قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی مديريت

12 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی مديريت
6نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
4 سال دانش آموز کانون
3 نفر
2 سال دانش آموز کانون
3 نفر
1 سال دانش آموز کانون
6 نفر

مديريت

دانشگاه تهران12 دانشگاه علامه طباطبايي - تهران (محل تحصيل مؤسسه آموزش عالي بيمه اكو)9 پرديس بنت الهدي صدر - رشت1 دانشگاه الزهرا(س) - تهران4 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران20 دانشگاه خوارزمي تهران28 دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)12 دانشگاه علامه طباطبايي - تهران18 دانشگاه شاهد - تهران1 دانشگاه كاشان1 دانشگاه يزد22 دانشگاه فردوسي - مشهد17 دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين2 دانشگاه اصفهان19 دانشگاه شيراز8 دانشگاه قم13 دانشگاه اراک 3 دانشگاه اردکان3 دانشگاه رازي کرمانشاه (محل تحصيل جوانرود)2 دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم3 دانشگاه گلستان - گرگان5 دانشگاه ميبد 7 دانشگاه زنجان9 دانشگاه اروميه9 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان9 دانشگاه شهيد چمران اهواز4 دانشگاه بجنورد7 دانشگاه كردستان - سنندج1 دانشگاه مازندران - بابلسر27 دانشگاه غيرانتفاعي خاتم - تهران6 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران18 دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل9 دانشگاه گنبد (محل تحصيل آزادشهر)12 دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل الشتر)3 دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 8 دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران)6 دانشگاه غيرانتفاعي رسام - كرج8 دانشگاه گيلان - رشت12 دانشگاه هرمزگان - بندرعباس12 دانشگاه لرستان - خرم آباد3 دانشگاه غيرانتفاعي خيام - مشهد7 دانشگاه خليج فارس - بوشهر11 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان7 دانشگاه ايلام2 دانشگاه سمنان27 دانشگاه صنعتي شاهرود16 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان11 دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان)2 دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان8 دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار4 مجتمع آموزش عالي گناباد13 دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن)12 دانشگاه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران)3 دانشگاه غيرانتفاعي صدرالمتالهين - تهران (ويژه برادران)2 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت)10 دانشگاه ولايت - ايرانشهر9 مرکز آموزش عالي لامرد1 دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد کاشاني - آبيک5 دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-آبيک8 دانشگاه غيرانتفاعي رجا - قزوين10 دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل دماوند)11 دانشگاه غيرانتفاعي ابرار - تهران (ويژه خواهران)5

مديريت مالي-دانشگاه تهران

رستملوفردزنجانی زهره

از زنجان

4 سال از نهم

روزانه

شجاعی رامتین

از شهر قدس

4 سال از نهم

روزانه

قزی سعید

از سبزوار

4 سال از نهم

روزانه

ملائی حنانه

از زرند

2 سال از يازدهم

روزانه

کاظمی هریکندئی سیده زینب

از بابل

2 سال از يازدهم

روزانه

صحرائیان سارا

از جهرم

2 سال از يازدهم

روزانه

پیرمحمدی امیرحسین

از زنجان

1 سال از دوازدهم

روزانه

کمانگری فاطمه

از فرديس

1 سال از دوازدهم

روزانه

ریاحی مدوار محمدرضا

از شهربابك

1 سال از دوازدهم

روزانه

محمدی سارا

از تهران

1 سال از دوازدهم

روزانه

حاجی محمدی مائده

از شهريار

1 سال از دوازدهم

روزانه

طالبی ریحانه

از بهار

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/6/2023 3:56:09 AM
Menu