قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی روان‌شناسي

2 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی روان‌شناسي
2نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
4 سال دانش آموز کانون
2 نفر

روان‌شناسي

دانشگاه تهران2 دانشگاه شيراز4 دانشگاه فردوسي - مشهد10 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران11 دانشگاه علامه طباطبايي - تهران3 دانشگاه شاهد - تهران2 دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)4 دانشگاه الزهرا(س) - تهران3 دانشگاه اصفهان7 دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران1 دانشگاه تبريز8 دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين2 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار5 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران3 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز6 دانشگاه مازندران - بابلسر8 دانشگاه يزد9 دانشگاه كاشان2 دانشگاه اردکان4 دانشگاه خليج فارس - بوشهر2 دانشگاه اروميه6 دانشگاه غيرانتفاعي خيام - مشهد9 دانشگاه سلمان فارسي - كازرون2 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان4 دانشگاه اراک 2 دانشگاه گيلان - رشت11 دانشگاه گنبد5 دانشگاه گلستان - گرگان4 دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل10 دانشگاه هرمزگان - بندرعباس3 دانشگاه مراغه10 دانشگاه زنجان9 دانشگاه بجنورد4 دانشگاه شهيد چمران اهواز13 دانشگاه ياسوج7 دانشگاه شهيد مطهري6 دانشگاه بيرجند9 مرکز آموزش عالي لار3 دانشكده غيرانتفاعي رفاه - تهران ويژه خواهران4 دانشگاه رازي کرمانشاه8 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان3 دانشگاه غيرانتفاعي زند - شيراز6 دانشگاه لرستان - خرم آباد4 دانشگاه ملاير5 دانشگاه غيرانتفاعي بهار - مشهد9 دانشگاه غيرانتفاعي اقبال لاهوري - مشهد8 دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان9 مرکز آموزش عالي اقليد3 دانشگاه بوعلي سينا - همدان1 دانشگاه كردستان - سنندج6 دانشگاه غيرانتفاعي رسام - كرج4 دانشگاه غيرانتفاعي خراسان - مشهد3 دانشگاه غيرانتفاعي سهروردي - قزوين7 دانشگاه غيرانتفاعي حکمت رضوي - مشهد4 دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 7 دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي مهدي شهر)9 دانشگاه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا- اصفهان4 دانشگاه غيرانتفاعي فاطميه - شيراز (ويژه خواهران)7 دانشگاه غيرانتفاعي سلمان - مشهد8 دانشگاه غيرانتفاعي حكيم طوس مشهد4 دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان - اصفهان4 دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد11 دانشگاه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر - مشهد8 دانشگاه غيرانتفاعي سراج - تبريز9 دانشگاه غيرانتفاعي نبي اکرم (ص ) - تبريز9 دانشگاه غيرانتفاعي كاويان - مشهد8 دانشگاه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان - تبريز9 دانشگاه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - خوزستان12 دانشگاه غيرانتفاعي كوشيار - رشت7 دانشگاه غيرانتفاعي شانديز - مشهد9 دانشگاه غيرانتفاعي رشديه - تبريز7 دانشگاه غيرانتفاعي تاکستان - تاکستان استان قزوين7 دانشگاه غيرانتفاعي ميزان - تبريز8 دانشگاه غيرانتفاعي مولانا - آبيک11 دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر)2 دانشگاه غيرانتفاعي احرار - رشت12 دانشگاه غيرانتفاعي بصير - آبيك9 دانشگاه غيرانتفاعي امين - فولادشهر (اصفهان)12 دانشگاه غيرانتفاعي اسوه معاصر- تبريز7 دانشگاه غيرانتفاعي راهبرد شمال - رشت13 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فناوري شمس - تبريز14

روانشناسي-دانشگاه تهران

بهمنی شهرزاد

از تبريز

4 سال

روزانه

ولی زاده مبینا

از آمل

4 سال

روزانه
6/6/2023 3:31:09 AM
Menu