قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی روان‌شناسي

9 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی روان‌شناسي
2نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
7 نفر

روان‌شناسي

دانشگاه تهران9 دانشگاه علامه طباطبايي - تهران3 دانشکده علوم توانبخشي و سلامت اجتماعي - تهران6 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران6 دانشگاه شيراز5 دانشگاه الزهرا(س) - تهران6 دانشگاه خوارزمي -محل تحصيل کرج 9 دانشگاه اصفهان8 دانشگاه شاهد - تهران2 دانشگاه تبريز10 دانشگاه فردوسي - مشهد6 دانشگاه مازندران - بابلسر5 دانشگاه يزد8 دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين8 دانشگاه كاشان6 دانشکده غير دولتي شهيد مطهري - تهران4 دانشگاه اراک 7 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار4 دانشگاه اردکان6 دانشگاه بيرجند7 دانشگاه زنجان7 دانشگاه بوعلي سينا - همدان5 دانشگاه گيلان - رشت15 دانشگاه شهيد چمران اهواز9 دانشگاه اروميه7 دانشگاه سلمان فارسي - كازرون2 دانشگاه سمنان (محل تحصيل مهدي شهر)7 دانشگاه بجنورد8 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز7 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان8 دانشگاه ياسوج9 دانشگاه گلستان - گرگان4 دانشگاه گنبد3 مرکز آموزش عالي اقليد4 دانشگاه كردستان - سنندج6 دانشگاه خليج فارس - بوشهر5 دانشگاه لرستان - خرم آباد6 دانشگاه مراغه8 دانشگاه يزد(محل تحصيل مهريز) 10 دانشگاه رازي کرمانشاه3 دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل5 دانشگاه غيرانتفاعي حكيم طوس مشهد1 دانشگاه هرمزگان - بندرعباس6 دانشگاه ملاير4 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران7 دانشگاه غيرانتفاعي بهار - مشهد2 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان10 دانشگاه غيرانتفاعي امين - فولادشهر (اصفهان)1 دانشگاه غيرانتفاعي شانديز - مشهد2 دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان)2 دانشكده غيرانتفاعي رفاه - تهران ويژه خواهران2 دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر)4 دانشگاه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا- اصفهان4 دانشگاه غيرانتفاعي حکمت رضوي - مشهد5 دانشگاه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان - تبريز2 دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد8 دانشگاه غيرانتفاعي رشديه - تبريز5 دانشگاه غيرانتفاعي رسام - كرج5 دانشگاه غيرانتفاعي احرار - رشت7 دانشگاه غيرانتفاعي زند - شيراز7 دانشگاه غيرانتفاعي نبي اکرم (ص ) - تبريز7 دانشگاه غيرانتفاعي اسوه معاصر- تبريز5 دانشگاه غيرانتفاعي سراج - تبريز12 دانشگاه غيرانتفاعي اقبال لاهوري - مشهد5 دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان - اصفهان7 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فناوري شمس - تبريز1 دانشگاه غيرانتفاعي بصير - آبيك3 دانشگاه غيرانتفاعي سلمان - مشهد4 دانشگاه غيرانتفاعي راهبرد شمال - رشت3 دانشگاه غيرانتفاعي كوشيار - رشت3 دانشگاه غيرانتفاعي مولانا - آبيک5 دانشگاه غيرانتفاعي كاويان - مشهد3 دانشگاه غيرانتفاعي فاطميه - شيراز (ويژه خواهران)1

روانشناسي-دانشگاه تهران

حاجی زاده هادی

از تبريز

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

مصطفایی دانشمند لیلا

از تبريز

2 سال ششم دبستان و دوازدهم

روزانه

علی بخشی آیدا

از اراك

1 سال دوازدهم

روزانه

نوروزی زهرا

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

صرفه جو زهرا

از قم

1 سال دوازدهم

روزانه

لاجوردی فاطمه سادات

از كاشان

1 سال دوازدهم

روزانه

جانبازفوتمی آرین

از شهريار

1 سال دوازدهم

روزانه

طلائیان نازنین

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

باقری امیرمحمد

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه
6/10/2023 7:09:17 PM
Menu