برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 99 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

پرديس شهيد باهنر - اصفهان

بومي خوزستان
2 3 5725 4 7 8 4 1 4 5 4 2
17

پرديس فاطمه الزهرا (س) - تبريز

بومي آذربايجان غربي
3 3 4 6 5 4 1 2 4 3 2
10

پرديس شهيد مطهري - زاهدان

بومي سيستان وبلوچستان
3 3 2 4 5 2 1 3 3 2 2
17