قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی علوم قرآني

5 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی علوم قرآني
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
4 نفر

علوم قرآني

دانشگاه تهران5 دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)8 دانشگاه الزهرا(س) - تهران6 دانشگاه فردوسي - مشهد7 دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه -قم(محل تحصيل دولت آباد اصفهان)6 دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)5 دانشگاه اصفهان6 دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم2 دانشگاه شهرکرد3 دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل شيراز)6 دانشگاه شاهد - تهران1 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز4 دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل تهران)9 دانشگاه كاشان3 دانشگاه گيلان - رشت4 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار6 دانشگاه ميبد 6 دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل مشهد)6 دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي (محل تحصيل تهران)4 دانشگاه شهيد چمران اهواز3 دانشگاه مازندران - بابلسر4 دانشگاه گنبد5 دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد4 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان2 دانشگاه شيراز1 دانشگاه علامه طباطبايي - تهران2 دانشگاه اراک 5 دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم2 دانشگاه ايلام3 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان6 مرکز آموزش عالي اقليد4 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان6 دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل زاهدان)2 دانشکده علوم انساني حضرت نرجس(س)_ويژه خواهران-رفسنجان2 دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي (محل تحصيل سنندج)2

علوم قرآن و حديث-دانشگاه تهران

شاهرخیان عیسی

از قلعه گنج

2 سال از يازدهم

روزانه

یوردخانی فاطمه

از گرمسار

1 سال از دوازدهم

روزانه

شجاعی زهرا

از آبيك

1 سال از دوازدهم

روزانه

حیدری فاطمه

از اسلام آبادغرب

1 سال

روزانه

فیروزی سمیرا

از سيرجان

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/10/2023 7:03:01 PM
Menu