قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها

10 نفر قبولی های دانشگاه علوم پزشکي شيراز در رشته ی بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها
5نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
3 سال دانش آموز کانون
2 نفر
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
5 نفر

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها-دانشگاه علوم پزشکي شيراز

پناهیده نارین

از سنندج

6 سال

روزانه

مصطفوی نورالدین

از اشنويه

4 سال

روزانه

بابائی فاطمه

از خرمدره

3 سال

روزانه

زارع امیررضا

از يزد

3 سال از دهم

روزانه

زارع مویدی ریحانه سادات

از شيراز

2 سال از يازدهم

روزانه

موحدی مهدی

از مشكين شهر

1 سال

روزانه

رحیمی فاطمه

از خرم آباد

1 سال

روزانه

احمدی علیرضا

از بوشهر

1 سال

روزانه

حسینی سیده زهره

از كردكوي

1 سال

روزانه

حسینی سید عبداله

از شيراز

1 سال

روزانه
6/10/2023 5:26:32 PM
Menu