برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه تهران

18 8 6476 439 5 6 7 5 7 8 6 4 4 7 5 6
57

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

18 7 6575 5 6 7 4 5 7 5 5 5 7 5 6
25

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

18 7 6491 575 5 6 6 2 6 7 5 5 3 7 5 6
18

دانشگاه خوارزمي تهران

36 6 6049 1720 4 6 6 3 5 6 4 5 3 6 3 5
15

دانشگاه فردوسي - مشهد

24 9 5894 925 4 4 6 3 4 5 4 5 4 4 3 6
7

دانشگاه شيراز

36 12 5604 1834 2372 3 3 5 2 4 7 3 3 3 5 3 6
5

دانشگاه اصفهان

27 11 5588 2617 1836 4 4 5 1 5 7 3 3 3 4 3 6
10

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
12 3 5220 4 4 5 1 2 6 5 4 2 5 2 5
3

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

24 11 5397 3628 3 3 4 2 4 6 2 3 3 5 2 6
4

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

15 3 5364 3215 3 4 5 3 5 6 3 4 4 4 2 5
3

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

60 9 5145 3135 8067 3 4 4 2 4 5 3 2 3 3 2 4
1

دانشگاه يزد

27 9 5331 3417 3 4 5 1 4 6 3 2 2 6 2 6
4

دانشگاه گيلان - رشت

24 4 5139 3 3 4 1 2 3 2 2 3 4 2 4
6

دانشگاه غيرانتفاعي خاتم - تهران

36 5 4496 4002 2 2 2 1 3 3 2 1 3 3 2 3
1

دانشگاه قم

36 17 5221 4906 4 4 5 1 3 5 3 3 3 5 2 4
1

دانشگاه مازندران - بابلسر

24 11 5299 4796 3 4 3 2 4 6 3 3 1 3 2 4
2

دانشگاه زنجان

21 5 5402 5525 4 3 5 1 4 6 3 2 2 3 1 4
3

دانشگاه جهرم

27 7 4689 5242 2 2 3 1 2 4 2 2 1 3 1 3
2

دانشگاه اروميه

30 11 4910 5091 6598 3 2 4 1 2 5 2 2 2 4 2 4
2

دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم

15 4 5194 6037 3 3 4 1 3 5 3 3 1 3 1 6
0

دانشگاه سمنان

21 8 5336 5897 2 3 3 1 2 5 2 3 3 3 1 5
5

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
24 12 4999 8086 3 3 4 2 2 4 2 3 2 3 1 4
1

دانشگاه خليج فارس - بوشهر

24 8 4871 8099 3 2 4 1 2 4 2 2 3 3 1 4
5

دانشگاه غيرانتفاعي خيام - مشهد

36 11 4605 6558 2 2 3 1 2 4 1 2 2 3 1 5
3

دانشگاه پيام نور تهران - واحد ري

30 5 4811 9098 2 3 2 1 1 3 2 2 1 2 1 3
1

دانشگاه غيرانتفاعي بينالود - مشهد

36 3 4710 6984 2 4 3 1 1 1 3 1 2 2 1 4
2

دانشگاه بجنورد

36 8 5142 9636 3 2 4 1 2 5 2 1 2 3 1 4
0

دانشگاه رازي کرمانشاه

36 9 4900 10518 7428 2 2 3 1 2 4 1 1 2 3 1 4
3

دانشگاه صنعتي شاهرود

30 13 5005 8341 2 2 4 1 2 4 2 2 2 3 1 4
5

دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز)

شبانه
24 7 5093 11338 2 2 3 1 2 4 2 1 2 3 1 5
1

دانشگاه گنبد

24 8 4812 9271 10224 2 2 3 1 2 5 2 1 2 3 1 4
0

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز اصفهان

30 6 4790 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 4
0

دانشگاه شهيد چمران اهواز

24 5 4944 10279 3 2 3 1 2 3 2 1 2 2 1 4
1

دانشگاه پيام نور تهران - مرکز پاکدشت

30 4 4676 11327 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 3
0

دانشگاه غيرانتفاعي رسام - كرج

36 5 4578 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 3
1

دانشگاه بزگمهر قاينات

30 9 4759 10806 12093 2 2 3 1 2 4 2 1 2 1 1 4
0

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت)

12 4 4587 1 1 3 1 1 4 2 1 3 2 1 4
0

دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران)

36 13 4937 15531 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 1 4
0

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

15 5 5055 13300 2 2 3 1 1 5 3 1 3 3 1 3
3

دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل دماوند)

36 8 4471 10477 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 3
1

دانشگاه پيام نور قم - مرکز قم (محل تحصيل خواهران «پرديسان» و برادران «ساختمان شماره 2»)

30 4 4881 13019 2 2 3 1 1 4 1 1 2 1 1 3
0

دانشگاه صنعتي شاهرود

شبانه
30 6 4540 20062 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 3
2

دانشگاه پيام نور همدان - مرکز همدان

30 6 4578 14819 13913 2 2 4 1 1 3 2 1 2 2 1 3
0

دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان

36 9 4475 6781 23952 1 2 2 1 1 3 2 1 2 1 1 2
0

دانشگاه پيام نور تهران - واحد ملارد

30 3 4468 2 1 3 1 1 1 2 1 2 1 1 4
0

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

شبانه
12 4 4835 18289 2 2 3 1 1 6 2 2 2 3 1 4
0

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
24 4 4695 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 1 3
2

دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران)

36 3 4279 1 1 3 2 1 4 1 1 2 2 1 3
0

دانشگاه پيام نور فارس - مرکز شيراز

36 6 4750 8846 26213 1 2 2 1 1 4 1 1 2 2 1 3
0

دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز مشهد

30 4 4639 26336 1 3 2 1 2 4 2 2 2 1 1 4
2

دانشگاه ايلام

18 5 4683 2 1 2 1 1 3 1 1 1 3 1 3
0

دانشگاه پيام نور اصفهان - واحد خوراسگان

30 5 4724 21577 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3
0

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز شاهين شهر

30 4 4526 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
0

دانشگاه پيام نور گيلان - مرکز رشت

30 5 4423 25880 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2
0

دانشگاه پيام نور تهران - واحد شهر جديد پرديس

30 4 4406 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 2
0

دانشگاه پيام نور تهران - واحد اسلام‌شهر

30 4 4496 22052 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 4
0

دانشگاه پيام نور البرز - واحد ماهدشت

30 5 4390 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3
0

دانشگاه پيام نور لرستان - مرکز خرم آباد

30 3 4552 1 1 2 1 1 6 2 1 1 1 1 3
0

دانشگاه غيرانتفاعي زند - شيراز

36 3 4209 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2
0

دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز

30 6 4574 28578 2 2 3 1 1 4 1 2 2 2 1 4
6

دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش - قم

36 7 4306 39268 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3
1

دانشگاه پيام نور قزوين - مرکز قزوين

30 4 4703 2 2 3 1 2 5 1 1 2 1 1 3
0

دانشگاه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - خوزستان

36 4 4497 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 3
0

دانشگاه پيام نور خوزستان - مرکز دزفول

30 5 4415 29519 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3
0

دانشگاه پيام نور تهران - مرکز حسن آباد

30 3 4389 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 3
1

دانشگاه غيرانتفاعي سهروردي - قزوين

36 6 4333 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2
0

دانشگاه غيرانتفاعي بصير - آبيك

36 4 4665 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 3
0

دانشگاه پيام نور هرمزگان - مرکز بندرعباس

30 5 4329 34899 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1
0

دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-آبيک

36 3 4439 34495 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
0

دانشگاه پيام نور تهران - واحد رباط كريم

30 4 4488 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
0

دانشگاه پيام نور كرمانشاه - مرکز كرمانشاه

30 3 4379 1 3 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1
0

دانشگاه غيرانتفاعي اوج - آبيك

36 3 4259 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
0

دانشگاه پيام نور اردبيل - مرکز اردبيل

30 4 4273 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1
0

دانشگاه پيام نور البرز - واحد هشتگرد

30 3 4289 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
0

دانشگاه پيام نور تهران - واحد فيروزكوه

30 3 4369 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
0

دانشگاه غيرانتفاعي حافظ - شيراز

36 5 4360 52174 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
0

دانشگاه غيرانتفاعي آپادانا - شيراز

36 3 4137 65156 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه اصفهان

شبانه
15 5 2 3 4 2 2 6 2 2 2 4 1 5
0

دانشگاه ايلام

شبانه
6 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 4
1

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

15 3 4 4 7 3 5 6 4 3 4 5 2 6
0

دانشگاه ولايت - ايرانشهر

21 4 2 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 3
0

دانشگاه رازي کرمانشاه

شبانه
18 3 1 2 2 1 1 4 1 1 2 2 1 4
0

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

شبانه
12 3 4 5 4 3 4 6 5 6 3 6 4 5
0

دانشگاه پيام نور كرمان - مرکز كرمان

30 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3
0

دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر)

18 3 4741 1 2 4 1 1 5 1 1 2 2 1 3
1

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت)

شبانه
12 3 1 2 3 1 1 4 1 1 2 2 1 2
1