جواد دهبان - پشتیبان

جواد دهبان - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

جواد دهبان - پشتیبان از کلاچای

تعداد دانش آموزان 28 نفر، در گروه یازدهم تجربی , دهم تجربی , هشتم , نهم

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
یاسین امامقلی
20
امسال
آرمین سلیمانی
19.93
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رامتین اثنی عشری اصفهانی
19.93
امسال
امیر رضا بابایی سیاهکلرودی
19.89
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیر رضا امیری
19.86
10 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
محمد علی احمدی خانسری
19.81
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمد رستمی
19.81
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پدرام نظافت
19.79
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پوریا اسدی گیلاکجانی
19.79
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیر حسین عظیما
19.78
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیر محمد فتح پور سجیدان
19.75
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
ایلیا محمدی مرسه
19.74
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آرمین حسن زاده باغدشتی
19.69
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهرگان رضایی
19.67
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
آرمین اثنی عشری اصفهانی
19.66
امسال
علی جعفری
19.43
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
میلاد محمدپور
19.29
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محسن داداشی پور هادی کیا شری
19.21
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
شروین روغنی ممقانی
18.81
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عرشیا مصطفوی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
بنیامین باقری لیما
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
صابر رضایی مازوکله پشته
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
امیر علی جواهر دشتی
8 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
امیر حسام حسنی راد امسال
آراد قلی زاده بی بالانی
10 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
محمد حسین رستمی یاسوری
6 آزمون (بدون غیبت)
6 سال