برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي (محل تحصيل تهران)

18 3 4427 4 2 4 1 1 1 1 1 1
2

دانشگاه ميبد

13 3 4741 2 4 4 2 1 1 3 1 3
2