درس شیمی 2 يازدهم

شیمی 2 يازدهم

فیلم و خلاصه درس مبحث مورد نظر را انتخاب کنید

شیمی 2 يازدهم

کلکسیون روش های مطالعه شیمی 2 يازدهم

 • فاطمه صابری
  فاطمه صابری - روش مطالعه درس شیمی 2 يازدهم (زمان ارسال : یکشنبه 13 مرداد 1398 )
  بعد از آزمون سوالات را به طور کامل ارزیابی میکنم.ابتدا کتاب درسی و سپس درسنامه را مطالعه میکنم. پس از آن از روی کتاب آبی کانون میزنم.ابتدا تستهای زوج را به صورت آموزشی میزنم و در هفته دوم شروع به زدن تستهای فرد میکنم و این تست ها را به صورت زماندار میزنم.
 • پرنیان سادات محمدی
  پرنیان سادات محمدی - روش مطالعه درس شیمی 2 يازدهم (زمان ارسال : یکشنبه 13 مرداد 1398 )
  من ابتدا کتاب درسی را مطالعه می کنم.پس از تسلط بر متن کتاب شروع به تست زنی می کنم.تست های هر مبحث را حل و تست های نکته دار را نشان دار می کنم.نکات مهم هر بخش را یادداشت می کنم.نکات یادداشت شده ام را مجددا بررسی می کنم. پس از حل تست مجددا به کتاب درسی باز می گردم و کتاب را با دقت بیشتر حل می کنم.آ...
 • آناهیتا شورمیچ
  آناهیتا شورمیچ - روش مطالعه درس شیمی 2 يازدهم (زمان ارسال : شنبه 29 تیر 1398 )
  من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.ابتدا متن کتاب درسی را به طور کامل مطالعه می کنم و سپس نکات آن را یادداشت می کنم.تعداد زیادی تست می زنم و با تست به مطالب مسلط می شوم.
 • احمدرضا پرهوده
  احمدرضا پرهوده - روش مطالعه درس شیمی 2 يازدهم (زمان ارسال : شنبه 29 تیر 1398 )
  من این درس را در آزمون های کانون 10 از ده پاسخ می دهم.در این درس ابتدا درسنامه را مطالعه می کنم.سپس کتاب درسی را مطالعه می کنم و تست می زنم.ابتدا تست ها را به صورت آموزشی حل می کنم و تست های مهم آن را نشان دار می کنم.سپس تست های نشان دار را به صورت زمان دار حل می کنم.
 • مرتضی نجف زاده
  مرتضی نجف زاده - روش مطالعه درس شیمی 2 يازدهم (زمان ارسال : شنبه 29 تیر 1398 )
  من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.در قدم اول مطالب حفظی این درس را خط به خط میخوانم تا به تسلط کافی برسم . سپس برای مباحث محاسباتی ، ابتدا مسائل کتاب را حل می کنم.سپس شروع به تست زنی از روی کتاب سه سطحی کانون می کنم. بعد از اینکه مفاهیم کتاب را به خوبی یاد گرفتم و بر آنها مسلط ...
 • آیدا رحیمی
  آیدا رحیمی - روش مطالعه درس شیمی 2 يازدهم (زمان ارسال : شنبه 29 تیر 1398 )
  من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.پس از تدریس دبیر در مدرسه ،به مطالعه ی مطالب در همان روز می پردازم .متن کتاب درسی را با دقت می خوانم . زیرا متن کتاب درسی دارای نکات بسیار مهمی مانند تصاویر و نمودار ها و ... می باشد.مطالب مهم را نیز حاشیه نویسی و در دفترچه ای جداگانه خلاصه نوی...
 • ثنا میرانی
  ثنا میرانی - روش مطالعه درس شیمی 2 يازدهم (زمان ارسال : پنج شنبه 27 تیر 1398 )
  مرحله اول پیش خوانی است که همیشه انجام می دهمدرس هر روز را همان روز مطالعه می کنمبه مطالعه دقیق پرداخته و تمرینات را حل می کنم.در چند روز مانده به آزمون پس از کسب مهارت در مباحث مورد نظر از سوالات کتاب آبی استفاده ی کنم.
 • سید امیرحسین میرزایی میرحسینی
  سید امیرحسین میرزایی میرحسینی - روش مطالعه درس شیمی 2 يازدهم (زمان ارسال : یکشنبه 5 خرداد 1398 )
  من این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ می دهم.این درس را من قبل از تدریس معلم پیش خوانی می کنم.بعد از تدریس معلم در مدرسه به دلیل اینکه معلم بسیار خوب درس می دهد باعث می شود خیلی از نکات را در کلاس درس یاد بگیرم.وقتی که به منزل میرسم براساس برنامه درس هر روز همان روز ، شروع به خواندن کتاب ...
 • فاطمه اسدی زیدآبادی
  فاطمه اسدی زیدآبادی - روش مطالعه درس شیمی 2 يازدهم (زمان ارسال : یکشنبه 5 خرداد 1398 )
  من این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ می دهم.من ابتدا کتاب درسی را مطالعه می کنم.پس از تسلط بر متن کتاب شروع به تست زنی می کنم.تست های هر مبحث را حل و تست های نکته دار را نشان دار می کنم.نکات مهم هر بخش را یادداشت می کنم.نکات یادداشت شده ام را مجددا بررسی می کنم.پس از حل تست مجددا به کتاب...
 • علی اعرابی دهج
  علی اعرابی دهج - روش مطالعه درس شیمی 2 يازدهم (زمان ارسال : چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 )
  من این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ می دهم.پس از تدریس دبیر در مدرسه ، به مطالعه مطالب در همان روز می پردازم.متن کتاب درسی را با دقت می خوانم زیرا متن کتاب درسی دارای نکات بسیار مهمی مانند تصاویر و نمودار ها و ... می باشد.مطالب مهم را نیز حاشیه نویسی و در دفترچه ای جداگانه خلاصه نویسی م...
مشاهده کلکسیون روش های مطالعه

نمونه سوال شیمی 2 يازدهم