برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه پيام نور تهران - تهران غرب

15 6 4849 8004 3 4 6 3 1 3 5 4 4
8

دانشگاه اصفهان

13 4 5363 4 5 6 3 1 4 6 5 4
6

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

شبانه
6 7 5072 3 4 6 6 1 4 5 5 5
8

دانشگاه فردوسي - مشهد

12 8 5072 9308 4 5 6 3 1 3 4 4 4
4

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

9 4 5737 4 6 6 5 1 4 5 5 4
8

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز اصفهان

15 7 5100 10343 4 4 7 2 1 2 5 3 4
5

دانشگاه پيام نور البرز - واحد هشتگرد

15 5 4649 2 3 4 2 1 2 3 2 3
5

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

9 3 4773 4 4 5 4 1 3 5 3 4
5

دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)

7 4 5022 4 4 5 3 1 3 3 3 4
3

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
6 4 5146 3 4 5 4 1 4 4 4 4
4

دانشگاه پيام نور تهران - واحد ري

15 4 5103 4 5 7 4 1 3 5 2 4
2

دانشگاه پيام نور كرمانشاه - مرکز كرمانشاه

15 7 5226 15004 4 4 6 4 1 3 5 4 4
3

دانشگاه شيراز

18 8 5495 3 3 6 4 1 3 4 3 4
5

دانشگاه پيام نور استان مرکزي - مرکز اراك

15 7 5078 17330 3 4 6 4 1 3 4 3 4
4

دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز مشهد

15 11 4952 7376 30207 4 3 6 2 1 3 4 3 4
4

دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران)

18 5 4711 17848 3 3 5 2 1 2 2 2 1
3

دانشگاه غيرانتفاعي خاتم - تهران

18 6 4953 13629 38946 3 3 5 4 1 3 4 3 3
3

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

12 10 4913 18197 14626 4 4 6 3 1 3 4 3 3
2

دانشگاه پيام نور البرز - مرکز كرج

15 9 4925 18745 3 3 4 2 1 3 3 2 2
3

دانشگاه پيام نور فارس - مرکز شيراز

18 10 4740 19179 35473 4 4 6 2 1 2 3 2 3
5

دانشگاه اروميه

15 6 4672 20485 3 3 5 3 1 2 3 2 2
2

دانشگاه گيلان - رشت

12 9 4967 19915 21394 4 4 7 3 1 3 4 3 3
1

دانشگاه پيام نور قزوين - مرکز قزوين

15 6 5339 28738 3 3 6 2 1 3 4 2 3
3

دانشگاه غيرانتفاعي رسام - كرج

18 6 4769 19193 3 3 5 4 1 2 3 2 4
2

دانشگاه خوارزمي تهران

18 9 5086 8679 4 4 6 4 1 3 4 3 4
4

دانشگاه پيام نور لرستان - مرکز خرم آباد

15 7 5162 22159 3 4 5 3 1 2 4 3 3
1

دانشگاه مازندران - بابلسر

12 9 4837 21431 4 4 6 3 1 3 3 3 4
1

دانشگاه بجنورد

18 5 4815 2 3 5 4 1 2 3 2 3
1

دانشگاه يزد

13 11 5000 26348 3 4 6 3 1 3 4 3 4
0

دانشگاه پيام نور گيلان - مرکز رشت

15 7 4851 21463 4 5 6 4 1 3 4 4 4
0

دانشگاه سمنان

10 8 4616 15257 3 4 5 2 1 3 3 3 3
0

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
12 8 5157 26327 3 4 6 5 1 2 4 3 4
0

دانشگاه قم

18 7 5234 24198 3 4 6 4 1 2 4 4 3
1

دانشگاه گنبد

12 8 4871 1 4 5 3 1 2 2 2 3
0

دانشگاه كردستان - سنندج

10 3 4639 2 5 7 2 1 3 3 2 3
0

دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز

15 7 4694 7500 40401 4 5 7 4 1 3 5 3 4
0

دانشگاه پيام نور اصفهان - واحد خوراسگان

15 5 3896 23789 2 2 3 2 1 1 2 1 1
0

دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز)

شبانه
12 7 4824 24112 3 3 5 2 1 2 3 1 3
0

دانشگاه پيام نور تهران - مرکز پاکدشت

15 5 4746 25900 4 3 5 2 1 2 3 2 3
0

دانشگاه پيام نور تهران - واحد لواسانات

15 7 4424 3 3 4 3 1 1 3 1 2
0

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

9 5 5158 27372 3 4 5 3 1 3 4 3 4
0

دانشگاه غيرانتفاعي خيام - مشهد

18 6 4739 14276 3 4 5 3 1 2 3 2 4
0

دانشگاه پيام نور تهران - واحد ملارد

15 8 4649 23885 33857 3 3 6 3 1 1 4 1 2
1

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

30 10 4994 29177 3 4 5 4 1 3 3 3 3
0

دانشگاه جهرم

13 5 5018 25898 3 4 5 2 1 3 4 2 4
0

دانشگاه ايلام

9 5 4397 22442 2 2 5 3 1 2 3 2 3
1

دانشگاه سمنان

شبانه
10 6 4928 40515 2 3 5 2 1 2 4 3 3
0

دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران)

7 3 4817 28878 3 4 6 1 1 3 4 3 3
0

دانشگاه پيام نور تهران - مرکز ورامين

15 4 4676 3 2 4 3 2 1 2 2 2
0

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز نجف آباد

15 4 4698 39179 4 4 4 1 1 2 4 2 2
0

دانشگاه شهيد چمران اهواز

12 3 4643 6 6 7 3 1 1 2 1 2
3

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
12 4 4745 2 3 6 4 1 2 3 2 3
0

دانشگاه پيام نور البرز - واحد اشتهارد

15 8 4581 2 3 4 3 1 1 2 1 1
0

دانشگاه پيام نور اردبيل - مرکز اردبيل

15 5 4895 36019 3 4 6 3 1 3 4 3 3
0

دانشگاه رازي کرمانشاه

18 5 5121 3 3 4 2 1 3 2 1 3
0

دانشگاه صنعتي شاهرود

15 9 4856 33081 3 3 4 3 1 2 3 3 3
0

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز شاهين شهر

15 5 4383 3 4 6 3 1 2 4 3 3
0

دانشگاه كردستان - سنندج

شبانه
10 6 4794 3 2 6 2 1 2 3 2 3
0

دانشگاه پيام نور همدان - مرکز همدان

15 8 4532 35349 4 3 6 3 1 2 2 2 3
0

دانشگاه رازي کرمانشاه

شبانه
9 3 4899 3 4 5 2 1 3 5 1 3
0

دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-آبيک

18 8 4598 37604 3 3 5 2 1 1 2 1 3
0

دانشگاه غيرانتفاعي اوج - آبيك

18 7 4467 28031 3 2 4 1 1 1 2 1 2
0

دانشگاه صنعتي شاهرود

شبانه
15 8 4484 54591 3 3 5 2 1 1 3 2 2
0

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

12 5 4712 39209 2 2 4 3 1 2 3 2 3
0

دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند

18 9 4478 20707 57240 2 2 3 3 1 1 2 1 2
0

دانشگاه غيرانتفاعي آپادانا - شيراز

18 9 4407 26200 60659 3 3 4 2 1 1 1 1 2
0

دانشگاه پيام نور قم - مرکز قم (محل تحصيل خواهران «پرديسان» و برادران «ساختمان شماره 2»)

15 10 4707 46620 3 3 5 1 1 2 3 3 3
0

دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر)

9 4 4606 46747 3 3 7 3 1 1 3 1 3
0

دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران)

18 6 4623 2 2 5 1 1 1 2 1 2
0

دانشگاه پيام نور تهران - واحد اسلام‌شهر

15 4 4529 2 3 5 3 1 2 2 2 2
0

دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش - قم

18 9 4460 43962 1 2 4 2 1 2 1 1 2
0

دانشگاه غيرانتفاعي زند - شيراز

18 4 4612 2 4 4 1 1 2 4 2 3
0

دانشگاه بزگمهر قاينات

15 5 4618 44270 2 3 4 2 1 1 3 1 3
0

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز دولت آباد

15 5 4387 3 2 5 1 1 1 2 1 2
0

دانشگاه پيام نور كرمان - مرکز كرمان

15 6 4309 2 3 4 2 1 2 2 2 2
0

دانشگاه پيام نور تهران - واحد شهر جديد پرديس

15 4 4532 2 2 5 3 1 1 1 1 2
0

دانشگاه پيام نور البرز - واحد ماهدشت

15 7 4447 45122 3 3 6 2 1 1 3 2 2
0

دانشگاه غيرانتفاعي بينالود - مشهد

18 6 4879 4 2 6 2 1 1 2 1 2
0

دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان

18 6 4298 3 2 4 1 1 1 2 1 2
0

مجتمع آموزش عالي سراوان

16 5 4492 47613 3 3 4 1 1 1 2 1 3
0

دانشگاه پيام نور خوزستان - مرکز اهواز

15 7 4430 47264 3 3 5 1 1 1 2 1 2
0

دانشگاه غيرانتفاعي حافظ - شيراز

18 7 4568 3 2 6 1 1 1 2 1 2
0

دانشگاه پيام نور هرمزگان - مرکز بندرعباس

15 6 4525 55223 2 2 3 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه پيام نور خوزستان - مرکز دزفول

15 7 4656 47938 3 3 5 1 1 1 3 1 2
0

دانشگاه غيرانتفاعي بصير - آبيك

18 6 4372 61143 1 3 2 3 1 1 1 1 2
0

دانشگاه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - خوزستان

18 12 4361 60013 59977 3 2 5 1 1 1 1 1 2
0

دانشگاه پيام نور تهران - واحد فيروزكوه

15 4 4530 2 3 2 5 1 1 2 1 1
0

دانشگاه تهران

9 3 5 6 7 5 1 4 7 6 6
2

دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد کاشاني - آبيک

18 4 2 2 3 2 1 1 2 2 2
0

دانشگاه غيرانتفاعي سهروردي - قزوين

18 4 3 3 2 3 1 1 2 1 2
0

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

12 3 3 3 4 2 1 1 1 1 3
0

دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان)

9 3 3 1 7 1 1 1 2 1 2
0

دانشگاه پيام نور تهران - مرکز دماوند

15 4 4 2 3 3 1 1 1 1 1
0

دانشگاه رازي کرمانشاه (محل تحصيل جوانرود)

12 3 3 2 5 1 1 2 2 2 2
0

دانشگاه زنجان

10 3 3 3 5 5 1 4 2 2 4
0

دانشگاه خليج فارس - بوشهر

12 4 3 2 6 2 1 2 4 2 2
0

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

7 3 3 3 7 6 1 2 3 3 4
0

مجتمع آموزش عالي سراوان

شبانه
7 3 2 2 4 2 1 1 2 1 2
0