برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) - مشهد

فقه و مباني حقوق اسلامي
12 7 4777 3 3 5 2 1 1 4 2 2
1

دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) - مشهد

فقه و مباني حقوق اسلامي
12 4 4 5 8 3 1 2 5 2 2
1