برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 1400 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

25 8 4771 3 5 3 4 1 1 2 1 1
6

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

28 9 4532 26672 2 3 4 2 1 1 2 1 1
1

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

20 4 4813 1 2 4 1 1 1 2 1 2
1

دانشگاه علوم پزشکي ايلام

23 3 4413 2 3 3 1 1 1 2 1 2
2

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس

20 4 4121 2 4 3 1 1 1 2 1 1
3
6/6/2023 10:56:42 AM
Menu