برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان درک عمومی هنر درک عمومی ریاضی و فیزیک ترسیم فنی خلاقیت تصویری خلاقیت نمایشی خلاقیت موسیقی خواص مواد

دانشگاه گيلان - رشت

25 4 5105 3 2 5 4 1 1 1 1 1 2 1
13

دانشگاه كردستان - سنندج

35 3 4588 3 2 4 1 1 1 1 2 1 6 1
10

دانشگاه تهران

15 3 2 2 2 2 1 2 1 1 2 5 1
30