درس دین و زندگی 2 يازدهم

دین و زندگی 2 يازدهم

فیلم و خلاصه درس مبحث مورد نظر را انتخاب کنید

دین و زندگی 2 يازدهم

کلکسیون روش های مطالعه دین و زندگی 2 يازدهم

 • تینا مهرآبادی
  تینا مهرآبادی - روش مطالعه درس دین و زندگی 2 يازدهم (زمان ارسال : یکشنبه 13 مرداد 1398 )
  در درس دین و زندگی ضعیف بودم.نمیتوانستم با آیه ها ارتباط برقرار کنم و آن ها را حفظ کنم .با کمی تامل تواستم آیه ها بخوانم و همچنین ارتباطی که آیه ها با متن دارند توجه بیشتری کردم.مطابق با برنامه راهبردی کانون کار کردم و این کار باعث منظم تر شدن مطالعه ام شد.نکات آیات را استخراج و یادداشت می کنم.تس...
 • آناهیتا شورمیچ
  آناهیتا شورمیچ - روش مطالعه درس دین و زندگی 2 يازدهم (زمان ارسال : شنبه 29 تیر 1398 )
  من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.در این درس ابتدا کتاب درسی را مطالعه می کنم و سپس درسنامه را می خوانم.در طول هفته 50 تست از این درس حل می کنم.
 • احمدرضا پرهوده
  احمدرضا پرهوده - روش مطالعه درس دین و زندگی 2 يازدهم (زمان ارسال : شنبه 29 تیر 1398 )
  من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.در این درس ابتدا متن کتاب درسی را خط به خط مطالعه می کنم.سپس پیام آیات کتاب درسی را مطالعه می کنم.قبل از آزمون کانون یک بار دیگر کتاب درسی را می خوانم.
 • سید شهاب کشفی
  سید شهاب کشفی - روش مطالعه درس دین و زندگی 2 يازدهم (زمان ارسال : یکشنبه 23 تیر 1398 )
  من درس دین و زندگی را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.در این درس، ابتدا به صورت دقیق کتاب را مطالعه می کنم و نکات مهم را در کتاب مشخص می کنم و سپس تست کار می کنم.در روزهای بعد همان درس را مجددا مرور می کنم و تست هایی که غلط زدم را دوباره حل می کنم.
 • حمیدرضا محمدی
  حمیدرضا محمدی - روش مطالعه درس دین و زندگی 2 يازدهم (زمان ارسال : یکشنبه 23 تیر 1398 )
  من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.ابتدا کتاب درسی را بطور عمیق مطالعه می‌کنم و پس از آن از کتاب جامع دین و زندگی کانون برای تست و تمرین تشریحی استفاده می‌کنم.بعد از چند روز برای دوره‌ی همان مبحثی که جزو بودجه‌ی آزمون است، تعداد زیادی تست می‌زنم.در هر تستی که در آن مشکل دارم یا ...
 • محمد شاکری
  محمد شاکری - روش مطالعه درس دین و زندگی 2 يازدهم (زمان ارسال : پنج شنبه 9 خرداد 1398 )
  این درس را معمولاً 7 از 10 می‌زنم.من برای مطالعه‌ی درس دینی از کتاب جامع دینی کانون استفاده میکنم.ابتدا درس را از روی کتاب جامع مطالعه میکنم.سپس دوباره با کتاب درسی مرور و تثبیت بیشتر میکنم.سپس با زدن تستهای آن درس به تسلط بیشتر میرسم.پس از زدن تستها و پیدا کردن اشکالها، از روی کتاب درسی خلاصهنوی...
 • نیکراد کریمی‌جشنی
  نیکراد کریمی‌جشنی - روش مطالعه درس دین و زندگی 2 يازدهم (زمان ارسال : پنج شنبه 26 اردیبهشت 1398 )
  من این درس را در آزمون‌های کانون 9 از 10 پاسخ می دهم.کتاب درسی را چندین و چندبار مطالعه می‌کنم. آیات و روایات را با دقت مطالعه می‌کنم و برای خود کدگذاری می‌کنم. ارتباط بین مطالب و آیات را کشف می‌کنم و در حاشیه‌ی کتاب یادداشت می‌کنم.تست‌ها را با فاصله‌ی زمانی چند روزه از مطالعه انجام می‌دهم.بهترین...
 • رضا حسنیان‌دوانی‌نژاد
  رضا حسنیان‌دوانی‌نژاد - روش مطالعه درس دین و زندگی 2 يازدهم (زمان ارسال : پنج شنبه 26 اردیبهشت 1398 )
  من این درس را در آزمون‌های کانون 8 از 10 پاسخ می‌دهم.ابتدا یک بار کتاب را سریع مطالعه می‌کنم.سپس برای بار دوم با دقت بیشتری مطالعه می‌کنم و قسمت‌های مهم را علامت می‌زنم.خلاصه‌ی مطالب و کلمات مهم را در کنار کتاب خود مطالعه می‌کنم و برای مرور به آن‌ها مراجعه می‌کنم.در مطالعه‌ی آیات به کلمات کلیدی و...
 • کمند امیری
  کمند امیری - روش مطالعه درس دین و زندگی 2 يازدهم (زمان ارسال : شنبه 21 اردیبهشت 1398 )
  من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.روش مطالعه من در این درس به این شرح است که در ابتدا قبل از مطالعه تشریحی کتاب درسی را انجام می دهمالبته من تمام مباحث کتاب را مرتبط با هم می خوانم هر مبحث را مرتبط با برنامه راهبردی تمام میکنمابتدا تشریحی و سپس تستی من برای ادبیات تست تالیفی زی...
 • امیررضا شریف
  امیررضا شریف - روش مطالعه درس دین و زندگی 2 يازدهم (زمان ارسال : شنبه 21 اردیبهشت 1398 )
  من این درس را در آزمون های کانون7 از ده پاسخ میدهم.در این درس ابتدا متن کتاب درسی را مطالعه می کنم و سپس از روی کتاب جامع کانون تست می زنم. نکات مهم تست ها را یادداشت می کنم و قبل از آزمون کانون آن ها را مرور می کنم.
مشاهده کلکسیون روش های مطالعه

نمونه سوال دین و زندگی 2 يازدهم