برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه تهران

30 9 6041 307 538 5 6 8 2 4 7 6 6 5 7 5 6
14

پرديس امام خميني - گرگان

بومي خراسان شمالي
0 4 5674 985 5 5 7 1 4 6 5 5 4 5 3 6
1

پرديس شهيد بهشتي - مشهد

بومي خراسان جنوبي
2 3 5573 1624 4 5 6 1 2 7 5 5 5 7 4 6
3

پرديس شهيد رجايي - شيراز

بومي فارس
5 4 5988 1879 5 4 7 3 2 6 4 5 5 6 4 6
1

دانشگاه فردوسي - مشهد

50 15 5794 943 2512 748 5 6 6 2 3 6 4 5 4 5 3 5
6

دانشگاه تهران

25 3 5593 4 5 5 3 2 4 4 4 1 4 3 4
11

پرديس علامه طباطبايي - اروميه

بومي آذربايجان غربي
5 3 5477 2663 3 4 5 1 2 3 4 5 4 7 2 6
1

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

28 4 5645 5 5 5 3 1 4 4 5 3 6 2 6
2

پرديس شهيد بهشتي - مشهد

بومي خراسان رضوي
6 4 5367 2732 3 3 4 1 3 3 3 4 5 4 1 6
0

پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد

بومي خراسان رضوي
6 6 5420 3468 3 4 7 1 3 5 3 4 5 6 3 4
1

پرديس شهيد بهشتي - مشهد

بومي خراسان رضوي
8 6 5186 5991 3 4 5 1 4 6 3 3 4 4 3 5
0

دانشگاه تبريز

شبانه
16 9 4805 3177 3 3 3 1 1 4 3 3 2 3 2 4
1

دانشگاه مازندران - بابلسر

25 10 5499 3309 4 4 5 1 1 5 4 4 3 4 2 5
3

پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد

بومي خراسان رضوي
2 3 5336 3668 3 4 5 1 1 4 4 3 4 5 2 5
0

دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)

25 9 5618 4260 3672 4 5 6 1 2 6 4 4 3 4 2 5
2

پرديس امام علي - رشت

بومي استان زنجان
2 3 5291 4386 4 6 5 1 4 5 3 5 4 3 3 5
1

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

30 12 5013 7996 12354 3 4 4 1 1 3 3 4 3 4 2 5
1

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
15 5 4910 5433 3 4 4 1 1 4 3 3 3 3 2 5
0

دانشگاه قم

60 14 4999 7726 3725 2 3 3 1 2 3 3 2 2 2 1 3
2

دانشگاه اصفهان

30 5 5123 2 3 5 1 1 3 2 3 1 3 2 4
4

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

38 8 4866 13353 2 2 5 1 1 4 2 3 1 3 2 5
2

دانشگاه سمنان

40 14 4929 9304 9740 3 3 3 1 1 3 2 3 2 2 1 4
0

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

30 6 5091 2 2 4 1 1 3 2 2 3 3 1 3
6

دانشگاه شهيد چمران اهواز

40 10 5040 8426 14123 3 3 3 1 1 3 2 3 2 4 1 4
5

دانشگاه اردکان

30 5 5012 3 3 3 1 1 2 2 2 3 3 1 4
1

دانشگاه كاشان

23 4 4124 2 2 3 1 1 3 2 2 2 1 1 3
2

دانشگاه فردوسي - مشهد

25 6 4667 2 1 2 1 1 2 2 2 2 3 1 3
5

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

28 3 4637 2 4 3 2 1 3 2 2 2 3 1 5
12

دانشگاه ياسوج

40 11 4781 13980 2 1 4 1 1 5 2 1 2 3 1 4
8

دانشگاه سمنان

شبانه
20 5 4819 15140 3 1 4 1 1 4 2 2 1 4 1 4
0

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

45 5 4662 13793 1 1 3 1 1 2 1 1 2 2 1 2
2

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

شبانه
35 10 4730 16920 2 2 2 1 1 2 2 1 2 3 1 3
0

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

30 3 4606 1 1 2 1 1 4 2 1 2 3 1 3
0

دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد

40 9 4636 16419 20073 2 2 3 1 1 2 2 2 2 1 1 3
2

دانشگاه مازندران - بابلسر

25 5 4544 15705 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2
0

دانشگاه رازي کرمانشاه

شبانه
30 6 4464 10781 28413 2 2 3 1 1 4 2 2 3 2 1 3
0

دانشگاه ولايت - ايرانشهر

35 6 4404 40765 1 2 2 1 1 3 1 1 2 2 1 3
1

دانشگاه ايلام

30 9 4365 25314 2 1 2 1 1 3 2 2 2 2 1 4
1

دانشگاه قم

60 10 4544 23821 31094 2 2 3 1 1 1 2 1 2 2 1 3
1

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
20 6 4405 22885 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2
0

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

شبانه
10 3 4344 1 1 3 1 1 2 2 2 2 1 1 2
0

دانشگاه ايلام

شبانه
15 4 4405 24672 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 3
0

دانشگاه جهرم

30 3 4501 3 1 3 1 1 2 2 1 2 2 1 3
0

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

45 6 4486 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3
1

دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان

50 8 4552 27096 38286 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2
0

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

40 6 4447 40127 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 3
4

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

30 3 4340 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2
0

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

45 6 4597 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
0

پرديس آيت اله طالقاني - قم

بومي استان اصفهان
3 3 3 3 4 1 1 1 2 2 4 3 3 5
1

پرديس آيت اله طالقاني - قم

بومي استان اصفهان
4 3 4 2 3 1 2 3 3 3 3 2 1 4
1

پرديس آيت اله طالقاني - قم

بومي استان اصفهان
4 3 4 5 5 1 2 6 3 6 3 3 3 5
1

پرديس شهيد رجايي - اروميه

بومي آذربايجان غربي
3 3 5296 3 3 4 1 1 4 2 5 3 5 2 6
0

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

شبانه
10 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3
1

دانشگاه تهران

25 3 2 2 2 1 1 4 2 2 2 1 1 3
2

پرديس شهيد بهشتي - مشهد

بومي خراسان رضوي
4 3 3 2 4 1 1 4 2 2 5 4 2 5
0

دانشگاه تبريز

24 5 2 2 3 1 2 4 2 3 3 3 2 4
1

پرديس زينبيه - پيشوا (ورامين)

بومي استان اصفهان
7 3 5224 3 2 5 1 1 4 3 3 2 4 3 4
0