برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 1400 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

پرديس شهيد باهنر - اصفهان

بومي کهگيلويه و بويراحمد - محل خدمت ياسوج
4 3 4 6 6 4 1 2 4 3 3
26

پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد

بومي سيستان و بلوچستان - محل خدمت ميرجاوه
2 3 3 6 6 3 2 2 2 2 2
20
6/4/2023 5:36:05 AM
Menu