ملیحه حسن زاده - پشتیبان

ملیحه حسن زاده - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

ملیحه حسن زاده - پشتیبان از لامرد

تعداد دانش آموزان 19 نفر، در گروه هفتم , نهم , پنجم دبستان , هشتم

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
سامان اکبرپور
20
7 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
حدیث واثقی
20
8 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
مهرناز کریمی
20
8 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
هانیه علی نژاد
20
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه رحمانی
19.97
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مبینا تراب پور
19.75
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرمحمد شریفی
19.5
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدی باقرزاده
19.29
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سید امیر نمازی
19
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین آشوری
19
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
اعظم غلامی
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرمحمد روستا
6 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
امیرحسین قنبری
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پارمیدا اسدی
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پارمیس اسدی
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
کارن امیری
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ابوالفضل نعیمی
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امید انصاری
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
یاسین برزو
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال