قبولی های کانون در گروه هنر رشته ی طراحي پارچه

9 نفر قبولی های دانشگاه الزهرا(س) - تهران در رشته ی طراحي پارچه
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
8 نفر

طراحي پارچه-دانشگاه الزهرا(س) - تهران

مهدوی فاطمه

از ازنا

2 سال از يازدهم

روزانه

گلشنی منفرد زهرا

از زنجان

1 سال از دوازدهم

روزانه

باغبانی آناهیتا

از خورموج

1 سال از دوازدهم

روزانه

محمودی خدیجه

از بندر کنگ و چارک

1 سال از دوازدهم

روزانه

قاری مهسا

از دورود

1 سال از دوازدهم

روزانه

تکلو پریناز

از تربت جام

1 سال از دوازدهم

روزانه

شیرعلی اردلی شیرین

از اهواز

1 سال از دوازدهم

مناطق محروم

حیدری پریسا

از قزوين

1 سال از دوازدهم

روزانه

قانعی اردکان زهرا

از اردكان

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/6/2023 4:00:56 AM
Menu