درس زبان انگلیسی 2 يازدهم

زبان انگلیسی 2 يازدهم

فیلم و خلاصه درس مبحث مورد نظر را انتخاب کنید

زبان انگلیسی 2 يازدهم

کلکسیون روش های مطالعه زبان انگلیسی 2 يازدهم

 • علی رضائی
  علی رضائی - روش مطالعه درس زبان انگلیسی 2 يازدهم (زمان ارسال : چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 )
  من این درس را در آزمون های کانون 9 یا 10 از 10 پاسخ میدهم.منابع مورد استفاده مندر این درس کتاب جامع و زرد عمومی است.به نظر من شیوه مطالعه این درس به صورت موضوع محور و با تفکیک لغات ، گرامر و درک مطلب می باشد.همچنین افزایش دامنه لغات و تکرار تست های کوز و درک مطلب برای من بسیار موثر بوده است.
 • طاها رهاوی عزآبادی
  طاها رهاوی عزآبادی - روش مطالعه درس زبان انگلیسی 2 يازدهم (زمان ارسال : چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 )
  من این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ می دهم.کتاب زبان و واژه نامه اش را مطالعه می کنم.از فلش کارت های کانون برای مرور لغات استفاده می کنم.از تست های کتاب زرد عمومی روز پنج شنبه قبل ازآزمون برای مرور استفاده می کنم.تست های ریدینگ را یک شب در میان کار می کنم.
 • فاطمه فیاضی
  فاطمه فیاضی - روش مطالعه درس زبان انگلیسی 2 يازدهم (زمان ارسال : شنبه 21 اردیبهشت 1398 )
  این درس را در آزمون‌ها 6 از ده می‌زنم.من از کتاب آبی فیزیک کانون و کتاب جامع زبان انگلیسی استفاده میکنم.کتاب آبی فیزیک باعث شد که به اهمیت متن کتاب ومفهومی خواندن دست پیداکنم و همچنین کتاب جامع زبان انگلیسی منجر به افزایش دایره لغاتم شد. اینکه این کتاب تست های مربوط به هر بخشی از زبان مانند Geram...
 • طلیعه عظیمی
  طلیعه عظیمی - روش مطالعه درس زبان انگلیسی 2 يازدهم (زمان ارسال : شنبه 21 اردیبهشت 1398 )
  این درس را در آزمون‌ها 7 از ده می‌زنم.در درس زبان ابتدا کتاب درسی را به طور دقیق مطالعه کرده و در ادامه برای تسلط روی مبحث تست های کتاب آبی را زده تا میزان تسلط ام را روی مبحث ریاضی پیدا کنم. هر تست را به طور دقیق تحلیل میکنم و نکته های مهم را داخل دفتر خودآموزی یادداشت میکنم تا برای آزمون بعدی م...
 • علی حبیبی‌فر
  علی حبیبی‌فر - روش مطالعه درس زبان انگلیسی 2 يازدهم (زمان ارسال : شنبه 21 اردیبهشت 1398 )
  من این درس را در آزمون های کانون 7 از ده پاسخ می دهم.برای لغات ابتدا تست می زدم و لغات را از داخل تست یاد می گرفتم.برای گرامر ابتدا درسنامه را می خواندم و سپس تعداد زیادی تست می زدم.از تابستان، هر دو شب یک درک مطلب و یک کلوز تست حل می کردم.
 • نوشین شعبانی
  نوشین شعبانی - روش مطالعه درس زبان انگلیسی 2 يازدهم (زمان ارسال : سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 )
  پیشرفت زبانمن در آزمون های کانون زبان را 9 از ده میزنم .برای درس زبان انگلیسی ابتدا لغات هر درس را به بطور دقیق مطالعه و حفظ می کنم.سپس به سراغ متن درس می روم و متن درس را مطالعه می کنم.گرامردرس را مطالعه می کنم و تمرین های کتاب درسی را حل می کنم.چندروز بعد تعدادی تست از روی کتاب آبی کانون به صور...
 • مهدی باصری
  مهدی باصری - روش مطالعه درس زبان انگلیسی 2 يازدهم (زمان ارسال : یکشنبه 8 اردیبهشت 1398 )
  درس زبان انگلیسی را به 9 از 10 رساندممن در این درس تسلط خیلی خوبی دارم. پس از ریز به ریزخواندن کتاب درسی و خواندن لغات مهم به مطالعه گرامر و سپس تست زدن از کتاب آبی می پردازم. معمولا درصد خوبی در این درس می زنم. روزی نیم ساعت برای مطالعه ریدینگ کنکورهای سالهای اخیر وقت می گذارم.
 • آرین محمدی
  آرین محمدی - روش مطالعه درس زبان انگلیسی 2 يازدهم (زمان ارسال : شنبه 7 اردیبهشت 1398 )
  چند از ده: 6در این درس بیشتر تمرکز من روی درک مطلب و کلوز تست بوده و برای پیشرفت در این مباحث تمرین زیاد لازم داریم که مثلا شبی دو عدد ریدینگ و کلوز تست میتواند کمک شایانی به شما کند
 • کسری باقری
  کسری باقری - روش مطالعه درس زبان انگلیسی 2 يازدهم (زمان ارسال : شنبه 7 اردیبهشت 1398 )
  چند از ده:6وقتی معلمم در مدرسه درس جدیدی را درس میدهد. من در خانه ابتدا لغات و تمام معانی هر لغت را مطالعه میکنم. از روی درسنامه کتاب آبی مطالعه میکنم و حفظ میکنم. ابتدا سوالات کانون را در کتاب جواب میدهم. بعد فاصله 2 یا 3 روز سوالات کنکور را پاسخ میدهم. برای قواعد زیاد مشکلی ندارم. ولی برای تثبی...
 • سارا رضایی
  سارا رضایی - روش مطالعه درس زبان انگلیسی 2 يازدهم (زمان ارسال : شنبه 7 اردیبهشت 1398 )
  چند از ده:6برای لغات ابتدا تست می زدم و لغات را از داخل تست یاد می گرفتم.برای گرامر ابتدا درسنامه را می خواندم و سپس تعداد زیادی تست می زدم.
مشاهده کلکسیون روش های مطالعه

نمونه سوال زبان انگلیسی 2 يازدهم