محسن زاهدی

محسن زاهدی

محسن زاهدی
از لامرد

رتبه تجربی در منطقه : 847
تعداد آزمون : 48
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 6364
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : محمد رحمانيان
نام مدرسه : تيزهوشان شهيد دستغيب
رشته قبولی:پزشکي - استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي,دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله
847
ايثارگر-5%

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :6364
میانگین تراز نیمسال اول :6427
میانگین تراز نیمسال دوم :6327

کارنامه دانش آموز در کانون