قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی مهندسي شيمي

52 نفر قبولی های دانشگاه صنعتي شريف - تهران در رشته ی مهندسي شيمي
40نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
2 نفر
4 سال دانش آموز کانون
4 نفر
3 سال دانش آموز کانون
13 نفر
2 سال دانش آموز کانون
21 نفر
1 سال دانش آموز کانون
12 نفر

مهندسي شيمي

دانشگاه صنعتي شريف - تهران52 دانشگاه تهران18 دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران19 دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران25 دانشگاه صنعتي اصفهان26 دانشگاه شيراز12 دانشگاه تهران (محل تحصيل رضوانشهر گيلان)4 دانشگاه اصفهان13 دانشگاه فردوسي - مشهد19 دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان)7 دانشگاه كاشان6 دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان6 دانشگاه يزد16 دانشگاه تبريز23 دانشگاه صنعت نفت11 دانشگاه شهيد چمران اهواز8 دانشگاه گيلان - رشت16 دانشگاه قم12 دانشگاه خليج فارس - بوشهر14 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 34 دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز)10 دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول8 دانشگاه اراک 9 دانشگاه رازي کرمانشاه4 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان14 مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا4 دانشگاه سمنان11 دانشگاه مازندران - بابلسر14 دانشگاه صنعتي همدان10 دانشگاه هرمزگان - بندرعباس6 دانشگاه اروميه12 دانشگاه صنعتي سهند - تبريز24 دانشگاه ايلام4 دانشگاه كردستان - سنندج4 دانشگاه اردکان7 دانشگاه ياسوج13 دانشگاه زنجان17 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز9 دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل آبادان)1 دانشگاه صنعتي شاهرود12 دانشگاه تفرش6 دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر16 دانشگاه صنعتي اروميه8 دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل14 دانشگاه صنعتي بيرجند9 دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل22 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان5 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان4 دانشگاه صنعتي سيرجان7 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار4 مرکز آموزش عالي لار2 دانشگاه صنعتي قوچان6 دانشگاه بجنورد16 دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول)4 دانشگاه صنعتي كرمانشاه2 دانشگاه مراغه6 دانشگاه بناب10

مهندسي شيمي-دانشگاه صنعتي شريف - تهران

صادقی گوغری امیرمهدی

از كرمان

7 سال از ششم دبستان

روزانه

مومنی سیدعلی

از كاشان

5 سال از هشتم

روزانه

سعیدی محمدمهدی

از قزوين

4 سال از نهم

روزانه

محمدیان کاشف علی

از مرند

4 سال از نهم

روزانه

آل بویه محمد جواد

از خورموج

4 سال

روزانه

رئیسی پارسا

از شهركرد

4 سال از نهم

روزانه

عبدالهی مائده

از تهران

3 سال از دهم

روزانه

حیدری ارجلو مجتبی

از نورآباد ممسني

3 سال از دهم

روزانه

امانتی مژده

از فيض آبادتربت حيدريه

3 سال از دهم

روزانه

لشگری سیدمتین

از تهران

3 سال از دهم

روزانه

علافی امیررضا

از بناب

3 سال از دهم

روزانه

غلام زاده مجتبی

از آبادان

3 سال از دهم

روزانه

چگنی علیرضا

از دورود

3 سال از دهم

روزانه

صادقیان ایری سفلی محسن

از جلفا

3 سال از دهم

روزانه

حسن زاده حسین آبادی علیرضا

از بهشهر

3 سال از دهم

روزانه

دهقان احمد آبادی محمد حسین

از كرمان

3 سال از دهم

روزانه

صفایی باغبادرانی کامیاب

از اصفهان

3 سال از دهم

روزانه

کمالی امیررضا

از بندر دير

3 سال از دهم

روزانه

شادامروز محمدمهدی

از تهران

3 سال از دهم

روزانه

اسدی محمدنوید

از شاهرود

2 سال از يازدهم

روزانه

آرامی علی

از شهرضا

2 سال از يازدهم

روزانه

نجفی فاطمه

از ملارد

2 سال از يازدهم

روزانه

مقدم منش هانیه

از چالوس

2 سال از يازدهم

روزانه

لامعی ساغر

از شيراز

2 سال از يازدهم

روزانه

شریعتی شایان

از پاكدشت

2 سال از يازدهم

روزانه

جلالیون آرمیتا

از سمنان

2 سال از يازدهم

روزانه

کاربخش راوری هادی

از كرمان

2 سال از يازدهم

روزانه

معتمدی پور ابوالفضل

از تربت حيدريه

2 سال از يازدهم

روزانه

سماوی سروش

از سمنان

2 سال از يازدهم

روزانه

خوش دامن آرمین

از بندر کنگ و چارک

2 سال از يازدهم

روزانه

آقاسیان بهنمیری محمد جعفر

از اميركلا

2 سال از يازدهم

روزانه

محمد پور شاهی آرمان

از قائم شهر

2 سال از يازدهم

روزانه

قاسمی کولائی پونه

از ساري

2 سال از يازدهم

روزانه

کدخدایی فاطمه

از شيراز

2 سال از يازدهم

روزانه

الوندی رضا

از اصفهان

2 سال از يازدهم

روزانه

حاجی زاده ابولفضل

از خورموج

2 سال از يازدهم

روزانه

شصتی امیر حسین

از پاكدشت

2 سال از يازدهم

روزانه

گیلک فاطمه

از گرگان

2 سال از يازدهم

روزانه

مومنی کوپائی محمدرضا

از اصفهان

2 سال از يازدهم

روزانه

عمادی سیده پانیذ

از ساري

2 سال از يازدهم

روزانه

علیپور مسعود

از مشهد

1 سال از دوازدهم

روزانه

حسین آبادی علی

از سبزوار

1 سال از دوازدهم

روزانه

وراغ امیرمحمد

از زنجان

1 سال از دوازدهم

روزانه

یوسفی نژاد امیرحسین

از عباس آباد

1 سال از دوازدهم

روزانه

زنگنه رضا

از ايذه

1 سال از دوازدهم

روزانه

گل زار ارشیا

از كرمانشاه

1 سال از دوازدهم

روزانه

رحمانی پدرام

از سنندج

1 سال از دوازدهم

روزانه

صادقی صدرا

از مشهد

1 سال از دوازدهم

روزانه

دبیری شایان

از مريوان

1 سال از دوازدهم

روزانه

کریمی زهره

از مشهد

1 سال از دوازدهم

روزانه

هدایت پورولوکلائی علی

از بابل

1 سال از دوازدهم

روزانه

واعظی پور علی

از قم

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/2/2023 6:04:28 AM
Menu