قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی حسابداري

5 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی حسابداري
3نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
3 نفر
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

حسابداري

دانشگاه تهران5 دانشگاه الزهرا(س) - تهران3 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران5 دانشگاه علامه طباطبايي - تهران10 دانشگاه خوارزمي تهران5 دانشگاه فردوسي - مشهد10 دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)2 دانشگاه شيراز11 دانشگاه يزد9 دانشگاه اصفهان16 دانشگاه بوعلي سينا - همدان10 دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين3 دانشگاه قم17 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران9 دانشگاه مازندران - بابلسر20 دانشگاه زنجان5 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان2 دانشگاه اروميه10 دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم4 دانشگاه خليج فارس - بوشهر5 دانشگاه سمنان8 دانشگاه شهيد چمران اهواز5 دانشگاه بجنورد8 دانشگاه غيرانتفاعي بينالود - مشهد3 دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 7 دانشگاه گنبد8 دانشگاه رازي کرمانشاه11 دانشگاه جهرم8 دانشگاه صنعتي شاهرود19 دانشگاه گيلان - رشت8 دانشگاه بزگمهر قاينات10 دانشگاه هرمزگان - بندرعباس5 دانشگاه غيرانتفاعي خيام - مشهد11 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت)7 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان6 دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران)13 دانشگاه غيرانتفاعي خاتم - تهران5 دانشگاه غيرانتفاعي رسام - كرج5 دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان)1 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان2 دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر)3 دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان6 دانشگاه ايلام7 دانشگاه ولايت - ايرانشهر3 دانشگاه كردستان - سنندج3 دانشگاه رازي کرمانشاه (محل تحصيل جوانرود)2 دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران)3 مجتمع آموزش عالي سراوان3 دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل دماوند)7 دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش - قم6 دانشگاه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - خوزستان4 دانشگاه غيرانتفاعي بصير - آبيك4 دانشگاه غيرانتفاعي سهروردي - قزوين6 دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-آبيک2 دانشگاه غيرانتفاعي زند - شيراز2 دانشگاه غيرانتفاعي حافظ - شيراز4 دانشگاه غيرانتفاعي اوج - آبيك2 دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد کاشاني - آبيک3 دانشگاه غيرانتفاعي آپادانا - شيراز3

حسابداري-دانشگاه تهران

گروسی سحر

از شهريار

2 سال از يازدهم

روزانه

حسن زاده امیرحسین

از تهران

2 سال از يازدهم

روزانه

قربانی حانیه

از تهران

2 سال از يازدهم

روزانه

آبداری زهرا

از اسلام‌شهر

1 سال از دوازدهم

روزانه

درویش ابیانه مژگان

از تهران

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/2/2023 5:57:29 AM
Menu