان فارسی و همچنین قرابت معنایی بیشتر به تست اهمیت میدهم تا درسنامه ولی در واژگان و تاریخ ادبیات  بیشتر به مطالعه کتاب درسی می پردازم.

ارسال شده توسط : سپیده عرب 19 نفر

پريان شرفی
پريان شرفی از شهر اردبيل- تراز 6694 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : یکشنبه 18 فروردین 1398 )

 من دردرس ادبیات از 5 از 10 به 8 از 10 رسیده‌ام

علت افزایش چنداز 10 من دردرس ادبیات از 5 از10 به 8 از10 استفاده از کتاب ابی کانون می باشد.روش من در درس ادبیات به این شکل است که ابتدابرمتن کتاب درسی بویژه مفاهیم ابیات و جملات بسیار مهم و دارای معانی ارزشمندکنکوری کاملا تسلط پیدا کرده و سپس لغات و تاریخ ادبیات را میخوانم.البته لازم به ذکراست که یادگیری لغات و تثبیت انها  در ذهن نیازمند مرور میباشد. بعدازمراحل ذکرشده حتمابایدتست زده شود زیرا تثبیت معانی ابیات و درک انها تنهاوتنهاباتست زدن اتفاق می افتد.ازنظرمن ویژگی اصلی و بسیارمهم و قابل تحسین این کتاب جمع اوری شمارزیادی تست های شناسنامه دارشامل تست های کنکور و ازمون های کانون است.دراین کتاب تمامی مطالب کتاب درسی پوشش داده شده است. به گونه ای که هیچ موضوعی از قلم نیفتد و تمام عناصر و اجزاء کتاب درسی متناسب بااهمیت و جایگاه ان تثبیت،تقویت ودر صورت لزوم گسترش داده شوند.معمولا تست زنی برای این درس بهتراست در بازهای زمانی 1 الی 1/5 ساعته انجام شود و همچنین تست هایی که مربوط به بودجه  بندی ازمون است تقسیم و در طی دو هفته انجام شود.بعداز تست زنی که ترجیحا بصورت زماندار می زنیم حتما از پاسخنامه تشریحی استفاده می کنم زیرا به نظرمن تحلیل سوالات ادبیات علی الخصوص در قرابت نیازمند نیازمند خواندن پاسخنامه است تا تثبیت شود.

ارسال شده توسط : سپیده عرب 27 نفر

علی موید
علی موید از شهر سبزوار- تراز 6881 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : یکشنبه 18 فروردین 1398 )

ادبیات را 8 از ده میزنم 

در بهترین ساعت مطالعه خود این درس را مطالعه می کند

او این درس را به صورت کاملا مبحثی مطالعه کرده و از ابتدای تابستان برای این درس زمان خاصی اختصاص داده است.

بیشترین تمرکز را بر روی دروس تاریخ ادبیات گذاشته و این درس را هر روز مطالعه می کرده

برای ارایه و قرابت از سال های پایه شروع به مطالعه کرده و در امسال صرفا با تست زدن به نقاط قوت خود رسیده است.

ارسال شده توسط : سپیده عرب 1 نفر

مهدى صاحبى كوزه كنان
مهدى صاحبى كوزه كنان از شهر شبستر- تراز 5521 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : یکشنبه 18 فروردین 1398 )

من این درس را 8 از 10 پاسخ می‌دهم.

من این درس را به صورت مبحثی مطالعه می‌کنم.

کل مطالب موجود در این درس را به 5 قسمت تقسیم کرده‌ام وبرای هر مبحث روش جداگانه‌ای دارم.

مبحث اول معنی لغات است که هر روز تقریبا معنی بیست لغت را همرا با کاربرد آن‌ها حفظ می‌کنم.

مبحث دوم املا است که برای این قسمت از تست زنی و املای کلمات همراه با معنی آن‌ها استفاده می‌کنم.

مبحث سوم تاریخ ادبیات است که با روش رمزگذاری این قسمت را حفظ کرده و مرور می‌کنم.

مبحث چهارم آرایه های ادبی است که با تست زنی روزانه سعی می‌کنم در این مبحث تسلط و تبحر کافی را کسب کنم.

مبحث آخر قرابت معنایی است که برای این قسمت هم  روزانه تعداد معینی تست می‌زنم.ارسال شده توسط : الهام محمدی 8 نفر

بهزاد نخل شكن
بهزاد نخل شكن از شهر شيراز- تراز 5889 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : یکشنبه 18 فروردین 1398 )

من این درس را 9 از 10 پاسخ می‌دهم.

اول کتاب درسی را می‌خوانم.

بعد تست‌های کتاب آبی را می‌زنم.

تست‌هایی را که ضعیف بودم علامت می‌زنم و در پایان هفته دوم دوره می‌کنم.

نحوه استفاده از کتاب آبی:

ابتدا درسنامه را مطالعه می‌کنم.

سپس تست ها را حل می‌کنم.

اگر تستی را بلد نبودم از پاسخنامه تشریحی کتاب استفاده می‌کنم.

 بعد که به درس تسلط کامل یافتم نکاتی را که از هر تست می نویسم را در روز قبل از آزمون یا روز قبل از امتحانات مرور می‌کنم.

ارسال شده توسط : الهام محمدی 31 نفر

امیرحسین كريمى نازكسرا
امیرحسین كريمى نازكسرا از شهر فرديس- تراز 7274 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : یکشنبه 18 فروردین 1398 )

من این درس را 9 از 10 پاسخ می‌دهم.

من به این کتاب به چشم یک منبع تست کامل و جامع نگاه می کنم.

 پس از مطالعه واژگان انتهای کتاب تمام تست های واژه مربوط را پاسخ می‌دهم 

و پس از آن به سراغ تست‌های دستور آرایه و قرابت می روم. 

به نظر من این کتاب در بحث تعداد تست و سطح تست‌ها کاملا استاندارد و در سطح کنکور است.

جامعیت کتاب مطالعه من را هدف‌دار می کند به گونه ای که توانستم در آزمون‌ها درصد ادبیات خود را به طور ویژه افزایش دهم.

در کل این کتاب به نظر من یکی از بهترین کتاب های آبی در بین دروس عمومی است.

ارسال شده توسط : الهام محمدی 1 نفر

نرجس شريفى ليمائى
نرجس شريفى ليمائى از شهر كلاچاي- تراز 6419 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : شنبه 17 فروردین 1398 )

من ادبیات را 8 از ده میزنم 

در کل هفتهای 6 ساعت درس ادبیات رو مطالعه می کنم. ابتدا یه ساعت لغت و املاو تاریخ ادبیات را به صورت جدا جدا میخوانم و 1.5 ساعت تست از کتاب تست میزنم.

ارسال شده توسط : سپیده عرب 4 نفر

علیرضا علی زمردی
علیرضا علی زمردی از شهر تهران- تراز 6575 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : شنبه 17 فروردین 1398 )

من ادبیات را 8 از ده میزنم

روش مطالعه در درس ادبیات:

مطالعه هر بخش به صورت جداگانه لغت و املا – آرایه – قرابت و دستور زبان

استفاده از جعبه لایتنر برای لغات ادبیات

روش استفاده از کتاب آبی ادبیات:

زماندار تست های هر درس را بعد از مطالعه کاملش می زنم.

ارسال شده توسط : سپیده عرب 2 نفر

محمدمهدى امینی
محمدمهدى امینی از شهر خرمدره- تراز 6711 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : شنبه 17 فروردین 1398 )

من ادبیات را 7 از ده میزنم 

دروس پایه را اکثرا با تست جمع بندی می کنم و در صورت نیاز دوباره مطالعه می کنم و دروس دوازدهم را ابتدا به صورت تشریحی می خوانم و سپس 2-3 روز بعد تستهای آنرا تمرین میکنم.

نحوه استفاده از کتاب زرد عمومی

به همه فارغ التحصیلان در نیمه دوم مسابقه کنکور به قول آقای قلم چی باید تعداد قول ها را افزایش داد یکی از ابزارهایی که کانون در این جهت فراهم کرده است کتاب زرد عمومی و اختصاصی است استفاده از این کتاب به این صورت است شما باید تمام شرایط کنکور را شبیه سازی کنید مثلا صندلی آزمون داشته باشید و  آزمون را در ساعت 8 شروع کنید. 

ارسال شده توسط : سپیده عرب 5 نفر

دلارام فدایی
دلارام فدایی از شهر مشهد- تراز 6726 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : شنبه 17 فروردین 1398 )

من ادبیات را 7 یا 8 از ده میزنم

درس ادبیات را مستمر و مکرر میخوانم مبحثی مطالعه میکنم  تست میزنم هرشب در برنامه درسی خود 10تست قرابت 10تست ارایه 10 تست دستور میزنم

ارسال شده توسط : سپیده عرب 2 نفر

کیانا یحیایی
کیانا یحیایی از شهر مشهد- تراز 5896 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : پنج شنبه 15 فروردین 1398 )

دلیل موفقیت در درس ادبیات مطالعه کتاب درسی بطور دقیق می باشد وموضوعات مرتبط را با هم مطالعه میکنم و از کتاب آبی و زرد عمومی تست می زنم.زمان مرور برای خود مشخص کردم.

ارسال شده توسط : حبیبه محبی 15 نفر

شیما قاسم زاده
شیما قاسم زاده از شهر مشهد- تراز 6260 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : پنج شنبه 15 فروردین 1398 )

نحوه خواندن ادبیات  شامل واژگان تاریخ ادبیات و قرابت و آرایه است و من در هر درس جداگانه انها را میخواندم.هرشب تمرین از کتاب زرد عمومی قرابت ها و آرایه ها را قرار میدهم و کتاب بسیار خوبی در دوران جمع بندی است.

ارسال شده توسط : حبیبه محبی 1 نفر

نگار میرزایی
نگار میرزایی از شهر اراك- تراز 5924 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : پنج شنبه 15 فروردین 1398 )

در درس ادبیات ابتدا کامل کتاب درسی را مطالعه میکنم و بعد به سراغ تست های آن میروم. من مباحث ادبیات را تقسیم بندی کرده ام و هرشب یک صفحه تست بصورت جداگانه از این مباحث میزنم.

علاوه بر تست های جداگانه ای که از قرابت ، آرایه و دستور میزنم هرشب یک صفحه تست از کتاب آبی میزنم و تست ها را پیش میبرم.


ارسال شده توسط : لیلا فیروزی 2 نفر

حدیثه زند
حدیثه زند از شهر پاكدشت- تراز 6381 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : پنج شنبه 15 فروردین 1398 )

من ابتدا کتاب درسی را به طور کامل میخوانم چون اولین منبع کنکور کتاب درسی است سپس به سراغ جزوه معلمانم میروم  پس از اتمام جزوه یک مقدار تست اموزشی حل میکنم تا مطالب کاملا برایم تثبیت شود  وسپس از روی کتابهای ابی و سه سطحی تست کار میکنم

بیشتر تمرکزم روی کتابهای ابی است زیرا تستهای شناسنامه دار ودسته بندی شدهدارد ومرا از سردرگمی در میاورد 

در هفته معمولا1000عدد تست کار میکنم که  هفتاد درصد ان از دروص اختصاصی است

سعی میکنم تستها را خوب تحلیل کنم ونقاط ضعف وقدرت خود را بشناسم.

ارسال شده توسط : لیلا فیروزی 1 نفر

کیانا پژوهش نیا
کیانا پژوهش نیا از شهر پاكدشت- تراز 6681 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : پنج شنبه 15 فروردین 1398 )

روش مطالعه ی من اول خواندن رقیق متن کتاب درسی و سپس درسنامه های کتب آبی کانون است و بعد به سراغ تست های آموزشی ساده در کتاب آبی که تیپ بتدی شده است و دارای تست های مفهومی ترکیبی میباشد سپس به سراغ پاسخنامه های کتاب رفته و تمام سوالات را اعم از صحیح و غلطم را تحلیل میکنم و سعی میکنم بعدا همین تست ها را دوباره از اول حل کنم تا مفهوم برایم جا بیوفتد.

ارسال شده توسط : لیلا فیروزی 3 نفر

هانیه منصور پور
هانیه منصور پور از شهر پاكدشت- تراز 6278 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : پنج شنبه 15 فروردین 1398 )

روش مطالعه ی من اول مطالعه ی دقیق متن کتاب درسی و سپس مطالعه ی جزوه ی معلم میباشد و بعد تست ها را دو روز بعد مطالعه حل میکنم و سپس پاسخ نامه را دقیقا مطالعه میکنم و نکات جدید را حتما با دقت یادداشت میکنم و سعی میکنم مطالب خیلی مهم و یا سخت و نکته دار و فرمول ها را خلاصه نویسی کنم و در مرحله بعد از طریق کتاب های آبی و 3 سطحی کانون تست میزنم .

ارسال شده توسط : لیلا فیروزی

سجاد ایزانلو
سجاد ایزانلو از شهر اسفراين- تراز 6172 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : پنج شنبه 15 فروردین 1398 )

ابتدا کتاب درسی خود را می خوانم و سپس آرایه ها را می خوانم در این دروس در هنگ

ام تدریس دبیر با دقت گوش می دهم و سپس از روی کتاب آبی تست می زنم این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ می دهم این کتاب دارای پاسخ نامه کاملا تشریحی می باشد و دارای سی دی آموزشی می باشد


ارسال شده توسط : لیلا فیروزی 3 نفر

محمد حمزه
محمد حمزه از شهر كرمان- تراز 6824 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : پنج شنبه 15 فروردین 1398 )

من درس ادبیات ر ا 8 از ده میزنم 

ابتدا کتاب درسی را مطالعه می کنم. بعد از روی کتاب آبی تست می زنم .همیشه حین مطالعه خلاصه نویس می کنم که حواسم پرت نشود. هر روز آرایه ها و تاریخ ادبیات ها را می خوانم.


ارسال شده توسط : سپیده عرب 4 نفر

محدثه برات پور
محدثه برات پور از شهر اهواز- تراز 6863 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : پنج شنبه 15 فروردین 1398 )

ادبیات ر ا8 یا 7 از ده میزنم 

من اول و مهمترین چیزی که رعایت میکنم این است که  مبحثی درس میخوانم

یعنی قرابت جدا ارایه جدا زبان فارسی جدا

اوایل برای هر مبحث حدودا یک تا دوهفته وقت گذاشتم و به صورت کامل خوندمشون

الان هرشب از ارایه ۱۰ تست

قرابت ۱۰ تست زبان فارسی ۵ تست میزنم

املا و لغت  و تاریخ ادبیات هم تو زمان های پرتی و زمان هایی که تو راه کلاسم میخونم به صورت مداوم

ارسال شده توسط : سپیده عرب 11 نفر

فاطمه آل حبیب
فاطمه آل حبیب از شهر كرج- تراز 6916 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : پنج شنبه 15 فروردین 1398 )

من ادبیات را 7 از ده میزنم 

ابتدا درسنامه  کتاب آبی قلم چی و جزوه ی استادم را مطالعه میکنم

در مرحله بعد تست های کتاب آبی را به صورت زوج و فرد میزنم یک مرحله تست آموزشی و  سپس به صورت زمان دار تست می زنم

بعد از بررسی تست ها و رسیدن به درصد قابل قبول موضوعی خواندن را شروع میکنم و هم به طور موضوعی مرور میکنم و هم به صورت موضوعی تست میزنم

هفنه ای 1 آزمون هم از کتاب زرد عمومی میزنم که بسیار در درصد دروس عمومی ام موثر بوده است

ارسال شده توسط : سپیده عرب 2 نفر

علی باقری
علی باقری از شهر خرم آباد- تراز 6815 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : پنج شنبه 15 فروردین 1398 )
 • من عربی را 7 یا 8 از ده میزنم 

 • ابتدا کتاب و مبحث مورد نظر را میخوانم

سپس مبحث مورد مطالعه را هر شب به صورت مباحث جداگانه مثل قرابت، ارایه و معنی واژگان مطالعه میکنم و در روز بعد از کتاب زرد عمومی به عنوان منبع کامل تست های ادبیات استفاده میکنم و هرکدام‌از تست ها و مباحث را که مشکلی دارم یادداشت میکنم و ان تست را نشان دار میکنم.

از کتاب آببی ابتدا تست های مفهومی را میزنم سپس به سراغ تست های ترکیبی و سراسری کتاب زرد میروم و روز قبل از ازمون برای یاد اوری مطالب تست هایی که نشان دار کرده ام را میخوانم.


ارسال شده توسط : سپیده عرب 3 نفر

علیرضا تجعفرى سبزيكاران
علیرضا تجعفرى سبزيكاران از شهر مشهد- تراز 7106 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : پنج شنبه 15 فروردین 1398 )

من ادبیات را 8 از ده میزنم 

روش مطالعه من در درس ادبیات:

1 – مطالعه مبحثی دروس عمومی مخصوصا درس ادبیات

2 – تست زدن هر شب مباحث مهارتی ( مثل قرابت معنایی و آرایه )

3 – قرار دادن تایم های پرت برای مطالعه واژگان و املا

4 – افزایش ساعت مطالعه درس ادبیات

ارسال شده توسط : سپیده عرب 5 نفر

امیرحسین طیبی
امیرحسین طیبی از شهر ساري- تراز 7110 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : یکشنبه 11 فروردین 1398 )

من به این درس در آزمون های کانون 7 از ده پاسخ می دهم.

من برای یادگیری بیشتر کلمات از جعبه لایتنر استفاده می‌کنم و ۳۰دقیقه روزانه جهت یادگیری معنی کلمه ومترادف‌ها وقت می‌گذارم.

سپس با کتاب آبی جامع ادبیات ۲۰ تست زماندار می‌زنم و با استفاده از پاسخ‌ نامه نکات مهم را یادداشت می‌کنم.

برای دستور ابتدا کتاب درسی را کامل می‌خوانم، سپس فیلم‌های۳دقیقه‌ای در سایت کانون جهت یادگیری بیشتر نگاه می‌کنم.

ارسال شده توسط : بیژن مهبودی 4 نفر

هانیه زیدی
هانیه زیدی از شهر اردبيل- تراز 6093 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : یکشنبه 11 فروردین 1398 )

چند از 10  درس ادبیات طی پروژه 5:8  از 10 است.

از نظر من موضوعی مطالعه کردن اهمیت زیادی داره.

قسمت‌هایی را که اشکال دارم جزوه دبیر را به‌طور دقیق مطالعه می کنم .کارگاه متن پژوهش کتاب را خوب یاد می گیرم و مفاهیم را می نویسم.

 نزدیک به آزمون دوباره لغات و املا را مرور می کنم در صورت نیاز تستهای قرابت را مرور می کنم یعنی اگر اشکالهایم افزایش پیدا کرده بود حتما تعداد تست ها را افزایش می دهم ؛ برای قرابت از کتاب‌های کانون تمرین می کنم.

مفاهیم شعری رو یادداشت می کنم و در درس مربوطه می چسبانم ؛

پنجشنبه اولین هفته تست زنی یکشنبه بعدی مرور می کنم .  

ارسال شده توسط : جعفر مفتاح 2 نفر

رضا کرمی
رضا کرمی از شهر كامياران- تراز 6128 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : یکشنبه 11 فروردین 1398 )

من خط به خط کتاب را می‌خوانم و زمانی‌که شعر یا قصیده می‌خوانم تمام آرایه های ادبی را جدا می‌کنم که این کار باعث شده پیشرفت قابل توجه ی در این درس داشته باشم و لغات کتاب را حفظ می‌کنم.

سعی می‌کنم برای آرایه ها آنها را مفهومی یاد بگیرم.

 من تقریبا هر روز خواندن درس ادبیات را در برنامه درسی خود قرار می‌دهم.

در دوران جمع‌بندی هم از کتاب آبی استفاده می‌کنم.

ارسال شده توسط : جعفر مفتاح 5 نفر

مهدی ماریان
مهدی ماریان از شهر مشهد- تراز 6113 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : یکشنبه 11 فروردین 1398 )

روش مطالعه من در درس ادبیات:

1 – مطالعه مبحثی دروس عمومی مخصوصا درس ادبیات

2 – تست زدن هر شب مباحث مهارتی ( مثل قرابت معنایی و آرایه )

3 – قرار دادن زمان‌های اضافی (زمان‌های کوتاه بین برنامه ای) برای مطالعه واژگان و املا

4 – افزایش ساعت مطالعه درس ادبیات

ارسال شده توسط : جعفر مفتاح 3 نفر

فاطمه زهرا میرگنجانی
فاطمه زهرا میرگنجانی از شهر بافت- تراز 6057 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : یکشنبه 11 فروردین 1398 )

در فارسی درس را به صورت موضوعی مطالعه میکنم.

سعی میکنم یک شب در میان تست قرابت معنایی کار کنم و چند از 10 خودم را افزایش دهم. 

در بحث ارایه های ادبی نیز ابتدا برروی فهم همه ارایه ها مسلط شدم و سپس از سوالات کنکور برای سنجش خودم استفاده میکنم.

در بخش های دیگر نیز کتابهای موضوعی مطالعه میکنم و سپس با تست زنی فهم خودم را عمیق می کنم.

ارسال شده توسط : جعفر مفتاح 7 نفر

علیرضا ابراهیمی
علیرضا ابراهیمی از شهر ساري- تراز 7113 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : شنبه 10 فروردین 1398 )

من چند از ده خود را از 7 به 9 افزایش دادم.

در این درس ابتدا کتاب درسی را به طور کامل مطالعه می کنم.

سپس به صورت موضوعی تست زمان دار می زنم.

هر شب حدود نیم ساعت برای این درس زمان می گذارم.

تست های مهم را علامت دار می کنم تا بعدا دوباره آن ها را حل کنم.

نکات مهم هر سوال را در دفترم یادداشت می کنم.

ارسال شده توسط : بیژن مهبودی 6 نفر

پوریا اسپهبدی
پوریا اسپهبدی از شهر ساري- تراز 7234 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : شنبه 10 فروردین 1398 )

من چند از ده خود را از 6 به 8 افزایش دادم.

این درس را به صورت موضوعی مطالعه می کنم.

هر روز یکی از موضوعات را مطالعه می کنم و ادبیات در برنامه روزانه من قرار دارد.

پس از مطالعه این درس تعدادی تست از کتاب آبی کانون پاسخ می دهم.

تست های مهم این کتاب را نشان دار می کنم.

برای مرور ابتدا تست می زنم و سپس درسنامه را مطالعه می کنم.

ارسال شده توسط : بیژن مهبودی 11 نفر

آیدا میرشمسی
آیدا میرشمسی از شهر يزد- تراز 7200 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : شنبه 3 فروردین 1398 )

از 2 از 10 به 7 از 10 رسیده ام.

 • با برنامه راهبردی هماهنگ هستم و طبق برنامه راهبردی برنامه ریزی می کنم.

 •  ساعت مطالعه ام را در این درس بالا بردم.

 •  از راهنمایی های پشتیبانم بهره گرفتم.

 • از کتاب آبی کانون و کتاب جمع بندی استفاده می کنم.

ارسال شده توسط : الهام محمدی 7 نفر

شایان صالحی راد
شایان صالحی راد از شهر شيراز- تراز 6318 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : دوشنبه 27 اسفند 1397 )

در این درس چند از ده خود را از 6 به 7 افزایش دادم.

ابتدا جزوه معلم را با دقت مطالعه می کنم و نکات مهم آن را هایلایت می کنم.

صورت تست های کتاب آبی را مطالعه می‌کنم و اگر در آن ها مشکل داشتم، آن ها را نشان دار می کنم.

سپس شروع به مطالعه کتاب درسی و درسنامه کتاب آبی می‌کنم.

پس از تسلط به متن کتاب درسی و درسنامه تست‌هایی که در آن مشکل داشتم را حل می‌کنم.

بعد از چند روز مجددا به تست ها بازگشته و تست های مهم را مجددا حل می‌کنم.

ارسال شده توسط : الهام محمدی 1 نفر

امیررضا سلیمانی فرد
امیررضا سلیمانی فرد از شهر قزوين- تراز 7763 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : شنبه 25 اسفند 1397 )

من این درس را معمولاً 9 از 10 پاسخ می‌دهم.

من درس ادبیات را موضوعی نمی‌خواندم، از مهرماه با توجه به این‌ که در سایت کانون با روش موضوعی خواندن رتبه‌های برتر آشنا شدم، تصمیم گرفتم روشم را تغییر دهم.

در مبحث آرایه، ابتدا آرایه‌ها را تک به تک خواندم و یادگرفتم و تست‌ها را به صورت تک آرایه حل کردم.

پس از آن به روش ترکیبی کار می‌کنم.

در مبحث دستور خودم مطلب را می خوانم و پس از آن تست می‌زنم.

مبحث لغت را با توجه به بودجه‌ بندی آزمون، هرشب مطالعه می‌کنم.

فقط به خواندن لغت‌های انتهای کتاب اکتفا نمی‌کنم و معنای همة لغات کتاب را یاد می‌گیرم.

در مبحث املا، کتاب را روخوانی می‌کنم و کلمه‌های مهم را هایلایت می‌کنم.

در مبحث قرابت، هرشب از کتاب‌های کمک آموزشی، 5 تست می زنم.

ارسال شده توسط : الهام محمدی 281 نفر

زهرا کیانی تبار
زهرا کیانی تبار از شهر ايوان غرب- تراز 6525 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : شنبه 25 اسفند 1397 )

در این درس در ابتدا حدود 7 از ده پاسخ می دادم اما توانستم با تغییر روش مطالعه خود به موضوعی پیشرفت چشم گیری داشته باشم. 

در این درس ابتدا قرابت و سپس آرایه را می‌خوانم. در این مباحث در هنگام تدریس دبیر با دقت به درس گوش می دهم و دید اولیه نسبت به درس پیدا می کنم.

سپس جزوه و کتاب درسی را می خوانم و سپس از روی کتاب آبی کانون تست می‌زنم.

در هنگام تست‌زنی سؤالات مهم را نشان‌دار می کنم و پاسخ تشریحی آن‌ها را می‌خوانم و نکات آن را وارد کتاب درسی می کنم.

برای جمع‌بندی مطالب از کتاب زرد عمومی استفاده می کنم.

ارسال شده توسط : الهام محمدی 16 نفر

احسان  طهماسبی کرفی
احسان طهماسبی کرفی از شهر لردگان- تراز 6575 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : چهارشنبه 22 اسفند 1397 )

درس ادبیاتم از 5 از 10 به 8 از 10 رسیده است.

   ادبیات را به صورت موضوعی خواندم یعنی 6 مبحث لغت و املا ارایه ها زبان فارسی و قرابت و تاریخ ادبیات را به صورت مبحثی پیش برده ام.

 بعد از  مطالعه هر مبحث مهم‌ترین منبع مطالعاتی من کتاب‌های ابی کانون بودند که می‌توانستند سوالات کنکور را پوشش دهند.

حفظ کردن تاریخ ادبیات و بعضی از لغات را با جعبه بهیاد تمرین می‌کنم.

تست زدن به همان اندازه که در زیست اهمیت دارد در سایر دروس نیز اهمیت دارد.

مهم ترین دلیل رشد من اهمیت دادن به حضور پیوسته و تداوم با برنامه کانون بوده و هست... .

              

ارسال شده توسط : الهام محمدی 21 نفر

فرزانه تراب بیگی
فرزانه تراب بیگی از شهر نيشابور- تراز 6791 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : شنبه 18 اسفند 1397 )

در درس ادبیات اوایل ۳ از ده بودم و توانستم به ۸ از ده برسم

 ادبیات را موضوعی می‌خوانم و هر شب در برنامه‌ام هست.

هر شب تست قرابت می‌زنم، هر شب حدود نیم ساعت ادبیات در برنامه‌ام هست. 

یک شب قرابت و آرایه، یک شب قرابت و دستور، یک شب قرابت و معنی لغت و.... و این تکرارهای پیوسته کمک کرده تا کم‌کم مطالب به حافظة بلند مدتم برود 

علاوه براین متوجه شده‌ام در حل تست‌ها چه طور اولویت‌بندی کنم و به چه مواردی توجه کنم. 

 روز قبل آزمون هم یک بار هم تست‌های نشان‌دارم را در کنار خواندن دوباره حفظیات..معنی لغت، املا و... تمرین می‌کنم.

ارسال شده توسط : الهام محمدی 52 نفر

بهار توکلی
بهار توکلی از شهر شهركرد- تراز 7079 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : شنبه 18 اسفند 1397 )

این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

من برای یادگیری بیشتر کلمات از جعبة لایتنر استفاده می‌کنم و ۳۰دقیقه روزانه جهت یادگیری معنی کلمه ومترادف‌ها وقت می‌گذارم. 

سپس با کتاب آبی جامع ادبیات ۲۰ تست زماندار می‌زنم و با استفاده از پاسخ‌ نامه نکات مهم را یادداشت می‌کنم.

 برای دستور ابتدا کتاب درسی را کامل می‌خوانم، سپس فیلم‌های ۳دقیقه‌ای در سایت کانون جهت یادگیری بیشتر نگاه می‌کنم. 

 سپس نکات مهم و کلمات جدید و آرایه‌ها و قواعد مهم را فلش کارت میکنم و در طول هفته مدام تکرار و تمرین می‌کنم تا روز آزمون فراموش نشود.

ارسال شده توسط : الهام محمدی 17 نفر

علی سعیدی
علی سعیدی از شهر آزادشهر- تراز 6365 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : پنج شنبه 16 اسفند 1397 )

این درس را در آزمون های کانون 7 از ده پاسخ می دهم.

از تابستان راهکارهای زیادی برای افزایش درصد ادبیات انجام دادم حتی تعداد تست‌های زیادی برای افزایش تراز بررسی کردم. ولی نتیجه‌ی دلخواه را نمی‌گرفتم

کم‌کم با کمک پشتیبان روش موضوعی‌خواندن را یاد گرفتم و طبق برنامه روزانه 40 دقیقه برای ادبیات در نظر گرفتم که با توجه به تعداد سؤال قرابت معنایی در کنکور، تعداد روز بیشتری را برای قرابت و در مرحله‌ی بعد آرایه‌ی ادبی و در هفته‌ی دوم تاریخ ادبیات و معنی کلمه را در برنامه قرار دادم. 

مطالعه‌ی هر شب در ادبیات و آشنایی با روش مطالعه‌ی قرابت، باعث شد بعد از یک ماه تلاش نتیجه‌ی خود را ببینم 

بهترین منبع تستی که برای ادبیات کمک زیادی به من کرد کتاب آبی بود به دلیل تست‌های موضوعی و کلیدی و نکات خوبی که در پاسخ آن نوشته شده بود.

به صورت روتین هفته‌ای دوبار هم از زرد عمومی برای تثبیت عمومی ها استفاده می‌کنم. 

ارسال شده توسط : الهام محمدی 15 نفر

نگین رستمی
نگین رستمی از شهر تالش- تراز 6584 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : سه شنبه 14 اسفند 1397 )

با این روش من درس فیزیک را در آزمون های کانون 9 از 10 پاسخ می دهم.

سعی می‌کنم ادبیات را موضوعی بخوانم. 

ابتدا بودجه‌بندی که کانون مشخص کرده را از روی کتاب می‌خوانم و موضوع‌های مختلف  قرابت، آرایه ، املا و دستور و.. را از کتاب می‌خوانم، سپس برای هر موضوع 

 برنامه‌ریزی مشخصی در طی دو هفته دارم .

 ادبیات ‌به‌طور پیوسته هر شب در برنامه‌ام  هست که موضوع‌های مختلف را به صورت چرخشی می‌خوانم. برای دستور، قرابت معنایی و آرایه تمرکز زیاد روی تست دارم .

سعی می‌کنم املاهای مهم را که در آزمون‌های کانون می‌آید، در دفتری برای خودم حتماً بنویسم.

ارسال شده توسط : الهام محمدی 6 نفر

زینب رمضانیان باجگیران
زینب رمضانیان باجگیران از شهر بجنورد- تراز 6650 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : دوشنبه 13 اسفند 1397 )

این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ می دهم.

در روزهای تعطیل ابتدا کتاب درسی را به صورت روزنامه‌وار مطالعه می کنم.

پس از چند روز کتاب درسی را به طور دقیق مطالعه می‌کنم و سپس نکات مهم را یادداشت می‌کنم.

سپس تست‌های کتاب آبی کانون را به صورت زمان دار حل می کنم و تست های مهم تر آن را نشان دار می کنم.

ارسال شده توسط : الهام محمدی 9 نفر

امیرحسین کیانی
امیرحسین کیانی از شهر تبريز- تراز 7078 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : یکشنبه 12 اسفند 1397 )

من این درس را 6 از 10 پاسخ می‌دهم.

از آن‌جایی که به شعر علاقه‌مند هستم و مطالعة خارج از کتاب دارم، سؤالات مبحث قرابت را به‌خوبی پاسخ می‌دهم.

کتاب گلستان سعدی را چون هم شعر و هم نثر دارد، مطالعه می‌کنم.

در مبحث آرایه، پس از یادگیری مطلب، در کلاس تست زدیم و همین سبب شد که اشکالاتم مشخص شود.

روز چهارشنبه و پنج‌شنبه قبل از آزمون، از کتاب آبی فارسی کانون تست می‌زنم و به این روش بازیابی می‌کنم.

این کتاب سؤالات استانداردی دارد و تیپ بندی شده است.

ارسال شده توسط : الهام محمدی 11 نفر

محمدرضا جمالی اصل
محمدرضا جمالی اصل از شهر اردبيل- تراز 7606 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : یکشنبه 12 اسفند 1397 )

من این درس را 9 از 10 می‌زنم.

ابتدا درس فارسی را 6 یا 7 از 10 می‌زدم اما هنگامی که شیوة مطالعه‌ام را به‌صورت مبحثی تغییر داده‌ام، توانسته‌ام پیشرفت کنم.

هرشب دو مبحث را انتخاب و کار می‌کنم.

مثلاً لغت و املا هر شب حدود سی تست می‌زنم و مباحث قرابت و دستور را هم باهم تست می‌زنم.

از کتاب‌های آموزشی مبحثی نیز استفاده می‌کنم.

تست ها را به صورت زمان دار از روی کتاب آبی کانون حل می کنم.

ارسال شده توسط : الهام محمدی 38 نفر

محمدعماد سلامی
محمدعماد سلامی از شهر بوشهر- تراز 7614 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : یکشنبه 12 اسفند 1397 )

من این درس را 7 از 10 پاسخ می‌دهم.

شیوة مطالعة من در این درس به‌صورت مبحثی است.

در مبحث آرایه، هرشب تست می‌زنم.

درمبحث املا شب قبل از آزمون کتاب درسی را مرور می‌کنم.

در مبحث مفهوم، شبی 10 تست از کتاب‌ کمک آموزشی می‌زنم.

مباحث را با حل تست مرور می کنم و از روش بازیابی استفاده می کنم.

ارسال شده توسط : الهام محمدی 36 نفر

فرزانه آداودی جلفایی
فرزانه آداودی جلفایی از شهر اصفهان- تراز 6426 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : یکشنبه 12 اسفند 1397 )

درس ادبیات را 8 از 10 پاسخ می‌دهم.

در این درس هرشب به طور مستمر تست های قرابت معنایی و آرایه ی ادبی را در برنامه خود قرار داده ام.

تست‌های زرد عمومی و حتی در زمان امتحانات جمع بندی عمومی بسیار کمکم کرد که بتوانم در زمان کمی که داشتم جمع بندی خوبی داشته باشم .

هفته ای ۴ ساعت را به خواندن لغات اختصاص میدهم .

ارسال شده توسط : الهام محمدی 11 نفر

مریم نوروزی
مریم نوروزی از شهر كرمانشاه- تراز 7204 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : پنج شنبه 9 اسفند 1397 )

پیشرفت 5از 10 به 8 از 10 در درس ادبیات

درس ادبیات یکی از نقاط ضعف من در آزمون‌ها بود و دلیل این ضعف هم اختصاص دادن زمان کمی برای مطالعة این درس بود.

در حال حاضر ادبیات به یکی از دروسی تبدیل شده که هر روز در برنامة مطالعاتی من حضور دارد.

برای این درس ابتدا به مطالعة لغات وتاریخ ادبیات می‌پردازم و سپس تست‌های قرابت و آرایه را حل و تحلیل می‌کنم.

هر شب 1 ساعت را به مطالعه ادبیات اختصاص می‌دهم.

من در درس ادبیات از کتاب جامع ادبیات دهم و یازدهم و دوازدهم استفاده می‌کنم به این دلیل که این کتاب همة تست‌های معنی لغت، املا،تاریخ ادبیات، قرابت، 

آرایه و دستور را پوشش می‌دهد و تست‌های تألیفی آن نیز شباهت زیادی به تست‌های کنکور دارد .

ارسال شده توسط : الهام محمدی 15 نفر

محمدحسین  یونسی
محمدحسین یونسی از شهر كرج- تراز 6882 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : پنج شنبه 9 اسفند 1397 )

در آزمون‌های اول تابستان ضعف شدیدی در ادبیات برخلاف سایر دروسم داشتم و باعث می‌شد تراز عمومی‌هایم همیشه کمتر از چیزی که باید،می‌شد.

 پس از صحبت با پشتیبان و راهنمایی‌های ایشان ادبیات را به صورت ترکیبیِ مبحثی و درس به درس خواندم.

قسمت‌های تکنیکی شامل قرابت و آرایه را هرشب به صورت منظم تعداد معینی تست می‌زدم که بعد از دو آزمون به تسلط کافی رسیدم و توانایی حل تست‌های آزمون را پیدا کردم.

اما مباحث دیگر شامل تاریخ ادبیات، لغات و املا را درس به درس می‌خوانم.

ارسال شده توسط : الهام محمدی 9 نفر

آیسان خانی
آیسان خانی از شهر اردبيل- تراز 6575 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : سه شنبه 7 اسفند 1397 )

در این درس چند از ده خود را از 7 به 8 افزایش دادم.

من برای این درس اول کتاب و تدریس دبیر را مطالعه می‌کنم.

سپس درسنامه به ویژه بخش «خود را بیازمایید» را مطالعه می‌کنم و بعد تست‌زنی انجام می‌دهم.  

همان روز مواردی را که هایلایت کردم دوباره نکات مربوطه را مرور می‌کنم .

برای بار دوم مطالعة درسنامه به صورت مختصر و در ادامه تست‌های نشاندار و  برگزیده  را می‌زنم .

از نظر من نکته مهم مطالعه درس ادبیات:  حتما تست زدن است تا میزان یادگیری را افزایش بدهیم و به حد عالی برسانیم.

ارسال شده توسط : الهام محمدی 10 نفر

پریناز بهاورنیا
پریناز بهاورنیا از شهر تبريز- تراز 6297 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : سه شنبه 7 اسفند 1397 )

از 4 از 10 به 6 از 10 رسیده‌ام.

در این درس ابتدا قرابت و سپس آرایه را می‌خوانم و در این مباحث در هنگام تدریس دبیر با دقت به درس گوش می‌دهم و دید اولیه نسبت به درس پیدا می‌کنم .

سپس جزوه و کتاب درسی را می‌خوانم وسپس از روی کتاب آبی تست می‌زنم و سؤالات مهم را نشان دار می‌کنم.

پاسخ تشریحی آن‌ها را می خوانم و نکات آن را وارد کتاب درسی خود می کنم .

ارسال شده توسط : الهام محمدی 9 نفر

اکرم حلیمی
اکرم حلیمی از شهر اراك- تراز 6625 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : یکشنبه 5 اسفند 1397 )

این درس را هر روز مطالعه می کنم .

به طور پیوسته هرشب تست از کتاب سه سطحی می زنم.

روزی حداقل 1.5 ساعت به طور پیوسته ادبیات می خوانم و توانستم این درس را به نقطه قوت پایدار تبدیل کنم.

در ضمن  پنجشنبه قبل آزمون تمام تاریخ ادبیات و لغات و ارایه ها  را از اول کتاب  مرور می کنم.

بعد از مطالعه و مرور از کتاب آبی جامع تست کار می‌کنم و نکات فراموش‌شده را یادداشت می‌کنم.

استفاده از زرد عمومی و آبی پیمانه‌ای به من خیلی کمک کرده  است.

ارسال شده توسط : الهام محمدی 15 نفر

محسن راستکار
محسن راستکار از شهر تبريز- تراز 7857 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : جمعه 5 بهمن 1397 )

من این درس را در آزمون های کانون 10 از ده پاسخ می دهم.

این درس را به صورت موضوعی مطالعه می کنم. لغت،املا و قرابت را هر دو روز یک بار مطالعه می کنم.

این برنامه را مطابق با برنامه آزمون ها پیش می روم. در هفته اول متن کتاب و درسنامه را مطالعه می کنم و در هفته دوم تعداد زیادی تست حل می کنم و برای آزمون آماده می شوم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 70 نفر

سمانه توتونچیان
سمانه توتونچیان از شهر تبريز- تراز 7893 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : جمعه 5 بهمن 1397 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

این درس را به صورت موضوعی مطالعه می کنم. همه ی مباحث را هر روز مرور کوتاه می کنم.

ابتدا درسنامه را می خوانم و سپس تست می زنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 75 نفر

ملیکا شیرعلی
ملیکا شیرعلی از شهر شهرضا- تراز 7757 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : جمعه 5 بهمن 1397 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

این درس را به صورت موضوعی می خوانم.

ابتدا متن کتاب را با دقت می خوانم و تمارین آن را حل می کنم و سپس معانی لغات را یاد میگیرم و تست می زنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 27 نفر

سامان راستروان
سامان راستروان از شهر لاهيجان- تراز 7670 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : جمعه 5 بهمن 1397 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا جزوه دبیر و درسنامه را مطالعه می کنم و سپس تعداد زیادی تست می زنم تا یادگیری ام کامل شود و سپس تست های نشان دار خود را در هفته دوم حل می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 38 نفر

امیرمحمد سهرابی
امیرمحمد سهرابی از شهر قم- تراز 7902 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : جمعه 5 بهمن 1397 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

این درس را به صورت موضوعی می خوانم. لغت و املا و دستور زبان را در وقت های تفریح خود مطالعه می کنم.

این درس را مطابق با برنامه راهبردی پیش می روم. 

ابتدا درس را از روی کتاب و جزوه می خوانم و سپس تعداد زیادی تست حل می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 67 نفر

شیوا امین ترابی
شیوا امین ترابی از شهر تهران- تراز 7164 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : جمعه 5 بهمن 1397 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

من در این درس برای دروس پایه ابتدا کتاب درسی را می خوانم و سپس به صورت موضوعی تست می زنم.

برای دروس پیش دانشگاهی به صورت موضوعی تست می زنم.

برای واژگان و تاریخ ادبیات از فلش کارت استفاده می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 65 نفر