قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی حقوق

25 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی حقوق
13نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر
4 سال دانش آموز کانون
4 نفر
3 سال دانش آموز کانون
3 نفر
2 سال دانش آموز کانون
5 نفر
1 سال دانش آموز کانون
12 نفر

حقوق

دانشگاه تهران25 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران41 دانشگاه خوارزمي تهران8 دانشگاه علامه طباطبايي - تهران15 دانشگاه الزهرا(س) - تهران15 دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)31 دانشگاه شيراز25 دانشگاه شاهد - تهران2 دانشگاه فردوسي - مشهد20 دانشگاه اصفهان32 دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين11 دانشگاه تبريز26 دانشگاه كاشان8 دانشگاه يزد25 دانشگاه مازندران - بابلسر25 دانشگاه قم21 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز18 دانشگاه بوعلي سينا - همدان24 دانشگاه زنجان9 دانشگاه شهرکرد11 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار11 دانشگاه شهيد چمران اهواز11 دانشگاه گيلان - رشت31 دانشگاه اراک 9 دانشگاه بجنورد16 دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم13 دانشگاه گلستان - گرگان18 دانشگاه ميبد 10 دانشگاه مراغه13 دانشگاه هرمزگان - بندرعباس6 دانشگاه رازي کرمانشاه9 دانشگاه سمنان16 دانشگاه بيرجند23 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران18 دانشگاه دامغان12 دانشگاه ملاير21 دانشگاه كردستان - سنندج21 دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل16 دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 11 دانشگاه ايلام6 مجتمع آموزش عالي گناباد14 دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد15 دانشگاه لرستان - خرم آباد10 دانشگاه زابل11 دانشگاه غيرانتفاعي خراسان - مشهد6 دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران)8 دانشگاه غيرانتفاعي مفيد(ره) - قم10 دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان14 دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) - مشهد21 دانشگاه غيرانتفاعي بينالود - مشهد17 دانشگاه غيرانتفاعي صدرالمتالهين - تهران (ويژه برادران)8 دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل دماوند)6 دانشگاه غيرانتفاعي شانديز - مشهد16

حقوق-دانشگاه تهران

شهبازی کارو

از سنندج

6 سال از هفتم

روزانه

حسینی سیدطه

از شيراز

4 سال از نهم

روزانه

موسوی الناز

از ميانه

4 سال از نهم

روزانه

اسماعیلی مریم

از تهران

4 سال از نهم

روزانه

کریمی نمچ سعید

از جيرفت

4 سال

روزانه

سرائی فاطمه

از هشتگرد

3 سال از دهم

روزانه

صادقی فاطمه

از بجنورد

3 سال از دهم

روزانه

عطائی محمدرضا

از تنكابن

3 سال از دهم

روزانه

غلامی زهرا

از شاهرود

2 سال از يازدهم

روزانه

ظروفی آذر امیرحسین

از شهر قدس

2 سال از يازدهم

روزانه

شفیعی علویجیه علیرضا

از تهران

2 سال از يازدهم

روزانه

قدوسیان نازنین

از سمنان

2 سال از يازدهم

روزانه

سهیلی پور ابوالفضل

از يزد

2 سال از يازدهم

روزانه

نجاتی هنگامه

از قائم شهر

1 سال از دوازدهم

روزانه

باقری ناهید

از شاهرود

1 سال از دوازدهم

روزانه

مشهدی محمد متین

از شهريار

1 سال از دوازدهم

روزانه

ازلگینی محمد

از ابهر

1 سال از دوازدهم

روزانه

موسوی سیداحمد

از زنجان

1 سال از دوازدهم

روزانه

صادقی ده نوئی محمدجواد

از اسلام‌شهر

1 سال از دوازدهم

روزانه

کاهه محمدمهدی

از تهران

1 سال

روزانه

اسدپور علی

از شيراز

1 سال از دوازدهم

روزانه

ولی پور زینب

از ساري

1 سال از دوازدهم

روزانه

گرامی محمد

از قزوين

1 سال از دوازدهم

روزانه

مهرآبادی امیرعلی

از تهران

1 سال از دوازدهم

روزانه

میرزایی ملیکا

از تهران

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/2/2023 5:32:28 AM
Menu