برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج)

20 5 4521 2 2 3 3 1 1 2 1 2
7

دانشگاه صنعتي اصفهان

20 5 4541 49263 4 3 4 2 1 1 3 1 3
3

دانشگاه فردوسي - مشهد

20 3 2 3 5 2 1 1 2 1 2
3