صفیه چهره پرداز - پشتیبان

صفیه چهره پرداز - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

صفیه چهره پرداز - پشتیبان از لامرد

تعداد دانش آموزان 49 نفر، در گروه تجربی نظام جدید , یازدهم تجربی , انسانی نظام جدید , ریاضی نظام جدید

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
سارا کریمی
20
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا السادات علوی
19.95
13 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیده فاطمه موسوی
19.95
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه مصدقی
19.86
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
شیدا آسا
19.86
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه معصومی
19.85
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
هاجر قاسمی
19.78
امسال
مهسا عباسپور
19.7
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
الهه شبانی
19.69
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه راه پیما
19.65
3 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
ندا ابراهیمی
19.65
7 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه راستی
19.63
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ریحانه قاسمی
19.58
امسال
مریم افراسیابی
19.45
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
یلدا طاهری
19.42
4 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
فاطمه پرکار
19.31
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیده الناز ابراهیمی
19.05
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم عباسی
19
12 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
رعنا اسماعیل زاده
19
13 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
الناز برومند
19
13 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زهره علیزاده
19
11 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زینب سیفی
19
7 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
نازنین قاسمی
19
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
لیلا ساجدی
18.92
4 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
غزال ستایش
18.89
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سارا اکرم
18.87
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سارا خوش سیرت
18.86
امسال
ریحانه رنجبر
18.74
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیده فاطمه موسوی
18.69
امسال
سارا عبدالهی
18.62
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه اکبری
18.22
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
صبا باقری
18.16
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حدیث رهبر
18.12
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سنا مقدم
18
16 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
فرشته خوشاب
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه فایزی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
اسراء کیش خواه
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سحر مندگاری
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه گلشن پرست
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سعیده انصاری
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فرشته مقدم 2 سال
مریم یوسفی
4 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
زلیخا باقری
4 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
حمیرا حسینی
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مریم قاسمی
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آیدا سیفی نژاد
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
منیره آذر
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال