درس فارسی 2 يازدهم

فارسی 2 يازدهم

فیلم و خلاصه درس مبحث مورد نظر را انتخاب کنید

فارسی 2 يازدهم

کلکسیون روش های مطالعه فارسی 2 يازدهم

 • کمند امیری
  کمند امیری - روش مطالعه درس فارسی 2 يازدهم (زمان ارسال : یکشنبه 13 مرداد 1398 )
  روش مطالعه من در این درس به این شرح است که در ابتدا قبل از مطالعه، مطالب کتاب درسی را روزنامه وار می خوانم.تمام مباحث کتاب را مرتبط با هم می خوانم.هر مبحث را مرتبط با برنامه راهبردی تمام میکنم.من برای ادبیات تست های کتاب سه سطحی را کار می کنم تا با نکات متفاوت زیادی آشنا شوم.سپس تست های کتاب آبی ...
 • آناهیتا شورمیچ
  آناهیتا شورمیچ - روش مطالعه درس فارسی 2 يازدهم (زمان ارسال : چهارشنبه 2 مرداد 1398 )
  من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.ابتدا کتاب درسی را مطالعه می کنم و سپس درسنامه کتاب کمک درسی را می خوانم.هر شب 10 تست به صورت زمان دار حل می کنم.
 • سارا میر
  سارا میر - روش مطالعه درس فارسی 2 يازدهم (زمان ارسال : دوشنبه 24 تیر 1398 )
  این درس را در آزمون های کانون 7 از ده پاسخ می دهم.من در درس ادبیات به صورت موضوعی مطالعه می کنم.یعنی در 5 مبحث قرابت ، آرایه ادبی، لغات ، تاریخ ادبیات، دستور و قواعدادبیات فارسی هرکدام به صورت جداگانه تست زنی دارم.لغات و املا و تاریخ ادبیات از کتاب درسی مرور در هفته دوم انجام می دهم.در هفته اول و...
 • مقدسه حیدری
  مقدسه حیدری - روش مطالعه درس فارسی 2 يازدهم (زمان ارسال : دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 )
  من ادبیات را در آزمون های کانون 9 از 10 پاسخ می دهم.ابتدا کلمات هر درس را می خوانم. سپس متن درس را همراه با درس نامه کتاب کار و نکات دبیرم مطالعه می کنم. پس از دو روز و یا آخر هفته تست های آن درس را می زنم. نکات مهم را در کتاب درسی می نویسم. در ضمن تست های نکته داررا هم نشان دار می کنم تا در آزمو...
 • سیدمحمدحسان امامی
  سیدمحمدحسان امامی - روش مطالعه درس فارسی 2 يازدهم (زمان ارسال : سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 )
  من این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ میدهم.کتاب فارسی و واژه نامه اش را مطالعه میکنم.از کتاب های آبی کانون برای خلاصه نویسی استفاده میکنم.از تست های کتاب زرد عمومی روز پنج شنبه قبل آزمون برای مرور استفاده میکنم.تست های قرابت معنایی را بصورت مستمر و روزانه کار میکنم.روز بعددوباره سراغ تست...
 • مبین دهقان منشادی
  مبین دهقان منشادی - روش مطالعه درس فارسی 2 يازدهم (زمان ارسال : سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 )
  من این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ می دهم.در این درس ابتدا کتاب درسی را به طور کامل مطالعه می کنم.سپس درسنامه کتاب آبی را به طور دقیق و خط به خط مطالعه می کنم.پس از تسلط به درس ، از روی کتاب آبی کانون تست می زنم.برای تسلط به واژگان بیشتر از کتاب درسی و برای قرابت معنایی و آرایه بیشتر ا...
 • محمدحسن دهقان بهابادی
  محمدحسن دهقان بهابادی - روش مطالعه درس فارسی 2 يازدهم (زمان ارسال : سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 )
  من این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ میدهم.ابتدا متن کتاب درسی را مطالعه میکنم و ترجمه ی کلمات مهم که در صفحات آخر کتاب درسی آمده است را مطالعه میکنم و یاد میگیرم.سپس از طریق درسنامه ی کتاب جامع ادبیات کانون تمام بیت های هر درس را مطالعه و بررسی میکنم.همگام با درسنامه ، آرایه های هر بیت ...
 • محسن طاهری پور
  محسن طاهری پور - روش مطالعه درس فارسی 2 يازدهم (زمان ارسال : سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 )
  من این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ میدهم.امسال درس ادبیات نقطه قوت من بوده است و تقریبا همیشه از درصد خوب در آن مطمئن هستم.این درس را به صورت موردی مطالعه میکنم.هر مبحث را به صورت مجزا مطالعه میکنم.برای هر قسمت وقت جداگانه اختصاص میدهم.تاریخ ادبیات ، لغات ، زبان فارسی و املا هرکدام را ...
 • فاطمه امیری
  فاطمه امیری - روش مطالعه درس فارسی 2 يازدهم (زمان ارسال : سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 )
  من این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ میدهم. مندو سال عضو کانون هستمو میانگین ترازم 6500 میباشد. من در اولین آزمون 5700 بودم و بعد از هشت آزمون به تراز 6671 رسیدم. عوامل موثر در پیشرفت من برنامه ریزی ، آوردن تست عمومی در برنامه و تحلیل دقیق تر آزمون در عصر جمعهمیباشد. من از کتابهای کانون ...
 • محمدحسين آقابابائيان
  محمدحسين آقابابائيان - روش مطالعه درس فارسی 2 يازدهم (زمان ارسال : دوشنبه 9 اردیبهشت 1398 )
  مطالعه دقیق و هدفمندمتن کتاب ، به طوری که عناوین هر قسمت را با دروس قبلی و پارسالی مرتبط کرده و آن‌ها را در حاشیه کتابیادداشت می‌کنم.مطالعه ی درسنامه کتاب جامع را مطالعه می‌کنمتمرکز بیشتر بر پیام‌های آیات و نکات دارم.سوالات تشریحی برای تسلط بیشتر بر متن درس حل می‌کنم.تست می‌زنم .تست‌های غلط و درس...
مشاهده کلکسیون روش های مطالعه

نمونه سوال فارسی 2 يازدهم