برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج)

20 7 4619 38913 4 3 5 2 1 2 3 1 3
7

دانشگاه فردوسي - مشهد

20 5 4608 4 4 5 2 1 2 2 1 1
9

دانشگاه صنعتي اصفهان

20 3 4921 2 3 6 3 2 1 4 2 2
8