برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه تهران

30 6 5066 13649 4 4 5 1 2 4 2 4 3 4 2 4
9

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

28 6 4750 6881 3 2 4 1 1 4 3 2 2 3 1 5
1

دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه -قم(محل تحصيل دولت آباد اصفهان)

36 6 4649 7690 2 1 3 1 1 3 3 2 2 2 1 4
1

دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)

25 8 4848 6174 11844 3 4 3 1 2 4 2 3 2 2 1 3
0

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

35 5 4737 1 2 3 1 1 4 1 2 1 1 1 3
0

دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل شيراز)

36 7 4527 11743 2 2 4 1 1 3 2 1 2 2 1 3
0

دانشگاه كاشان

24 3 4957 2 3 4 1 1 2 1 4 3 3 1 4
1

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

42 4 4604 2 2 3 1 2 4 2 1 1 1 1 3
4

دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي (محل تحصيل تهران)

36 4 4526 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل تهران)

36 7 4653 13487 2 2 3 1 1 3 2 2 2 1 1 3
1

دانشگاه اصفهان

40 4 4647 19193 2 2 3 1 1 2 2 3 3 2 1 3
2

دانشگاه گيلان - رشت

45 4 4916 12897 2 3 3 1 1 3 2 3 1 2 1 3
1

دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل مشهد)

شبانه
18 4 4481 12654 2 2 3 1 1 1 1 1 2 2 1 3
1

دانشگاه فردوسي - مشهد

35 5 4735 15436 2 2 3 1 2 1 1 2 3 3 2 3
1

دانشگاه ميبد

40 6 4472 15814 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 4
1

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

45 4 4936 3 3 4 1 1 4 1 3 2 3 1 3
1

دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل مشهد)

24 3 4385 1 2 3 1 1 1 3 1 3 3 2 2
0

دانشگاه گنبد

35 5 4338 23246 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2
1

دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد

45 3 4329 24182 2 3 1 1 1 1 1 3 2 1 1 3
1

دانشگاه مازندران - بابلسر

25 5 4465 25973 3 2 2 1 1 4 2 2 1 2 1 2
0

دانشگاه اراک

55 6 4446 39152 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 3
0

دانشگاه شهيد چمران اهواز

50 4 4507 2 2 3 1 1 2 1 2 2 1 1 3
0

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

40 6 4448 37665 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 3
0

مرکز آموزش عالي اقليد

40 4 4472 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 1 2
1

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

شبانه
45 7 4484 25305 50614 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 3
1

دانشگاه ايلام

30 3 4460 35385 1 3 4 1 1 2 1 2 2 1 1 2
2

دانشکده علوم انساني حضرت نرجس(س)_ويژه خواهران-رفسنجان

40 3 4572 45196 1 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 3
1