قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی ميكروبيولوژي

8 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی ميكروبيولوژي
6نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
4 سال دانش آموز کانون
2 نفر
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
3 نفر
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

ميكروبيولوژي-دانشگاه تهران

پهلوان پادینا

از قائم شهر

4 سال

روزانه

زاهدی تجریشی فریار

از بابل

4 سال

روزانه

رءوف صایب هدیه

از تبريز

3 سال

روزانه

نوروزی علی

از اراك

2 سال از يازدهم

روزانه

علی باقری آیدا

از تهران

2 سال از يازدهم

روزانه

افشاری راد سارا

از تهران

2 سال

روزانه

قیاسی احمدرضا

از مشهد

1 سال

روزانه

عموئیان ملیکا

از تهران

1 سال

روزانه
6/10/2023 5:49:09 PM
Menu