قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی روابط عمومي

9 نفر قبولی های دانشگاه علامه طباطبايي - تهران در رشته ی روابط عمومي
5نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
5 نفر
1 سال دانش آموز کانون
4 نفر

روابط عمومي-دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

اسدنژاد فاطمه

از گتوند

2 سال

مناطق محروم

اففف محسن

از سوق دوگنبدان

2 سال

روزانه

پور قنبر وحید

از پارس‌آباد مغان

2 سال

نوبت دوم

علی پور شهپر آذر

از رزن

2 سال از يازدهم

روزانه

پاسبان پارمیس

از تهران

2 سال از يازدهم

نوبت دوم

جهانبخش مائده

از گزبرخوار

1 سال از دوازدهم

روزانه

افسرالشعرائی ملیکا

از شهريار

1 سال از دوازدهم

روزانه

دلدار نرگس

از گلپايگان

1 سال از دوازدهم

روزانه

محقق کیمیا

از گلپايگان

1 سال

روزانه
6/2/2023 4:44:16 AM
Menu