برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه هنر تهران

20 8 5345 2078 6 6 8 5 4 5 4
36

دانشگاه هنرشيراز

18 10 5012 6624 1231 4 4 4 2 3 3 2
11

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

60 5 4773 4 3 4 2 3 2 2
6

دانشگاه غيرانتفاعي رسام - كرج

60 5 4384 11824 3 2 4 1 2 1 1
9