قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی مهندسي برق

70 نفر قبولی های دانشگاه صنعتي شريف - تهران در رشته ی مهندسي برق
51نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
9 نفر
4 سال دانش آموز کانون
3 نفر
3 سال دانش آموز کانون
20 نفر
2 سال دانش آموز کانون
19 نفر
1 سال دانش آموز کانون
19 نفر

مهندسي برق

دانشگاه صنعتي شريف - تهران70 دانشگاه تهران52 دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران49 دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران47 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران46 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران40 دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران15 دانشگاه صنعتي اصفهان82 دانشگاه الزهرا(س) - تهران6 دانشگاه شيراز35 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران 47 دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين23 دانشگاه شاهد - تهران7 دانشگاه اصفهان29 دانشگاه فردوسي - مشهد62 دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان7 دانشگاه صنعتي شيراز36 دانشگاه تبريز61 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان27 دانشگاه صنعتي قم16 دانشگاه بوعلي سينا - همدان20 دانشگاه گيلان - رشت29 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 65 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران14 دانشگاه يزد62 دانشگاه قم17 دانشگاه كاشان28 دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز)13 دانشگاه خليج فارس - بوشهر20 دانشگاه مازندران - بابلسر15 دانشگاه شهيد چمران اهواز34 دانشگاه هرمزگان - بندرعباس11 دانشگاه شهرکرد27 دانشگاه صنعتي سهند - تبريز38 دانشگاه ايلام2 دانشگاه اراک 16 دانشگاه صنعتي همدان9 دانشگاه رازي کرمانشاه21 دانشگاه زنجان44 دانشگاه اروميه16 دانشگاه ياسوج14 دانشگاه اردکان11 مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا8 دانشگاه صنعتي اراك17 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز12 دانشگاه صنعتي شاهرود31 دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول21 دانشگاه سمنان41 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار9 دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر15 دانشگاه گلستان - گرگان8 دانشگاه صنعتي اروميه14 دانشگاه صنعتي هويزه - سوسنگرد5 دانشگاه صنعتي سيرجان12 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان10 دانشگاه فسا8 دانشگاه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران)5 دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل18 دانشگاه صنعتي قوچان8 مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا16 دانشگاه كردستان - سنندج10 دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل27 دانشگاه ملاير4 دانشگاه سلمان فارسي - كازرون8 دانشکده فني و مهندسي گلپايگان10 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان24 دانشگاه جيرفت4 دانشگاه بيرجند31 دانشگاه نيشابور7 دانشگاه تفرش16 دانشگاه تربت حيدريه8 مجتمع آموزش عالي گناباد4 دانشگاه دامغان16 مركز اموزش عالي فيروزاباد3 دانشگاه صنعتي كرمانشاه9 دانشگاه بجنورد10 دانشگاه جهرم5 دانشگاه اروميه (محل تحصيل خوي)6 دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان9 دانشگاه بناب4 دانشگاه گنبد3 مرکز آموزش عالي اقليد6 دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار4 دانشگاه لرستان - خرم آباد9 دانشگاه ولايت - ايرانشهر4 دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد3 مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين5 دانشگاه زابل3 دانشگاه غيرانتفاعي ابرار - تهران (ويژه خواهران)5

مهندسي برق-دانشگاه صنعتي شريف - تهران

مهرابی امیر محمد

از تنكابن

10 سال از سوم دبستان

روزانه

موسوی فاطمه سادات

از ساوه

7 سال از ششم دبستان

روزانه

زرگران علیرضا

از ملاير

7 سال از ششم دبستان

روزانه

آئینی کهبد

از ساري

7 سال از ششم دبستان

روزانه

شعبانزاده یلدا

از زنجان

6 سال از هفتم

روزانه

دلکسار ماهر آرمین

از تبريز

6 سال از هفتم

روزانه

رضائی امیرعلی

از آمل

5 سال از هشتم

روزانه

سخایی راد علیرضا

از اهواز

5 سال از هشتم

روزانه

هنرور علیرضا

از شيراز

5 سال از هشتم

روزانه

نگهبان رسول

از فريمان

4 سال از نهم

روزانه

دویران محمدرضا

از زنجان

4 سال از نهم

روزانه

رفیع زاده شاهی امیرعلی

از قائم شهر

4 سال از نهم

روزانه

یداللهی فربد

از سمنان

3 سال از دهم

روزانه

قاسمی احسان

از اراك

3 سال از دهم

روزانه

گیلک محمدرضا

از قزوين

3 سال از دهم

روزانه

شهرادیان پیمان

از يزد

3 سال از دهم

روزانه

کاکاوند محمد علی

از بروجرد

3 سال از دهم

روزانه

آتشی مهدی

از شيراز

3 سال از دهم

روزانه

رامی محمد امین

از آبادان

3 سال از دهم

روزانه

صیاد اویس

از پاكدشت

3 سال از دهم

روزانه

سرخئی زهرا

از قم

3 سال از دهم

روزانه

طاهری بردیا

از تهران

3 سال از دهم

روزانه

جعفری نوده مهیار

از زنجان

3 سال از دهم

روزانه

مستغیث امیرعلی

از تبريز

3 سال از دهم

روزانه

نوریان علی

از قائم شهر

3 سال از دهم

روزانه

جعفری فاطمه

از تهران

3 سال از دهم

روزانه

چاوشی امیراشکان

از اصفهان

3 سال از دهم

روزانه

نادر طهرانی نوید

از اصفهان

3 سال از دهم

روزانه

محمدی تپه سجاد

از آمل

3 سال از دهم

روزانه

پورغنی تازه شهر علی اصغر

از سلماس

3 سال از دهم

روزانه

محمدی زاده شایان

از تهران

3 سال از دهم

روزانه

عابدین احسان

از تهران

3 سال از دهم

روزانه

صادقی علی

از پاكدشت

2 سال از يازدهم

روزانه

نژاد ملایری امیر

از كرمان

2 سال از يازدهم

روزانه

پیربداقی یونس

از اراك

2 سال از يازدهم

روزانه

منتظر مهران

از تفت

2 سال از يازدهم

روزانه

رضاپور کیانی دنیز

از تبريز

2 سال از يازدهم

روزانه

مردانی علیرضا

از فرديس

2 سال از يازدهم

روزانه

هاشمی مطلق علیرضا

از تنكابن

2 سال از يازدهم

روزانه

غلامی راد آرین

از تهران

2 سال از يازدهم

روزانه

حیدری سرخه دیزج میلاد

از تبريز

2 سال از يازدهم

روزانه

حاتمی تاجیک علی

از يزد

2 سال از يازدهم

روزانه

هاشمی ابرندآبادی سید محمد

از يزد

2 سال از يازدهم

روزانه

علی پور ایمان

از اصفهان

2 سال از يازدهم

روزانه

احمدپور بهراد

از تهران

2 سال از يازدهم

روزانه

اسدی بهار

از تهران

2 سال از يازدهم

روزانه

زنده نام نوید

از اراك

2 سال از يازدهم

روزانه

کیانیان گل افشانی سپهر

از قائم شهر

2 سال از يازدهم

روزانه

امان گشنیگانی کسری

از اصفهان

2 سال از يازدهم

روزانه

شمشیری پویا

از تهران

2 سال از يازدهم

روزانه

شفاعی علیرضا

از تهران

2 سال از يازدهم

روزانه

شمسی پور مازیار

از مشهد

1 سال از دوازدهم

روزانه

داداش نیا لهی علیرضا

از بابل

1 سال از دوازدهم

روزانه

مسعودپور محمدمهدی

از اصفهان

1 سال از دوازدهم

روزانه

زراعت کار سینا

از مشهد

1 سال از دوازدهم

روزانه

حسین خانی علیرضا

از قم

1 سال از دوازدهم

روزانه

گرگوری مطلق علیرضا

از بوشهر

1 سال از دوازدهم

روزانه

شهبازی علی

از مشهد

1 سال از دوازدهم

روزانه

حاج حسنی محمدامین

از قم

1 سال از دوازدهم

روزانه

خدنگی علی

از مشهد

1 سال از دوازدهم

روزانه

فارسی امید

از كاشان

1 سال از دوازدهم

روزانه

جهانی نژاد محمد طه

از كاشان

1 سال از دوازدهم

روزانه

گلشیرازی امیرحسین

از اصفهان

1 سال از دوازدهم

روزانه

میررشید محمدمهدی

از گنبد

1 سال از دوازدهم

روزانه

سلیمانی فر امیر مهدی

از همدان

1 سال از دوازدهم

روزانه

شریف نژاد مهدی

از يزد

1 سال از دوازدهم

روزانه

شجاع متین

از مشهد

1 سال از دوازدهم

روزانه

محترم نگین

از مشهد

1 سال از دوازدهم

روزانه

حمصیان اتفاق مهدی

از اصفهان

1 سال از دوازدهم

روزانه

محقق محمدطاها

از تهران

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/6/2023 3:41:20 AM
Menu