قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی حسابداري

2 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی حسابداري
2نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر

حسابداري

دانشگاه تهران2 دانشگاه الزهرا(س) - تهران2 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران4 دانشگاه علامه طباطبايي - تهران9 دانشگاه فردوسي - مشهد10 دانشگاه اصفهان6 دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)4 دانشگاه شيراز8 دانشگاه خوارزمي تهران9 دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين3 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت)1 دانشگاه بوعلي سينا - همدان9 دانشگاه يزد11 دانشگاه اروميه5 دانشگاه مازندران - بابلسر17 دانشگاه قم7 دانشگاه خليج فارس - بوشهر4 دانشگاه زنجان4 دانشگاه گيلان - رشت12 دانشگاه بجنورد5 دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران)4 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران10 دانشگاه هرمزگان - بندرعباس2 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان5 دانشگاه گنبد6 دانشگاه غيرانتفاعي خاتم - تهران6 دانشگاه سمنان14 دانشگاه جهرم5 دانشگاه غيرانتفاعي خيام - مشهد5 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان4 دانشگاه غيرانتفاعي سهروردي - قزوين4 دانشگاه كردستان - سنندج9 دانشگاه ايلام5 دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 6 دانشگاه غيرانتفاعي رسام - كرج5 دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 3 دانشگاه رازي کرمانشاه9 دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران)6 دانشگاه غيرانتفاعي زند - شيراز4 دانشگاه شهيد چمران اهواز3 دانشگاه صنعتي شاهرود15 دانشگاه رازي کرمانشاه (محل تحصيل جوانرود)3 دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان3 دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-آبيک8 دانشگاه غيرانتفاعي بينالود - مشهد4 دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان)4 دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند9 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان5 دانشگاه بزگمهر قاينات5 دانشگاه غيرانتفاعي اوج - آبيك7 دانشگاه غيرانتفاعي آپادانا - شيراز6 دانشگاه غيرانتفاعي حافظ - شيراز6 دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر)4 دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش - قم6 دانشگاه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - خوزستان10 دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد کاشاني - آبيک3 مجتمع آموزش عالي سراوان7 دانشگاه ولايت - ايرانشهر1 دانشگاه غيرانتفاعي بصير - آبيك4

حسابداري-دانشگاه تهران

تورک محمدمهدی

از زنجان

6 سال

روزانه

یاعلی جهرمی احسان

از شيراز

4 سال

روزانه
6/2/2023 6:13:34 AM
Menu