قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی روان‌شناسي

5 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی روان‌شناسي
5نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
3 نفر
2 سال دانش آموز کانون
2 نفر

روان‌شناسي

دانشگاه تهران5 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران11 دانشگاه الزهرا(س) - تهران3 دانشگاه علامه طباطبايي - تهران5 دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران2 دانشگاه فردوسي - مشهد14 دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)7 دانشگاه شاهد - تهران3 دانشگاه اصفهان13 دانشگاه شيراز7 دانشگاه يزد12 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان3 دانشگاه بوعلي سينا - همدان7 دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين3 دانشگاه كاشان4 دانشگاه تبريز9 دانشگاه شهيد مطهري6 دانشگاه بيرجند9 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز6 دانشگاه شهيد چمران اهواز6 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار7 دانشگاه مازندران - بابلسر15 دانشگاه اردکان5 دانشگاه اراک 7 دانشگاه گيلان - رشت10 دانشگاه گنبد4 دانشگاه هرمزگان - بندرعباس3 دانشگاه بجنورد11 دانشگاه اروميه5 دانشگاه خليج فارس - بوشهر4 دانشگاه لرستان - خرم آباد6 دانشگاه گلستان - گرگان7 دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي مهدي شهر)8 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران6 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان5 دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل9 دانشكده غيرانتفاعي رفاه - تهران ويژه خواهران2 دانشگاه زنجان11 دانشگاه ياسوج9 دانشگاه سلمان فارسي - كازرون7 دانشگاه مراغه7 دانشگاه ملاير13 مرکز آموزش عالي اقليد3 دانشگاه رازي کرمانشاه9 دانشگاه غيرانتفاعي حكيم طوس مشهد3 دانشگاه كردستان - سنندج12 دانشگاه غيرانتفاعي خيام - مشهد9 دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 7 دانشگاه غيرانتفاعي فاطميه - شيراز (ويژه خواهران)2 دانشگاه غيرانتفاعي حکمت رضوي - مشهد8 دانشگاه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر - مشهد4 دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر)2 مرکز آموزش عالي لار5 دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان9 دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد11 دانشگاه غيرانتفاعي رسام - كرج7 دانشگاه غيرانتفاعي خراسان - مشهد9 دانشگاه غيرانتفاعي كاويان - مشهد7 دانشگاه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان - تبريز7 دانشگاه غيرانتفاعي زند - شيراز4 دانشگاه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا- اصفهان10 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فناوري شمس - تبريز5 دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان)2 دانشگاه غيرانتفاعي احرار - رشت6 دانشگاه غيرانتفاعي بصير - آبيك5 دانشگاه غيرانتفاعي رشديه - تبريز10 دانشگاه غيرانتفاعي اقبال لاهوري - مشهد3 دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي فولاد -فولاد شهراصفهان20 دانشگاه غيرانتفاعي شانديز - مشهد9 دانشگاه غيرانتفاعي بهار - مشهد2 دانشگاه غيرانتفاعي مولانا - آبيک8 دانشگاه غيرانتفاعي سلمان - مشهد7 دانشگاه غيرانتفاعي اسوه معاصر- تبريز4 دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان - اصفهان6 دانشگاه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - خوزستان9 دانشگاه غيرانتفاعي كوشيار - رشت8 دانشگاه غيرانتفاعي تاکستان - تاکستان استان قزوين4 دانشگاه غيرانتفاعي راهبرد شمال - رشت7 دانشگاه غيرانتفاعي سراج - تبريز5 دانشگاه غيرانتفاعي سهروردي - قزوين6 دانشگاه غيرانتفاعي ميزان - تبريز5 دانشگاه غيرانتفاعي نبي اکرم (ص ) - تبريز5

روانشناسي-دانشگاه تهران

رمضانی زهرا

از تهران

8 سال از پنجم دبستان

روزانه

قاسمی نازنین

از شيروان

6 سال از هفتم

روزانه

موسوی لقمان سیده آمنه

از بهار

5 سال از هشتم

روزانه

حیدری امیرمهدی

از شهريار

2 سال از يازدهم

روزانه

طباطبایی سیدنیما

از سمنان

2 سال از يازدهم

روزانه
6/10/2023 5:19:10 PM
Menu