قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی مهندسي مکانيک

42 نفر قبولی های دانشگاه صنعتي شريف - تهران در رشته ی مهندسي مکانيک
27نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
2 نفر
4 سال دانش آموز کانون
2 نفر
3 سال دانش آموز کانون
7 نفر
2 سال دانش آموز کانون
16 نفر
1 سال دانش آموز کانون
15 نفر

مهندسي مکانيک

دانشگاه صنعتي شريف - تهران42 دانشگاه تهران42 دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران22 دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران41 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران37 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران24 دانشگاه صنعتي اصفهان66 دانشگاه شيراز44 دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)14 دانشگاه فردوسي - مشهد44 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران 38 دانشگاه الزهرا(س) - تهران6 دانشگاه اصفهان29 دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين10 دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان6 دانشگاه صنعتي قم6 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 45 دانشگاه تبريز34 دانشگاه يزد46 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران9 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان19 دانشگاه صنعتي شريف تهران پرديس خودگردان16 دانشگاه بوعلي سينا - همدان19 دانشگاه تهران (محل تحصيل رضوانشهر گيلان)8 دانشگاه گيلان - رشت19 دانشگاه شهيد چمران اهواز27 دانشگاه كاشان22 دانشگاه قم7 دانشگاه مازندران - بابلسر17 دانشگاه زنجان23 دانشگاه صنعت نفت10 دانشگاه صنعتي سهند - تبريز23 مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا9 دانشگاه اراک 13 دانشگاه شهرکرد21 دانشگاه هرمزگان - بندرعباس8 دانشگاه خليج فارس - بوشهر15 دانشگاه گلستان - گرگان9 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز20 دانشگاه رازي کرمانشاه10 دانشگاه صنعتي همدان12 دانشگاه صنعتي اراك16 دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل3 دانشگاه صنعتي شاهرود26 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان8 دانشگاه ياسوج16 دانشگاه صنعتي سيرجان12 دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول19 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار10 دانشگاه صنعتي اروميه9 دانشگاه سمنان27 دانشگاه اروميه7 دانشگاه بيرجند19 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان14 دانشگاه صنعتي بيرجند7 دانشگاه اردکان19 دانشگاه كردستان - سنندج14 دانشگاه صنعتي كرمانشاه6 دانشگاه تفرش13 مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا15 دانشگاه دامغان13 دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان8 دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه)18 دانشگاه ميبد 18 دانشگاه صنعتي قوچان9 دانشکده فني و مهندسي گلپايگان18 دانشگاه فسا6 دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار3 دانشگاه جهرم10 دانشگاه صنعتي هويزه - سوسنگرد8 دانشگاه لرستان - خرم آباد10 دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد11 دانشگاه ملاير6 دانشگاه بناب7 دانشگاه جيرفت5 دانشگاه ايلام3 مجتمع آموزش عالي بم6 مركز اموزش عالي محلات8 دانشگاه بجنورد13 دانشگاه مراغه11 دانشگاه تربت حيدريه5 دانشگاه اروميه (محل تحصيل خوي)7 مركز اموزش عالي فيروزاباد1 دانشگاه ولايت - ايرانشهر2 دانشگاه زابل2

مهندسي مکانيک-دانشگاه صنعتي شريف - تهران

روحانی پیام

از زنجان

8 سال از پنجم دبستان

روزانه

کوه پیمای جهرمی علیرضا

از جهرم

5 سال از هشتم

روزانه

انصاری علی

از زنجان

4 سال از نهم

روزانه

قزوینی سیدپارسا

از اصفهان

4 سال از نهم

روزانه

دستوری احسان

از تبريز

3 سال از دهم

روزانه

عزیزیان پرنیان

از كرج

3 سال از دهم

روزانه

نصیریان نگین

از اصفهان

3 سال از دهم

روزانه

رضوی سیدسعید

از اصفهان

3 سال از دهم

روزانه

شناس خوش علی

از تهران

3 سال از دهم

روزانه

صفوی محمدرضا

از اصفهان

3 سال از دهم

روزانه

بهرامیان امیرسامان

از تهران

3 سال از دهم

روزانه

جمشیدی امیرعرفان

از مشهد

2 سال از يازدهم

روزانه

حسینی سیدعلی

از نجف آباد

2 سال از يازدهم

روزانه

جوکار علی

از يزد

2 سال از يازدهم

روزانه

رمضانی علی

از يزد

2 سال از يازدهم

روزانه

مددی محمد

از برازجان

2 سال از يازدهم

روزانه

شفیعی مهدی

از يزد

2 سال از يازدهم

روزانه

مهدوی نسب سینا

از قم

2 سال از يازدهم

روزانه

مهدیزاده امیرحسین

از زنجان

2 سال از يازدهم

روزانه

افقری پیمان

از اصفهان

2 سال از يازدهم

روزانه

روح بخش علی

از مشهد

2 سال از يازدهم

روزانه

مددی محمد علی

از تهران

2 سال از يازدهم

روزانه

محمود زاده علی اکبر

از تهران

2 سال از يازدهم

روزانه

واحدی فائزه

از تهران

2 سال از يازدهم

روزانه

مدنی سیده انیتا

از تهران

2 سال از يازدهم

روزانه

عیسی زاده کشتلی سید امیرمحمد

از بابل

2 سال از يازدهم

روزانه

آقاخانی سحر

از تهران

2 سال از يازدهم

روزانه

تصوری علی

از زنجان

1 سال از دوازدهم

روزانه

فراهانی مصطفی

از قم

1 سال از دوازدهم

روزانه

شاهبختی علی

از اشتهارد

1 سال از دوازدهم

روزانه

پاک سیما سجاد

از يزد

1 سال از دوازدهم

روزانه

طاهریان کیمیا

از سمنان

1 سال از دوازدهم

روزانه

صریریان مبارکه امیرحسین

از اصفهان

1 سال از دوازدهم

روزانه

مسماریان محمدهادی

از اصفهان

1 سال از دوازدهم

روزانه

شهبازی محمدرضا

از شاهين شهر

1 سال از دوازدهم

روزانه

حبوباتی علیرضا

از يزد

1 سال از دوازدهم

روزانه

امینی پارسا

از مشهد

1 سال از دوازدهم

روزانه

پورنادر محمدرضا

از اروميه

1 سال از دوازدهم

روزانه

دهقانی ورنامخواستی علی

از تهران

1 سال از دوازدهم

روزانه

آخوندی برزکی علی

از تهران

1 سال از دوازدهم

روزانه

کاویانی اردوان

از تهران

1 سال از دوازدهم

روزانه

شریفی محمد

از تهران

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/2/2023 6:23:36 AM
Menu