قبولی های کانون در گروه زبان رشته ی زبان و ادبيات ترکي استامبولي

5 نفر قبولی های دانشگاه علامه طباطبايي - تهران در رشته ی زبان و ادبيات ترکي استامبولي
2نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
2 نفر
1 سال دانش آموز کانون
3 نفر

زبان و ادبيات ترکي استامبولي

زبان و ادبيات ترکي استامبولي-دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

علی بیگی صادق

از بن

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

تکلو فاطمه

از اسلام‌شهر

2 سال يازدهم و دوازدهم

نوبت دوم

همتی محدثه

از هشتگرد

1 سال دوازدهم

نوبت دوم

ابوالحسن زاده هانیه

از مشكين شهر

1 سال دوازدهم

روزانه

واعظی طاهر

از تهران

1 سال دوازدهم

نوبت دوم
6/2/2023 4:55:27 AM
Menu