کیان بهادری

کیان بهادری

کیان بهادری
از تهران

رتبه ریاضی در منطقه : 9
رتبه کشوری در رشته ریاضی : 1
رتبه زبان در منطقه : 1
تعداد آزمون : 25
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 7649
رشته تحصیلی : رياضى نظام جديد
نام پشتیبان : محمدرضا مونسان
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان علامه حلي 3
9
منطقه 1

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :7649
میانگین تراز نیمسال اول :7802
میانگین تراز نیمسال دوم :7750

کارنامه دانش آموز در کانون