برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

30 8 4909 4587 3 3 4 1 2 5 3 2 2 4 2 5
1

دانشگاه گلستان - گرگان

35 5 4888 2 1 4 1 1 6 2 1 1 5 1 4
1

دانشگاه گلستان - گرگان

شبانه
15 3 1 1 1 1 1 4 1 1 2 2 1 2
0