برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج)

20 10 4512 36469 3 3 6 2 1 1 3 1 3
150

دانشگاه صنعتي اصفهان

20 7 4804 2 3 4 2 1 1 3 2 2
63

دانشگاه فردوسي - مشهد

20 7 4317 49907 3 2 4 2 1 1 3 1 2
110