قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی فلسفه

18 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی فلسفه
7نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
6 نفر
1 سال دانش آموز کانون
11 نفر

فلسفه و حکمت اسلامي-دانشگاه تهران

بوجاری زهرا

از شاهرود

3 سال از دهم

روزانه

جباری عارفه

از ايلام

2 سال از يازدهم

روزانه

مایلی فاطمه

از شهريار

2 سال از يازدهم

روزانه

دافعیان یگانه

از اصفهان

2 سال از يازدهم

روزانه

زنگنه نژاد فاطمه

از برازجان

2 سال از يازدهم

روزانه

رابطی حنانه

از همدان

2 سال از يازدهم

روزانه

قاسمی آناهیتا

از خرم‌بيد

2 سال

روزانه

عبدالهی یامچلو فائزه

از اسلام‌شهر

1 سال از دوازدهم

روزانه

اولیائی علیرضا

از بابل

1 سال از دوازدهم

روزانه

امینی میکائیل

از مهاباد

1 سال از دوازدهم

روزانه

رحمتی فاطمه

از قم

1 سال از دوازدهم

روزانه

امینی لارگانی علی

از فلاورجان

1 سال از دوازدهم

روزانه

عسگری علیرضا

از قم

1 سال از دوازدهم

روزانه

عرجی زهرا

از همدان

1 سال از دوازدهم

روزانه

باقری نیکو راضیه

از اراك

1 سال

روزانه

فرزام کیا امیررضا

از شيراز

1 سال از دوازدهم

روزانه

اسدبیگی امیرمهدی

از تهران

1 سال از دوازدهم

روزانه

باتمانی نازنین

از كرج

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/10/2023 5:28:10 PM
Menu