برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز مشهد

10 3 4917 3 2 5 1 1 3 3 3 3
3

دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج)

20 8 4773 17077 4 3 6 3 1 1 4 2 3
6

دانشگاه صنعتي اصفهان

20 5 5033 29419 4 4 6 2 2 1 4 2 3
9

دانشگاه فردوسي - مشهد

20 8 4872 20707 37663 3 3 6 3 1 2 4 2 3
4

دانشگاه تهران (محل تحصيل پاكدشت)

20 5 4605 2 3 3 4 1 1 3 2 3
4

دانشگاه پيام نور خوزستان - مرکز اهواز

10 3 4212 3 2 4 1 1 1 2 2 1
3