برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه تهران

25 5 4850 4 4 4 4 4 3 3
16

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

35 3 4862 5 3 5 3 2 1 3
2

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

30 3 4886 2 3 4 2 2 3 2
4

دانشگاه فردوسي - مشهد

40 10 4580 10630 3 3 4 1 1 1 2
3

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

30 5 4421 2 3 2 1 2 1 2
2

دانشگاه صنعتي اصفهان

45 11 4565 13403 3 3 4 2 1 2 2
1

دانشگاه گيلان - رشت

40 11 4253 20354 6728 2 2 2 1 1 1 1
1

دانشگاه شيراز

40 9 4618 15605 13905 2 1 2 2 2 1 2
3

دانشگاه اصفهان

30 3 4443 3 2 5 2 1 1 1
4

دانشگاه قم

60 3 4318 3 3 1 3 1 1 1
2

دانشگاه تبريز

27 4 4444 2 3 2 1 1 1 1
4

دانشگاه اصفهان

شبانه
10 3 4363 14972 3 3 2 2 2 1 1
1

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

40 4 4322 20487 3 2 3 2 1 1 1
1

دانشگاه زنجان

35 4 4337 19500 1 3 2 1 1 1 1
0

دانشگاه مازندران - بابلسر

35 8 4114 18421 1 2 2 2 1 1 1
1

دانشگاه كاشان

28 9 4243 22583 18674 2 3 2 2 1 1 1
0

دانشگاه يزد

45 5 4364 20496 2 2 1 1 1 1 1
0

دانشگاه تبريز

شبانه
18 5 4273 22483 1 2 2 3 1 1 1
0

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

60 3 2 1 1 1 2 1 1
1