درس عربی 2 يازدهم

عربی 2 يازدهم

فیلم و خلاصه درس مبحث مورد نظر را انتخاب کنید

عربی 2 يازدهم

کلکسیون روش های مطالعه عربی 2 يازدهم

 • سید محدثه موسوی میرکلایی
  سید محدثه موسوی میرکلایی - روش مطالعه درس عربی 2 يازدهم (زمان ارسال : چهارشنبه 23 مرداد 1398 )
  من این درس را در آزمون های کانون 5 از ده پاسخ می دهم.در کلاس مدرسه خوب به معلم گوش میدهم.از جزوه های معلم استفاده میکنم . متن کتاب را مجدد در منزل مطالعه میکنم .دو یا سه روز بعد تست میزنم پاسخنامه را هم با آن میخوانم و مارک دارش میکنم.دو روز مانده به آزمون قلم چی تست های مارک دار را میزنم .
 • آناهیتا شورمیچ
  آناهیتا شورمیچ - روش مطالعه درس عربی 2 يازدهم (زمان ارسال : شنبه 29 تیر 1398 )
  من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.ابتدا کتاب درسی را مطالعه می کنم و سپس درسنامه کتاب کمک درسی را می خوانم.هر شب 10 تست به صورت زمان دار حل می کنم.از مباحث قواعد یک خلاصه تهیه می کنم.روز قبل از آزمون کانون مطالب را مرور می کنم.
 • احمدرضا پرهوده
  احمدرضا پرهوده - روش مطالعه درس عربی 2 يازدهم (زمان ارسال : شنبه 29 تیر 1398 )
  من این درس را در آزمون های کانون 10 از ده پاسخ می دهم.در این درس ابتدا لغات درس را مطالعه می کنم و سپس ترجمه و قواعد را می خوانم و بعد تست می زنم.
 • کیارش شاکرمی
  کیارش شاکرمی - روش مطالعه درس عربی 2 يازدهم (زمان ارسال : پنج شنبه 26 اردیبهشت 1398 )
  من درس عربی را 9 از 10 پاسخ میدهم.لغات عربی را از کتاب درسی میخوانم و بعد به سراغ متن درس و ترجمه آن میروم.‏ سپس تست های ترجمه و قواعد را هم با استفاده از کتاب آبی حل می کنم. سوالات مهم را علامت میزنم و دوباره آنها را میخوانم.سعی می کنم بازه های زمانی معین را به تست زدن اختصاص دهم.
 • محمدمهدی کوهستانی
  محمدمهدی کوهستانی - روش مطالعه درس عربی 2 يازدهم (زمان ارسال : سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 )
  من این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ میدهم.بر متن کتاب درسی با تکیه بر ترجمه صحیح دبیر و کتب کمک آموزشی تسلط پیدا میکنم.بر لغت نامه درس عربی تسلط پیدا میکنم.نکات قواعد هر درس با تکیه بر کتب کمک آموزشی استخراج میکنم.تست های مفهومی و مربوط به ترجمه را حل میکنم.تست های مربوط به قواعد را حل ...
 • پرنیان سادات محمدی
  پرنیان سادات محمدی - روش مطالعه درس عربی 2 يازدهم (زمان ارسال : یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 )
  این درس را در آزمون های کانون از 6 به 8 افزایش دادم.من ابتدا کتاب درسی را مطالعه می کردم. پس از تسلط بر متن کتاب شروع به تست زنی می کردم. تست های هر مبحث را حل می کردم و تست های نکته دار را نشان دار می کردم.نکات مهم هر بخش را یادداشت می کردم.نکات یادداشت شده ام را مجددا بررسی می کردم.پس از حل تست...
 • سارا رضایی
  سارا رضایی - روش مطالعه درس عربی 2 يازدهم (زمان ارسال : یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 )
  من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.برای واژه هاابتدا تست می زدم و کلمات جدیدرا از داخل تست یاد می گرفتم.برای قواعد ابتدا درسنامه را می خواندم و سپس تعداد زیادی تست می زدم.واژگان و قواعدرا نیز به صورت دوره ای مطالعه می کردماز روش بازیابی استفاده می کردم
 • معصومه قنبری
  معصومه قنبری - روش مطالعه درس عربی 2 يازدهم (زمان ارسال : شنبه 21 اردیبهشت 1398 )
  من این درس را در آزمون های کانون7 از ده پاسخ میدهم.در درس عربی ابتدا سعی می کنم تسلط خود را برموضوعات کتاب درسی افزایش دهم.نکات درسی را به خوبی یاد می گیرم و وقتی مطمئن شدم که بر مطالب مسلط هستم به سراغ کتاب های تست و کمک درسی می روم.همیشه سعی می کنم هم در زمینه ترجمه و هم قواعد تست بزنم .در درس ...
 • فاطمه پورمحمود
  فاطمه پورمحمود - روش مطالعه درس عربی 2 يازدهم (زمان ارسال : سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 )
  چند از ده این درس این درس ۹ است. از 7 به 9 رسیدم.عربی را به صورت مبحثی کار می کنم.ابتدا تمام لغات کتاب درسی را مطالعه می کنم و بر ترجمه ی هر درس تسلط کافی را پیدا می کنم.مفاهیمی را نیز که از جملات مهم کتاب می توان برداشت کرد را استخراج می کنم.قواعد هر درس را نیز ابتدا از کتاب درسی و سپس درسنامه ی...
 • شاهرخ زمانی
  شاهرخ زمانی - روش مطالعه درس عربی 2 يازدهم (زمان ارسال : دوشنبه 9 اردیبهشت 1398 )
  من این درس را 8 از ده پاسخ میدهمابتدا لغات را از روی کتاب درسی حفظ میکنم وسپس به سراغ متن کتاب میرم قواعد را جدا از متن میخوانم موضوعی کار میکنم از سوالات قبلی کانون نیز استفاده می کنم تا نحوه طرح سوال را بدست اورم بعد به سراغ تست میروم
مشاهده کلکسیون روش های مطالعه

نمونه سوال عربی 2 يازدهم