برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

پرديس شهيد رجايي - شيراز

بومي فارس
0 5 4989 1944 3 3 6 1 2 4 3
41

پرديس امير کبير - كرج

بومي استان البرز
10 6 4763 2429 4 3 6 2 2 2 3
16

پرديس امام خميني - گرگان

بومي گلستان
6 4 5017 3 5 6 2 3 4 4
12

پرديس زينبيه - پيشوا (ورامين)

بومي استان تهران
4 3 4729 2527 4 4 4 1 2 2 3
7

پرديس شهيد بهشتي - مشهد

بومي خراسان رضوي
3 3 4537 3267 3 3 5 1 1 3 2
18

پرديس شهيد رجايي - اروميه

بومي آذربايجان غربي
5 3 5026 3315 2 3 5 2 1 3 2
16

پرديس دکتر شريعتي - ساري

بومي مازندران
2 3 5324 3318 4 4 5 3 3 4 4
12

پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد

بومي خراسان رضوي
3 4 5090 3 4 5 1 3 4 4
14

پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي - كرج

بومي استان البرز
10 3 4245 4536 2 3 4 3 1 1 2
11

پرديس شهيد مقصودي - همدان

بومي همدان
2 3 4373 2 2 5 2 2 1 2
9

پرديس شهيد باهنر - اراك

بومي مرکزي
0 4 4176 4766 3 3 3 2 2 3 3
7

پرديس آيت اله طالقاني - قم

بومي استان قم
3 4 4868 5091 4 5 6 2 3 3 2
11

پرديس شهيد بهشتي - مشهد

بومي خراسان رضوي
11 4 5102 5721 4 3 7 3 3 5 3
8

پرديس شهيد بهشتي - مشهد

بومي خراسان رضوي
0 3 4766 5868 4 3 3 2 2 3 3
7

پرديس دکتر شريعتي - ساري

بومي مازندران
3 4 4775 6302 3 2 4 2 2 3 3
5

پرديس شهيد باهنر - اصفهان

بومي استان اصفهان
12 9 4918 7964 4 4 6 2 3 4 2
13

پرديس شهيد رجايي - شيراز

بومي فارس
5 4 4900 7397 3 3 5 1 3 3 3
3

پرديس شهيد مطهري - زاهدان

بومي سيستان و بلوچستان
0 3 4665 7511 3 3 3 1 3 3 1
8

پرديس علامه طباطبايي - خرم آباد

بومي لرستان
2 3 4760 8105 3 3 4 1 2 2 2
2

پرديس شهيد رجايي - شيراز

بومي فارس
4 3 4453 8880 4 3 6 1 2 2 4
3

پرديس زينبيه - پيشوا (ورامين)

بومي استان تهران
5 3 3 4 5 3 2 2 2
4

پرديس دکتر شريعتي - ساري

بومي مازندران
3 3 2 3 5 2 3 3 3
2

پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز

بومي استان خوزستان
3 3 2 3 4 1 2 2 2
10

پرديس شهيد باهنر - اصفهان

بومي استان اصفهان
4 3 2 4 4 2 2 3 3
7

پرديس حضرت معصومه - قم

بومي استان قم
3 3 4 6 7 1 4 5 4
2

پرديس نسيبه - تهران

بومي استان تهران
18 3 4 4 3 2 2 2 2
13

پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز

بومي خوزستان
3 3 1 4 4 1 3 3 2
7

پرديس امام محمد باقر - بجنورد

بومي خراسان شمالي
0 3 4693 3 2 3 3 2 3 1
3