برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه سمنان

18 3 4690 3 1 1 2 1 3 3 1 1 3 1 3
7

دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران)

36 5 4603 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2
4

دانشگاه ولايت - ايرانشهر

21 6 4485 34234 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2
2

دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم

18 3 2 1 4 1 1 5 2 1 1 3 1 4
2