برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

10 3 4675 4 3 4 3 3 3 2
26

دانشگاه پيام نور قم - مرکز قم (محل تحصيل خواهران «پرديسان» و برادران «ساختمان شماره 2»)

5 3 4653 7396 3 4 4 1 3 3 2
9

دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز

5 3 4578 3 3 3 1 2 1 1
9

دانشگاه پيام نور خوزستان - مرکز اهواز

5 3 4483 22873 1 2 2 1 1 1 1
3

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

4 3 3 4 4 3 2 2 2
25

دانشگاه گيلان - رشت

4 3 3 3 4 3 1 2 3
14

دانشگاه بجنورد

6 3 3 4 4 3 1 2 1
9

دانشگاه غيرانتفاعي زند - شيراز

6 3 2 1 1 1 1 2 1
14