درس ریاضی 2 يازدهم تجربي

ریاضی 2 يازدهم تجربي

کلکسیون روش های مطالعه ریاضی 2 يازدهم تجربي

 • زهرا طبسی
  زهرا طبسی - روش مطالعه درس ریاضی 2 يازدهم تجربي (زمان ارسال : پنج شنبه 31 مرداد 1398 )
  ابتدا دراین درس جزوه معلم را مطالعه میکنم.تمارین کتاب را با دقت حل و بررسی کرده و نکات را یادداشت می کنم.درسنامه وتست های کتاب آبی را مطالعه می کنم.باتوجه به سطح خودم ، سطح دشوارتر سوالات کتاب سه سطحی را بررسی کرده ونکات سوالات را یادداشت میکنم.بایررسی این کتاب توانستم ریاضی را به 10 از ده برسانم...
 • فاطمه مشایخی
  فاطمه مشایخی - روش مطالعه درس ریاضی 2 يازدهم تجربي (زمان ارسال : پنج شنبه 31 مرداد 1398 )
  تقریبا هر روز یک تایم مطالعاتی ریاضی داخل برنامه درسی ام می گذارم .ابتدا جزوه دبیر و تمرین های آن را حل می کنم.در مرحله بعد به سراغ کتاب آبی می روم و تست های شناسنامه دار آبی را هم حل میکنم.اصلی ترین برنامه من برای کتاب سه سطحی است.کتاب سه سطحی یک کتاب ویژه است به طوریکه من حتی یک تست حل نشده هم ...
 • سجاد اصغری
  سجاد اصغری - روش مطالعه درس ریاضی 2 يازدهم تجربي (زمان ارسال : چهارشنبه 23 مرداد 1398 )
  من این درس را در آزمون های کانون 7 از ده پاسخ می دهم.یک بار کتاب درسی را میخوانم.سپس درسنامه کتاب کمک درسی را مطالعه می کنم.پس از مطالعه درسنامه ، مجددا کتاب درسی را مطالعه می کنم.سپس تعدادی تست به صورت آموزشی حل می کنم.سپس بقیه تست ها را به صورت زمان دار حل می کنم.تست های مهم را نشان دار می کنم.
 • پریا فیروزیان
  پریا فیروزیان - روش مطالعه درس ریاضی 2 يازدهم تجربي (زمان ارسال : یکشنبه 13 مرداد 1398 )
  در این درس چند از ده خود را از 6 به 7 افزایش دادم.ابتدا کتاب درسی را خوب مطالعه می کنم.سپس جزوه معلم را نیز می خوانم که مفاهیم کتاب را بهتر متوجه شوم.بعد از مطالعه هر مبحث به سراغ تست می روم.تست ها را به دو شیوه تست ارزیابی و تست آموزشی حل می کنم.ابتدا تعدادی تست از روی کتاب آبی کانون به صورت آمو...
 • مطهره قائینی
  مطهره قائینی - روش مطالعه درس ریاضی 2 يازدهم تجربي (زمان ارسال : پنج شنبه 10 مرداد 1398 )
  در درس ریاضی ابتدا مثال های حل شده معلم در کلاس را همان روز بررسی و دوباره حل میکنم.بعد از آن به حل مثال های کتاب درسی می پردازم .در نهایت تمرین های کتاب درسی را خودم حل میکنم .از کتاب پرتکرار چند تمرین از مبحثی که همان روز تدریس شده کار میکنم تا به مبحث تدریس شده تسلط پیدا کنم . با توجه به سه سط...
 • آناهیتا شورمیچ
  آناهیتا شورمیچ - روش مطالعه درس ریاضی 2 يازدهم تجربي (زمان ارسال : شنبه 29 تیر 1398 )
  من این درس را در آزمون های کانون 10 از ده پاسخ می دهم.در این درس ابتدا مطالب را در کلاس یاد می گیرم و سپس تست می زنم.ابتدا تست ها را به صورت آموزشی و سپس به صورت زمان دار حل می کنم.
 • احمدرضا پرهوده
  احمدرضا پرهوده - روش مطالعه درس ریاضی 2 يازدهم تجربي (زمان ارسال : شنبه 29 تیر 1398 )
  من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.در این درس ابتدا درسنامه را مطالعه می کنم و سپس تست می زنم.ابتدا تست ها را به صورت آموزشی حل می کنم و تست های مهم آن را نشان دار می کنم.سپس تست های نشان دار خود را به صورت زمان دار حل می کنم.
 • پارمیس سادات حسینی
  پارمیس سادات حسینی - روش مطالعه درس ریاضی 2 يازدهم تجربي (زمان ارسال : پنج شنبه 27 تیر 1398 )
  این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.ابتدا کتاب و درسنامه دبیر را پس از تدریس به خوبی مطالعه می کنم و یک مفهوم کلی از درس را به ذهنم می سپارم.سپس سوالات تشریحی که در جزوه دبیر و سایر کتاب های کار مثل کتاب پرتکرار دارم را بررسی می کنم.تستهای آموزشی ام را از کتاب آبی کانون و سایر کتاب ...
 • سحر دیلم
  سحر دیلم - روش مطالعه درس ریاضی 2 يازدهم تجربي (زمان ارسال : پنج شنبه 27 تیر 1398 )
  در این درس چند از ده خود را از 6 به 9 افزایش دادم.ابتدا کتاب درسی و سپس جزوه دبیر را خوب مطالعه میکنم.بعد از آن سراغ درسنامه کتاب های کمک آموزشی ام مثل آبی و سایر کتاب هایم می روم. ابتدا چندین نمونه سوال تشریحی کار میکنم و بعد از تسلط کافی جهت تستهای آموزشی از کتاب آبی کانون استفاده می کنم. تستها...
 • اشکان طاهری بروجنی
  اشکان طاهری بروجنی - روش مطالعه درس ریاضی 2 يازدهم تجربي (زمان ارسال : چهارشنبه 8 خرداد 1398 )
  من این درس را در آزمون های کانون 9 از 10 پاسخ میدهم.در درس ابتدا به سراغ جزوه معلم میروم و آن را با دقت مطالعه میکنم.سپس به سراغ درسنامه کتاب کمک آموزشی رفته و سریع آن را مطالعه میکنم و تعدادی تست ستاره دار حل میکنم تا مطلب تثبیت شود.سپس روز بعد در حد چند دقیقه به مرور آن میپردازم و دوباره تعدادی...
مشاهده کلکسیون روش های مطالعه

نمونه سوال ریاضی 2 يازدهم تجربي