برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان درک عمومی هنر درک عمومی ریاضی و فیزیک ترسیم فنی خلاقیت تصویری خلاقیت نمایشی خلاقیت موسیقی خواص مواد

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

15 5 5455 81 4 3 7 4 3 3 2 3 1 1 1
13

دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي)

30 9 4855 1125 3 2 5 2 1 2 1 2 1 1 1
11

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

60 5 4656 756 2 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1
4

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

60 3 4585 3 3 2 4 1 3 1 1 1 1 1
4

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

15 3 2 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1
3

دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي)

30 7 4764 320 3 2 5 3 1 2 1 2 1 1 1
5