برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل مشهد)

12 5 4445 42251 4 3 6 2 1 1 3 2 3
2

دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل تهران)

شبانه
18 4 4329 3 3 5 1 1 2 4 3 2
2

دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي (محل تحصيل تهران)

18 4 4645 3 3 5 1 1 1 3 1 3
1

دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل تهران)

18 6 4751 36612 35835 3 4 6 1 1 2 3 2 2
1

دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم

18 7 4370 58140 2 2 5 1 1 1 3 1 2
1

دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي (محل تحصيل سنندج)

18 4 3996 1 1 3 1 1 1 1 1 1
1

دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران)

7 3 2 4 6 1 1 2 4 2 3
1

دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه -قم(محل تحصيل دولت آباد اصفهان)

18 4 4832 2 3 5 1 1 1 2 1 2
1

دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل شيراز)

18 5 2 4 5 2 1 2 2 1 3
2